Sector-agenda

Het meest uitgebreide overzicht van activiteiten, vormingen, cursussen, studiedagen e.a. in de sector, vind je in de agenda van sectororganisatie Bioforum (Bioforum) en de agenda van het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT).

Hier vind je enkele cursussen, studiedagen en inhoudelijke activiteiten die wij in de kijker willen zetten, omdat ze nauw aansluiten bij de Landwijzer-werking en -visie. 

Heb jij een inhoudelijke activiteit rond biologische of biodynamische landbouw aan te kondigen? Mail je aankondiging naar webmaster@landwijzer.be en we bekijken of we het kunnen opnemen op de website en in onze nieuwsbrief.

Caring Farmers, De Zaderij en Stichting Zaadgoed zetten zich samen in voor een Levende Zadenbank. De cursus is bedoeld voor boeren, tuinders en andere geïnteresseerden die aan de slag willen (of zijn) met selectie, vermeerdering, instandhouding en/of veredeling. Het doel van de cursus is om cursisten een basis te bieden om daarmee zelf zaden te kunnen vermeerderen en te kunnen beslissen welke methoden daarvoor te gebruiken. De cursus bestaat uit theorie, praktische oefeningen en groepswerk.

Food.Film.Fest. is een filmfestival met vertoningen over heel Vlaanderen. Met een interessante, prikkelende waaier aan films, wil men zo veel mogelijk burgers inspireren over hoe voedsel anders kan. Vorig jaar vertoonden meer dan tachtig lokale initiatieven een geselecteerde film. In een voor- of nabespreking gingen ze met hun publiek in gesprek.