Verslag cursus Natuurlijk Imkeren

Eind 2018 startten 2 nieuwe groepen de cursus Natuurlijk Imkeren, een traject van 8 lesdagen theorie en praktijk. Daarnaast was er voor het eerst ook een vervolgtraject, waarin op enkele terugkomdagen dieper wordt ingegaan op de materie. Het eerste jaar studeerde eind vorige maand af en ontvingen hun eigen bijenvolk. De tweedejaars hebben nog een les in het vooruitzicht. 

Zelf ook imkeren?

We organiseren dit najaar opnieuw een cursus Natuurlijk Imkeren. Je kan meer info terugvinden op deze pagina. Interesse? Schrijf je nu al in, we nemen met jou contact op als er concrete info is.

Twee cursisten van het eerste jaar aan het woord:

December, 1ste lesdag, een wit sneeuwtapijt, een gezellig klaslokaal, allemaal nieuwe gezichten.
Na de kennismakingsronde is het duidelijk dat er een heel diverse groep samenzit, met één gezamelijk doel, nl ingewijd worden in het "natuurlijk imkeren". Voor sommigen is alles nieuw, anderen hebben al bijenkasten of hebben reeds een cursus "klassiek imkeren" gevolgd.

We worden door docent Geert ondergedompeld in de biologie van de bij, de fysica omtrent de waterhuishouding, de chemie van de honingproductie en het ietwat 'saaiere' gedeelte rond wetgeving. Er komt veel demomateriaal aan te pas dat op en af de trap naar het lokaal wordt gesleurd. 
Na een aantal theorielessen splitst de groep in 2: een deel gaat naar Gooik, de andere naar Zonnekouter, Machelen.  
Voor velen de eerste tastbare ervaring met de binnenkant van een kast, best spannend wel! Inmiddels zijn we allemaal geprikkeld om hier mee verder te gaan, het enthousiasme blijft groeien. Het wordt een fijne zzzzomer!


Toen we vorig jaar op korte tijd 2 bijenvolkeren verloren, zaten we met veel onbeantwoorde vragen. We gingen op zoek naar antwoorden, maar verdwaalden in de vele informatie die je kan vinden in boeken en op internetfora. Bovendien stelden we vast dat veel imkertechnieken vooral gericht zijn op honingproductie, en minder op het behoud van de bij zelf. Wij willen vooral op een duurzame manier bijen houden, met respect voor de honingbij en haar omgeving. Deze manier van bijen houden heeft volgens ons de meeste slaagkans als je het natuurlijk gedrag van de honingbij ten volle bestudeert en begrijpt. Dat is nu net wat de cursus van Landwijzer ons ten volle bij bracht.

Zo vonden wij het bijvoorbeeld van in het begin evident dat we geen toxische middelen in onze bijenkasten zouden gebruiken. Geen voor de hand liggende keuze als je weet hoeveel bijenvolkeren elk jaar sterven aan de beruchte varroa mijt. De cursus van Landwijzer reikte ons kennis, inzichten en ervaringen aan die er toe leidde dat we onze eigen methode van bijen houden konden ontwikkelen. Een methode waar wij en de bijen zich goed bij voelen, en die tevens ook oplossingen biedt voor de vele uitdagingen waar onze honingbij voor staat. Ondertussen hebben we alweer 2 nieuwe bijenvolkjes, en het gaat goed met de dames. We blijven observeren, bestuderen, uitwisselen en zoeken. Wat is het mooi om een bijen-boer te mogen worden!