Nieuwsbrief September 2017

In deze nieuwsbrief

 • Edito
 • Leertraject Bio & BD-landbouw
 • Landwijzer, uit de kluiten gewassen ... : Terug- en Vooruitblik
 • Landwijzer zoekt een organisatorisch en administratief medewerker (m/v)
 • Aankondigingen 
  • OKT-DEC 2017 Inspiratiecursus Agro-Ecologie
  • Doorschakelen naar Demeter
 • Nieuwe start opleidingsjaar Leertraject
 • De Bovenste Plank
  • Oases, Grond-kracht voor een nieuwe lente - Luc Vankrunkelsven
 • Extern
  • Aankondigingen
  • Vacatures

Edito

Mozart moet je in september spelen
in het voorgevoel van herfst en winter.
Het is nog warm en zonnig in de tuin
nog vol van bloemen die insecten lokken,
maar de nachten zijn allang gaan lengen
en het eerste blad begint te kleuren,
al staat de kamperfoelie – tweede bloei –
nog bedwelmend in de haag te geuren.

 Theo van Baaren

 “Mozart moet je in september spelen, het klinkt naar lente, maar het is al herfst … ” zo gaat het gedicht verder. En dat is ook het gevoel waarmee we de starttweedaagse van de nieuwe eerstejaars-cursisten hebben afgerond: een lentegevoel. Dat is ook de reden waarom u iets langer dan gebruikelijk op deze nieuwsbrief heeft moeten wachten. We brengen u immers graag het nieuws dat opnieuw twee groepen nieuwe boeren enthousiast aan hun Landwijzer-leertraject zijn begonnen.

 Onze “tweedejaars” beginnen in deze septembermaand niet aan hun afstudeerjaar. Met de hervorming van het leertraject start het werken aan een afstudeerproject voortaan immers pas na een tweede, verdiepend jaar. Dat kan de opleiding alleen maar versterken, en de leerkansen voor onze cursisten doen toenemen.

 Voor het team en de docenten is dit een hele uitdaging. Deze wijziging in ons leerplan vraagt om een her-denken van de lesinhouden, en de noodzakelijke onderlinge afstemming tussen de docenten. Of om bij het beeld van Mozart te blijven : de violen gelijk stemmen. De grote lijnen van de partituur werden uiteraard goed voorbereid, en de symfonie begint hier en daar al heel mooi vorm te krijgen, maar de muziek zal uiteraard vooral moeten groeien doorheen het jaar.

 Bij het begin van het schooljaar willen we alvast alle docenten danken voor hun inspanningen om de muziek in al zijn volheid en harmonie te laten klinken. Hier en daar een kleine dissonant zal wellicht onvermijdelijk zijn, maar het is wel muziek die we samen maken : team, begeleiders, docenten én cursisten. Dat kan dus alleen maar als lente in onze oren klinken.

 Aan allen een boeiend en inspirerend opleidingsjaar toegewenst!

Koen Dhoore 

Leertraject Bio & BD-landbouw

Maandelijks ontvangen de cursisten per post een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Antwerpen

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gent

G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2

Aankondigingen

OKT-DEC 2017 | Inspiratiecursus Agro-Ecologie

inspiIn 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen. Lees verder
 

 

Doorschakelen naar Demeter

demeterIntroductiecursus Biodynamische landbouw voor boeren en tuinders die overwegen het Demeter
keurmerk voor biodynamische landbouw te gaan voeren. Kennis van Biodynamische landbouw is een
voorwaarde tot verkrijgen van een Demeter licentie.
De cursus wordt georganiseerd door Landwijzer en WerkendeWijs in samenwerking met Stichting
Demeter op twee inspirerende Demeter bedrijven in Vlaanderen, waarbij de biodynamische praktijk op het bedrijf centraal staat in combinatie met theorie, oefening en discussie. 

Aan het einde van de cursus heeft de cursist geleerd hoe de biodynamische landbouw is georganiseerd, wat de leidende principes zijn, hoe deze principes in de praktijk werken, welke filosofie aan de biodynamische landbouw ten grondslag ligt en wat de voorwaarden zijn voor het Demeter keurmerk. De cursus is verdeeld over 2 keer 2 dagen: 5 en 6 oktober + 16 en 17 november. Lees verder

Landwijzer, uit de kluiten gewassen... : Terug - en Vooruitblik

Volgend jaar wordt Landwijzer 21! Lange tijd is dat voor natuurlijke personen de drempel geweest van de “meerderjarigheid”.  Dat ligt wettelijk ondertussen een beetje anders, en het staat ook nog voortdurend ter discussie …

Wat er ook van zij, ook organisaties kennen hun eigen ontwikkeling, hun kinder- en tienerjaren, en het moment waarop de samenleving voelbaar hun inzet opeist, met de volle kracht van hun (jong)volwassenheid en hun eerste, misschien nog beperkte, maar zo waardevolle ervaring. 
Op de drempel van die nieuwe levensfase, blikken we dankbaar en ook trots terug en kijken we verwachtingsvol uit naar bestendiging en nieuwe ontwikkeling, en een bijhorende nieuwe dynamiek. 

