Opinie: De kracht van bewustzijn

Jaren geleden was ik aanwezig op een internationale conferentie waar een wetenschapper de formule “R = f A” opschreef en die vervolgens niet verduidelijkte als een wiskundige of natuurkundige formule, maar als een fundamentele levenswijsheid. Hij verklaarde ze met de woorden: “Your Reality is a function of your Awareness”.

Die formule heeft me sindsdien niet meer losgelaten. Ik zie ze dagelijks bevestigd. Mijn realiteit, de realiteit van de mensen om me heen, wordt grotendeels bepaald door mijn/hun bewustzijn. Mijn realiteit en mijn bewustzijn spiegelen elkaar. Ik trek aan wat ik geloof en vervolgens geloof ik wat ik heb aangetrokken. Pas wanneer ik m’n bewustzijn verruim of verander, verandert ook (soms meteen) m’n realiteit en m’n waarneming van de realiteit om me heen. Dat is géén theorie, het is reëel! Ervaarbaar.

Maar om dit te kunnen inzien en ervaren moet je bereid zijn af te stappen van het idee dat alles in deze wereld ontstaat vanuit materiële processen. Pas wanneer je beseft dat bewustzijn niet ontstaat als  gevolg van complexe fysieke processen, maar zelf ook mee het ontstaan van de materiële werkelijkheid bewerkstelligt, is het mogelijk deze wetmatigheid te begrijpen.

R=FA

 

De kracht en werking van processen die niet grofstoffelijk meetbaar zijn, wordt echter nog steeds door de dominante stroming in de wetenschap ontkend en onderschat, ook in de landbouw. Of het nu gaat om de werking van gepotentiëerde verdunningen -die o.a. in de biologische en biodynamische landbouw worden gebruikt- over de werking van gerichte aandacht of de invloed van planetaire krachtwerkingen, ze zijn te subtiel voor het materialistisch wereldbeeld om ernstig genomen te worden.

Af en toe neemt dat ongeloof zelfs proporties aan die helemaal voorbij gaan aan elke wetenschappelijke basishouding. In de laatste editie van het tijdschrift ‘Vruchtbare Aarde’ las ik volgende uitspraak van een gerenommeerd epidemioloog: “Zelfs als we alleen kijken naar onderzoek van hoge methodologische kwaliteit, gepubliceerd in hoog genoteerde tijdschriften, blijft de werkzaamheid van homeopathie, ook in de hoogste verdunningen bestaan.” Maar vervolgens: “Aanvaarden dat een oneindige verdunning werkzaam is, leidt tot het verwerpen van een heel bouwwerk van chemisch en fysisch inzicht. Die prijs is gewoon te hoog. Aan dat dogma blijven we dus vasthouden en we stellen ons dan liever kritisch op tegenover de zogenaamde feiten.” En in z’n afscheidsrede als hoogleraar had hij het over ‘De strijd om de ziel van de wetenschap’ en zei: “Wetenschap is breekbaar, omdat ze berust op afspraken tussen mensen over hoe je verwerving van kennis organiseert. Er zijn verschillende bronnen van kennis: traditie, autoriteit, dogma en wetenschap. Traditie, autoriteit en dogma berusten veelal op gezag, en zijn weinig geneigd tot verandering. Wetenschappelijke kennisverwerving is de beste omdat die inhoudt dat je gezamenlijk op zoek gaat naar het juiste antwoord, in onderlinge discussie, op basis van onderzoek. Door deze zoektocht en de open discussie verandert wetenschap voortdurend.”

Maar waar vindt momenteel die dialoog onder wetenschappers met een verschillende mening plaats?

In het bewustzijn en de werkelijkheid van de dominante strekking in het wetenschappelijk denken lijkt minder dan ooit plaats voor een open gesprek met wetenschappers, die vanuit andere bewustzijnslagen de wereld waarnemen. Doorheen de filter van het mainstream wetenschappelijk denken zijn die andere bewustzijnslagen zelfs niet waarneembaar. De waarheid van dat dominant wereldbeeld vormt tevens de basis van het economisch en politiek systeem, dat ons leven bepaalt en ruimschoots bewijst de wereld te leiden naar steeds meer ongelijkheid, uitbuiting, hebzucht, dominantie, bestrijding en uitroeiing. De opeenvolgende crisissen die de voorbije 20 jaar kenmerken (economische, ecologische en gezondheidscrisis) zijn in die zin in hoofdzaak het gevolg van een centrale bewustzijnscrisis.

Modern wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het menselijk organisme geen op zich staand individueel organisme is, maar een complex ecosysteem dat enkel kan overleven door een vergaande symbiose met een ongekende diversiteit aan micro-organismen van o.a. bacteriën, schimmels en virussen, ons zogenaamd microbioom. In en op ons lichaam bevinden zich meer lichaamsvreemde dan lichaamseigen cellen. Niet de bestrijding, maar de regulatie ervan is nodig. Bijzonder in dat verband is bovendien de vaststelling dat ons microbioom niet enkel een relatie heeft met onze fysieke gezondheid, maar ook met onze emotionele en mentale toestand.

Bij uitbreiding wordt de gezondheid van elk levend systeem bepaald door die symbiose; of het nu om de darmflora van de koe gaat, over de diversiteit aan organismen in een bijenkast, of over het microbiëel leven in bodem en compost van een biologisch landbouwbedrijf. Meer dan ooit is er nood aan een visie op gezondheid die breed kijkt en zich niet verliest in de focus op één enkel micro-organisme of eiwitstructuur. En aan wetenschappers, die breed denken en gezondheid zien in een multidisciplinair perspectief dat rekening houdt met lichaam, ziel en geest van de mens.

 

 

Geert Iserbyt - januari 2022
Leertrajectbegeleider van het Leertraject Bio- & BD-Landbouw bij Landwijzer


Als vormings- en kenniscentrum voor de biologische landbouw vindt Landwijzer vzw het belangrijk om bij te dragen aan het maatschappelijk debat en om opinies te publiceren rond actuele thema’s en ontwikkelingen op het (raak)vlak van landbouw, natuur, milieu en voeding. Opinies die in de lijn liggen van de missie en visie van Landwijzer.
De auteur schrijft deze opinie in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud.
Deze opinie verwoordt de visie van de auteur en is geen weergave van de visie van Landwijzer vzw als geheel.
Reageren? Mag!
 Stuur je reactie/opinie naar: webmaster@landwijzer.be