Praktijkopleiders

Het is mooi om stagiairs te zien veranderen gedurende de stage. Als stageboerin werk ik daar aan mee. Bij iedere stagiair ligt die groei of omslag ergens anders: vorderingen in het werktempo, meer inzicht in de kwaliteit van de producten, inzichten in een goede prijszetting, groeiend zelfvertrouwen enz. Dat zijn mooie momenten, waarop je ziet: ‘Ja, er is een klik gemaakt!’ of ‘Ja, je kan het! Je bent er klaar voor!’

een praktijkopleider

Mijn stageboer grijpt vele kansen om mij te laten leren. Hij laat me waarnemen en oplossingen bedenken, toont het me als hij een ziekte vaststelt en leert me meer over de oorzaken, … . Hij heeft een immense kennis en wil die ook heel graag delen, daar ben ik erg dankbaar voor. Omdat ik erg geïnteresseerd ben in zaden telen, gaf hij me de opdracht zaad te winnen uit één van zijn eigen soort wortelen. Een hele uitdaging!

een cursist

De praktijkopleiders zijn ervaren bioboer(inn)en, die professioneel actief zijn op biologische of biodynamische land- of tuinbouwbedrijven. Zij engageren zich om ‘als stageboer(in)’ langdurig cursisten van het leertraject biologische en biodynamische landbouw, op hun bedrijf te begeleiden én zichzelf in hun taak als praktijkopleider te bekwamen.

Zij delen hun kennis en ervaring en bieden de stagiairs de kans om het vak in de praktijk te leren van ervaren leermeesters, zodat zij klaar zijn voor hun professionele start in (of rond) de biolandbouw.
Zo bouwen de praktijkopleiders mee aan de verdere groei en ontwikkeling van de biologische en biodynamische landbouw.

Met een netwerk van meer dan 150 mogelijke praktijkopleiders, kiest de cursist steeds samen met de leertrajectbegeleider naar de meest geschikte praktijkopleider, voor zijn of haar situatie, interesse en toekomstplannen.
De praktijkopleiders komen jaarlijks samen om onderling ervaringen en tips uit te wisselen, waarbij een leerrijke relatie tussen praktijkopleider en stagair(e) centraal staat.

 

 

Bedrijfsleiders van een biologisch landbouwbedrijf die zich ook graag willen engageren als praktijkopleider, kunnen ons hun motivatie en gegevens bezorgen via info@landwijzer.be  lw

Elke stagiair is anders, en brengt ons iets anders. Het proces is ook heel verschillend van mens tot mens. De ene stagiair evolueert snel, de andere minder. In hun werk zie je veel, bijvoorbeeld dat iemand een goede medewerker kan worden, maar geen bedrijfsleider. Dat is prima, want er zijn ook goede medewerkers nodig! Voor vele eerstejaars is alles nieuw, is het zo’n grote verandering. We proberen hen ook te helpen hun weg te vinden.

een praktijkopleider

De Landwijzer-stagiairs wegwijs maken in de economische en teelttechnische bedrijfsvoering, daar hou ik van! Ik hoop dat ze een goed economisch inzicht krijgen en zo ook als nieuwkomers een correcte prijs gaan rekenen en mee zorgen voor een collegiale en duurzame sector. Ik geniet ervan om mijn kennis, ervaring en het ondernemerschap breder uit te dragen, en vind het fijn dat stagiairs dat waarderen. En als iemand dan met succes zijn of haar eigen weg gaat, dan voel ik me ook wat trots.

een praktijkopleider