Jaarcursus Natuurlijk Imkeren

De cursus Natuurlijk Imkeren bestaat uit (1) 4 theorieles-dagen in Gent, (2) 5 lesdagen met theorie en praktijk op locatie, (3) en een terugkomdag met beide groepen.
Je wordt aangemoedigd om dan te starten met een eigen bijenvolk en je hierbij te laten ondersteunen tijdens een vervolgcursus/terugkomdagen in het tweede jaar. 
In het voorjaar plannen we steeds nieuwe jaarcursussen.

  De uitgangspunten van het natuurlijk imkeren: 

  • We zien een imker als diegene die voor optimale omstandigheden zorgt om een bijenvolk op een bij-eigen en bijvriendelijke wijze te houden. We beschouwen de honingbij en een bijenvolk niet als een wild dier, maar als een gedomesticeerd insect en superorganisme, dat de nodige zorg van de imker verdient.
  • We imkeren in 1e instantie in functie van het behoud van de honingbijen en van de bestuiving die zij verrichten. De opbrengst van honing en andere bijenproducten is van secundair belang en in evenwicht met de ontwikkeling en behoefte van het volk.
  • We kiezen voor een brede genetische diversiteit in het bijenvolk en zo mogelijk voor streekeigen bijen.
  • Voor de behuizing van de volken kiezen we voor natuurlijke, damp-open materialen en een bij-eigen volume waarin natuurlijke nest- en ratenbouw mogelijk zijn (liefst in één aaneengesloten ruimte). We maken gebruik van een kastsysteem waarbij honingafname en werkzaamheden in het volk kunnen gebeuren met een beperkte verstoring van het volk zodat de opbrengstvoordelen van het imkeren kunnen blijven bestaan, nl. een evenwichtige afname van honing, was, stuifmeel en/of propolis.
  • We beperken het aantal ingrepen in het volk & de kast én de aard ervan; we respecteren daarbij de integriteit van de individuele bij én het bijenvolk als geheel.
  • We dragen zorg voor een goede standplaats van de bijenvolken met aanwezigheid van voldoende drachtplanten doorheen het seizoen. We vermijden transport van de volken en plaatsen ze in kleine groepen en niet te dicht bij elkaar.
  • We werken met een zoveel mogelijk natuurlijke vorm van vermeerdering van bijenvolken dmv zwermen of afleggers, die een eigen koningin ontwikkelen.
  • We verstrekken geen andere voeding om afgenomen honing te compenseren. Indien bijvoederen nodig is, doen we dat bij voorkeur met andere honing van natuurlijke imkerij.
  • We volgen de natuurlijke dynamiek van het volk (broed, zwermgedrag, climax-ontwikkeling, …) en verhinderen die niet. We staan natuurlijke bevruchting toe, natuurlijke keuze en ontwikkeling van de koningin, natuurlijk zwermgedrag.
  • Op het vlak van gezondheidszorg voor bij & volk en mogelijke ziekten of plagen (o.a. varroa) kiezen we in eerste instantie voor een preventieve versterking van de immuniteit van bij én volk en een goede monitoring. Indien nodig maken we gebruik van natuurlijke versterkings- of bestrijdingsmiddelen.

  Wie graag instapt in deze cursus, onderschrijft mee deze keuzes.

  Wat mag je onder meer verwachten in de theorielessen?

  - Inleiding tot natuurlijk imkeren (basisprincipes, houding imker tov bij) 

  - Jaarcyclus bijenvolk (grote lijnen, jaardynamiek, geen imkerpraktijk).

  - Historiek van de honingbij 

  - Interne dynamiek van een bijenvolk (warmtehuishouding) 

  - Koppeling bijengezondheid (preventie en aandachtspunten) 

  - Drachtplanten (en link met solitaire bijen ifv bestuiving ed). Graag hier ook het verhaal van de solitaire bijen inwerken. Link met anatomie. 

  - Mogelijkheid om hier het BD imkeren kort toe te lichten

  - Imkermateriaal (persoonlijke bescherming) indien gewenst toelichten ifv eerste praktijkervaringen

  - types kasten, Koppeling kasttypes en imkerpraktijk.

  - Bijenproducten (en link met belangrijkste organen/bijgewerkte anatomie) 

  - Wetgeving en bijengezondheid (ziekten, verplichtingen en curatieve handelingen) 

  - Inrichting van de standplaats (opdracht meegegeven in voorjaar) vanuit de verschillende standen die ze bezoeken, kunnen ze hun eigen plan opmaken. Geeft de cursisten bovendien de kans het hele bijenjaar de lokale drachtomstandigheden in kaart te brengen. 
   

  Wat mag je verwachten in de praktijklessen?

  Praktijknamiddagen van maart tot september met de volgende thema's; eerste externe waarnemingen, wissel van de bodemplank, observatie vliegplank, intrede van de lente, microbiologisch klimaat van de kast, openen van de kast bij goede omstandigheden. Intieme kennismaking met de bijen, structuren, organisatie, observatie , explosieve groei met mogelijks zwermstemming tot gevolg, bekijken bijenproducten, oogsten honing, …

  Terugkomdag

  In september organiseren we een terugkomdag voor beide groepen om het seizoen te evalueren, eventuele aanpassingen voor kasten te bespreken en waar de laatste thema's in groep samen opgelost worden.

  Na de cursus is het mogelijk aan te sluiten bij activiteiten van het Vlaams Netwerk Natuurlijk Imkeren. Eenmaal je de cursus vervolledigde en opgestart bent als imker, komen er nog terugkomdagen in het volgende jaar.

  Wij willen vooral op een duurzame manier bijen houden, met respect voor de honingbij en haar omgeving. Deze manier van bijen houden heeft volgens ons de meeste slaagkans als je het natuurlijk gedrag van de honingbij ten volle bestudeert en begrijpt. Dat is nu net wat de cursus van Landwijzer ons ten volle bij bracht.

  een cursist van het eerste jaar

  Doelpubliek

  Voor geïnteresseerde, beginnende imkers:

  • Die nog geen of heel weinig ervaring hebben met imkeren.
  • Die willen opstarten met het houden van honingbijen. Al dan niet op een eigen plek.
  • Die willen investeren in imkermateriaal, een bijenvolk en de nodige behuizing.
    

  Deze cursus is NIET bedoeld voor reeds praktiserende of ervaren imkers, die willen overschakelen naar natuurlijk imkeren.

   Data en locaties

   Met de start van het nieuwe kalenderjaar startten steeds 2 nieuwe groepen, die een traject van 10 lesdagen theorie en praktijk doorlopen. De ene groep komt samen op de leslocatie De Zonnekouter in Machelen a/d Leie of de leslocatie Paddenbroek in Gooik.  De andere groep komt samen op bio-boerderij Den Boogerd in Zelem.

   Heb je interesse in een volgende cursus? Meld je aan als geïnteresseerde voor de jaarcursus Natuurlijk Imkeren, en we houden je op de hoogte.

   Cursusbijdrage

   Richtprijs Jaarcursus (10 lesdagen): 450€

   Na de kennismakingsronde is het duidelijk dat er een heel diverse groep samenzit, met één gezamelijk doel, nl ingewijd worden in het "natuurlijk imkeren". Voor sommigen is alles nieuw, anderen hebben al bijenkasten of hebben reeds een cursus "klassiek imkeren" gevolgd.

   een cursist uit het eerste jaar

   Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!