Onze kinderschoenen
Jonge, kleine organisaties zullen veel herkenbaars ontdekken in de eerste zeven jaar van onze Landwijzer-geschiedenis : trekken en sleuren, met weinig mensen en middelen, voor of achter de schermen, maar doorgaans in een bijna ontmoedigende anonimiteit. De “illustere onbekendheid” zoals men doorgaans zegt. Alles nog te bewijzen, en slechts hoogst zelden een vanzelfsprekende blijk van vertrouwen. En heel vaak moeten horen : “Landwijzer? Nooit van gehoord …”  Lees verder

Landwijzer zoekt een organisatorisch en administratief medewerker (m/v) 

! Bezorg ons je motivatiebrief en cv voor 21 september ! 

Landwijzer zoekt een medewerker (m/v) voor organisatorische en administratieve taken, in een voltijdse tewerkstelling vanaf uiterlijk 1 november 2017 (vroeger indien mogelijk) tot 30 april 2018 (6 maanden) met kans op (gedeeltelijke) verlenging. Bekijk hier de volledige vacature.

Nieuwe start opleidingsjaar Leertraject

Op 11 en 12 sept verwelkomden we alweer 2 nieuwe groepen 1e jaars cursisten in de 19e cyclus van het Leertraject Bio- & BD-landbouw. Sinds 2016 is het leertraject verlengd tot  2,5  jaar. Zo krijgen onze cursisten meer tijd om zich grondig voor te bereiden op de realisatie van hun toekomstproject in de biolandbouw of de bredere biologische sector.  In totaal volgen dit jaar 57 cursisten het leertraject in 4 groepen (1e & 2e jaars in A’pen en 1e & 2e jaars in Gent). In deze periode gaan velen van hen ook op zoek naar een eerste of nieuwe stageplaats.  

Tijdens de startdagen van de 1e jaars-cursisten was heel wat dynamiek en goesting voelbaar. De ontmoeting met elkaar, de 2e jaars-cursisten en met de docenten stond centraal. Het enthousiasme en de honger naar kennis was letterlijk voelbaar. En dan is de waarde van het aanmeldingstraject des te zichtbaarder. Dit zijn stuk voor stuk mensen die met veel enthousiasme op zoek gaan naar hun plek in de landbouw en ieder op zijn eigen manier ook zullen vinden. We gaan weer een boeiend opleidingsjaar tegemoet!  

start2
Startdagen 1e jaars – Antwerpen [BoerEnCompanie, Abdij van Park – Leuven] 
Voor de eerste keer bezochten we tijdens de startdagen de Abdij van het Park in Heverlee en de BoerEnCompagnie, onze toekomstige leslocatie. De variatie aan verhalen, indrukken, teelten en boeren belooft een verrijking van de lesdagen in de toekomst. Voorlopig blijven we blij met de mooie leslokalen van het Scoutshuis van Antwerpen.  
start
Startdagen 1e jaars – Gent [De Zonnekouter, Machelen a/d Leie]


 

De bovenste plank: Oases, Grond-kracht voor een nieuwe lente – Luc Vankrunkelsven

 

oases
In zijn nieuwste - het zesde Wervel - boek maakt Luc Vankrunkelsven de lezer opnieuw deelgenoot van zijn reis door het Braziliaanse Cerrado-gebied, dat door ontbossing en grootschalige soja-monoculturen (voor de Westerse veeteelt) stilaan verandert in een woestijn. In kleurrijk geïllustreerde chronicas maakt hij door zijn ontmoetingen, analyses, observaties en beschouwingen talloze verbanden zichtbaar en concreet. En legt hij corridors aan tussen talrijke hoopgevende en inspirerende ‘oases’: landbouwbedrijven,    -scholen en bewegingen die staan voor een andere, agro-ecologische landbouw en voedselvoorziening. 

Lees verder

Extern

Aankondigingen

Feest 70 jaar Warmonderhof

70 jaar geleden startten visionaire pioniers in Warmond in Nederland (ten noorden van Leiden) een praktijkopleiding biodynamische landbouw, die later uitgroeide tot de volwaardige, erkende landbouwschool Warmonderhof, en doorheen de jaren nog twee maal verhuisde. Op de huidige locatie in Dronten (sinds 1994) werd afgelopen weekend het 70-jarig bestaan gevierd met meer dan 500 van de 1600 afgestudeerde cursisten, jong en oud. In totaal zijn er meer dan 2500 oud-leerlingen die ooit (een deel van) de opleiding hebben gevolgd. Zij zijn wereldwijd actief in de Bio- en BD-landbouw. Eén van de meest opmerkelijke aanwezigen was dan ook een 87-jarige oud-leerling uit Canada die indertijd als 17-jarige de eerste opleiding volgde. De Vlaamse oud-leerlingen waren met een 10-tal aanwezigen vertegenwoordigd.

