Studienamiddag over het nieuwe vennootschapsrecht - Gent

De nieuwe vennootschapswetgeving wordt momenteel in verschillende fases uitgevoerd. Daarom bieden we de mogelijkheid om die recente wetgeving op het eigen bedrijf (of op te starten bedrijf) toe te passen. Dit doen we door middel van een samenkomst waar de ervaringen en de vragen van de aanwezige boeren centraal staan.

Samen overlopen we, aan de hand van  een korte theoretische inleiding, de belangrijkste  aandachtspunten van het nieuwe vennootschapsrecht en de vooropgestelde deadlines voor aanpassing van bestaande vennootschappen. De vorming heeft niet meteen de intentie diep in te gaan op alle details van het vennootschapsrecht maar wil vooral aanzetten tot nadenken en uitwisseling onder collega-boeren. Aan de hand van de vragen bekijken we vervolgens waar we terecht kunnen voor verdere begeleiding en voor het uitklaren van eventuele onduidelijkheden.

Deze studienamiddag gaat door op 4 december in Antwerpen en 18 december in Gent.

Lees meer