Een inkijk in de stagepraktijk

Deze maand ontvingen we foto's en filmpjes van Joseph, eerstejaars cursist in Antwerpen: " Op de NatLandHoeve (akkerbouw granen en vleesvee) in Zepperen en De Nieuwe Winning (groenten) te St-Lambrechts-Herk waar ik mijn stage sinds oktober loop, zijn we vanaf 15 februari druk bezig! Klinkt die datum bij jullie ook bekend? Inderdaad, de loonwerker heeft zopas alle stalmest kunnen uitrijden op de percelen waar de granen komen.
Waar de gele mosterd heeft gestaan, komt haver en zomergerst. Boer Jos en boer Koen verkiezen voor zover mogelijk niet-kerende bodembewerkingen. In dit geval hebben wij de gele mosterd en stalmest ingewerkt met de cultivator (Smaragd 9) met vaste tanden, schijven en verkruimelrol (zie eerste filmpje hieronder)
Op een ander perceel waar 2 jaar lang gras-klaver heeft gestaan, werd er ondiep geploegd (ca. 12cm). Een ploeg met schroefvormige risters maakt dit mogelijk (zie 2e filmpje hieronder). Mijn stageboeren verkiezen in dit geval toch voor een kerende bewerking van de bodem. Om gras-klaver niet-kerend te scheuren zouden er anders veel meer bewerkingen nodig zijn, dus hogere kosten en meer druk op de bodem. Hier komt zomertarwe, die de afgegeven stikstof door de gras-klaver goed zal kunnen gebruiken.Graag deel ik jullie nog een paar foto’s van de nieuwtjes bij het vee. Deze kalfjes werden in december geboren, ze zitten heel graag in hun speeltuintje waar enkel zij binnen kunnen. De allernieuwtjes zijn er nu ook zopas bij maar schuilen nog achter hun moeder."