'De Kollebloem. De kracht van voedende landbouw'

kollebloemIn een interview zegt Rudi Vranckx: "Ik wil telkens ook de bloemen op de mesthoop laten zien." Waarmee hij met de term 'mesthoop' wel iets anders bedoelt dan wat men er op "de Kollebloem" onder verstaat. Maar de Kollebloem zou zeker passen in zijn beeldspraak.

"De Kollebloem is een werkgemeenschap op biologisch-dynamische grondslag. Vanuit haar klantgerichtheid werkt deze gemeenschap aan de ontwikkeling en opbouw van een klantondersteunende en klantgedragen, vrije dorpsboerderij."

Als u, geachte lezer, de voorgaande passage aandachtig tot u laat doordringen, dan zult u merken dat daarin het resultaat beschreven staat van een proces dat in 1985 ontkiemde en tot nu vele seizoenen heeft doorgemaakt. Deze Kollebloem-werkgemeenschap heeft het gepresteerd om midden de nog alom heersende industriële landbouwprincipes een volstrekt nieuwe "bloem" te ontwikkelen.  Een bloem die leeft en groeit naar eigen principes en inzichten, met volle bewustzijn rekening houdend  met mens en natuur.

Na zoveel jaren was de tijd rijp om de zovele aspecten van hun arbeid in een boek te bundelen. Het boek heeft de titel gekregen: "De Kollebloem. De kracht van voedende landbouw."

Het is een enthousiaste getuigenis waarmee je kennis mag maken.
Je mag meekijken in de levens van Antoine en Leen, de pionierboeren;  je hoort Ruben en Manuel aan het woord, de 'overnemende' boeren; en vele anderen. Je wordt teruggevoerd naar het verleden waar het begon, maar je krijgt ook beelden voor een toekomstige landbouw (met bv. het vrijkopen van grond).
 

Doorheen het boek wordt het ook heel tastbaar wat Rudolf Steiner in zijn landbouwcursus uitsprak:

Zo'n cursus vereist heel veel, want wij zullen zien, hoe de interesses van de landbouw naar alle kanten met de grootste veelzijdigheid met het menselijk leven zijn vergroeid, en hoe er eigenlijk nauwelijks een gebied is aan te wijzen, dat niet tot de landbouw behoort. Van welke kant men ook uitgaat: alle interesses van het menselijk leven zijn bij de landbouw betrokken.

Dit Kollebloem boek is een bijzonder boek. Het is als een voedende maaltijd met vele gangen die vragen om met volle aandacht te worden gegeten, genoten en nageproefd.  Maar niet alleen dat. Het boek begint immers met een motto  afkomstig van Antoine: "Als boer weet je waar je begint, maar niet waar je eindigt." Als lezer ben je dus meteen verwittigd!

John Van Thieghem

Titel:

De Kollebloem. De kracht van voedende landbouw.

ISBN: 9789089319371
Bestellen?

https://www.kollebloem.be/boek