Ook Landwijzer zou niet hebben bestaan zonder de hechte samenwerking met de Warmonderhof-opleiding gedurende de eerste 8 jaar van ons bestaan. Gedreven docenten van onze Nederlandse zusteropleiding kwamen jaren lang naar Vlaanderen om hier kennis over biologische en biodynamische landbouw door te geven. Zo kon Landwijzer eigen knowhow opbouwen en uiteindelijk in 2005 een erkenning als algemeen vormingscentrum in de biologische landbouw verkrijgen van de Vlaams overheid. 

Enkele sfeerbeelden van de reünie en het feest op Warmonderhof:

warmonderhoffeest

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Voorstelling SEKEM-project Egypte –  Zat 30 sept, Gent

Op zaterdagochtend 30 september 2017 om 10.00 uur houdt Helmy Abouleish in Gent een lezing over het SEKEM-project in Egypte met o.a. biodynamische landbouwactiviteiten. Helmy Abouleish is de huidige CEO van SEKEM en zoon van de onlangs overleden stichter-initiatiefnemer van SEKEM, dr. Ibrahim Abouleish. De lezing gaat door in het Engels en vindt plaats in het Congrescentrum Het Pand, Onderbergen 1 te Gent. Meer info vind je hier.

Congres: Biodynamische en de 'vrije' markteconomie' - 10 okt - Driebergen

Stichting Demeter, BD-Vereniging en Landbouwsectie Avin organiseren op 10 oktober het herfstcongres 'Waarden toevoegen in plaats van afromen: biodynamisch en de ‘vrije’ markteconomie'. Op deze dag vol inspiratie zoeken we met open bewustzijn naar oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar we als mensheid voor staan. Vanuit theorie naar praktijk. Vanuit het Individu naar het collectief, naar het verbindende midden. Meer info vind je hier

Denkdag 'Het dictaat van de huidige economie' - 19 okt - Voedsel Anders

denkdagOp 19 oktober organiseert Voedsel Anders een denkdag met een economische kijk op agro-ecologie. We gaan in debat over economische ideeën en knelpunten die een grootschalige transitie naar agro-ecologie tegenhouden, zowel bij ons als in het Zuiden. Een uitnodiging vind je hier.

 

 

 

 

BioXpo Vitasana - 15-16 okt, Brussel

bioexpoOp zondag 15 en 16 oktober ben je van harte welkom op de beurs BioXpo Vitasana in Brussel. Het is dé vakbeurs voor de biologische, ecologische, natuurlijke en duurzame sector en wordt ondersteund door onze sectororganisatie Bioforum. Een ontmoetingsplek voor (collega)boeren, en om contact te leggen met leveranciers, afnemers, onderzoekers, ... . Er is ook een uitgebreid inhoudelijk programma met lezingen, ronde tafels en vormingen, vooral op zondag interessant voor bioboeren. Het hele programma vind je op http://www.bio-xpo.be/. Heb je interesse in de biologische voedingssector? Bioforum biedt Landwijzer-(oud)cursisten en andere geïnteresseerden een gratis toegang aan. Maak je toegangsticket aan op de website en gebruik de code BXP17BFV.

Grond in Itegem beschikbaar voor pacht

In Itegem (Heist-op-den-Berg) zijn 2 percelen beschikbaar langs de Hulshoutsesteenweg. Het eerste perceel is gelegen te sectie D, nr. 236/e en het tweede perceel nr. 224/c. Samen hebben de gronden een oppervlakte van ongeveer 15.000 m2
De grond zou gepacht kunnen worden ahv een loopbaanpacht, ook andere regelingen bespreekbaar. Voor meer info kan je contact opnemen met Anne dela Cruz  anne.dela.cruz@telenet.be.    

Vacatures

Partner gezocht voor aankoop grond en start CSA - regio Antwerpen

Nick Van Ranst zoekt een partner om mee een perceel landbouwgrond (1 à 2ha) aan te kopen om hierop een bio-zelfoogstboerderij te starten volgens de principes van CSA, in de Kempen of dicht tegen de stad Antwerpen. Meer info vind je hier.

Het Polderveld in Westkapelle ( in Knokke-Heist) zoekt boer(in)

Het Polderveld in Westkapelle (Knokke-Heist) zoekt boer(in) als vaste partner om gemengde boerderij mee uit te bouwen. Meer info vind je hier.

Zelfoogstboerderij Bokkeslot zoekt halftijds medewerker

Voor de verdere ontwikkeling van zowel de Zelfoogstboerderij als de markt werft Bokkeslot (Deerlijk) een halftijds medewerker aan. Meer info vind je hier.

 

Met de steun van...

Landwijzer is erkend als algemeen vormingscentrum voor de biologische landbouw én als centrum voor sensibilisering ter bevordering van duurzame landbouw, door het Vlaamse departement Landbouw en Visserij, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen.
Het leertraject en de cursussen krijgen financiële steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

steun