Nieuw Boeren – Kees Kooman

Auteur Kees Kooman vertelt het verhaal van tien Nederlandse boerenfamilies die het anders willen aanpakken dan hun 'klassieke' collega's. De rode draad is dat ze meer met dan tegen de natuur willen werken, elk op hun manier. Tegelijk schetst hij indringende familieportretten zodat je het afgelegde parcours beter begrijpt. Hoe boerden hun (voor)ouders, hoe doen zij het nu, en vooral, waarom hebben ze die keuze gemaakt? Het levert verschillende invalshoeken op die de transitie naar een duurzamere landbouw illustreren. Je krijgt inzage in de verschillende problemen waar de protagonisten mee worstelen en hoe ze trachten oplossingen te vinden. Ook daarin speelt de familie dikwijls een cruciale rol, want met meerderen raak je er makkelijker uit dan alleen.

Kooman laat tevens zien hoe de collega-boeren uit de buurt er over denken. Meestal lopen ze niet warm voor een alternatieve ecologische bedrijfsvoering. Eén van de voornaamste redenen is dat ze willen verder werken zoals hùn (voor)ouders het deden en dat ze niet willen breken met die traditie. Als zoveel boeren al zo lang op die manier werken, moet het voor hen toch ook lukken? Het moet bovendien gezegd dat de nieuwelingen wel degelijk inventief, handig en alert moeten zijn om er van te kunnen leven. En je moet blijkbaar bereid zijn heel wat (financieel en ander) risico te nemen, wat ook niet aan iedereen gegeven is. Er zijn ongetwijfeld 'groene' collega's die het er bekaaid vanaf brengen, maar de boodschap van dit boek is dat een alternatieve weg wel degelijk mogelijk is als je er in gelooft en als je een hart hebt voor de planten en dieren die je meer kansen geeft dan in de traditionele landbouw.

Het komt ons voor dat Nederlandse boeren toch wat meer durf en ondernemingszin hebben als het erop aankomt de bedrijfsvoering radicaal over een andere boeg te gooien. Ook dat komt duidelijk naar voor in de tien beschreven voorbeelden. Vallen en opstaan, dat hoort er automatisch bij. Als je daar een hekel aan hebt, hoef je er niet eens aan te beginnen. Zij die het wel proberen, zijn achteraf best wel tevreden maar ze hebben ook perioden met zwarte sneeuw gekend. Het rotsvaste geloof dat het moet lukken, resulteert in verschillende vormen van succes, tot grote blijdschap en tevredenheid van de betrokken families.

Dit is een boek van hoop voor diegenen die er willen aan beginnen. Zo zie je dat je niet alleen bent als je de alternatieve weg op wil. Je kunt je spiegelen aan deze uit het leven gegrepen voorbeelden.

Nieuw boeren - Je leent het land van je kinderen, Kees Kooman, 2019, Noordboek, isbn 978 90 5615 550 6; 272 blz., 22,50 euro.
 

Bron:; © Ecologisch magazine de Koevoet, www.dialoog.be/dekoevoet