Uitwisseling met Nederlandse bio-opleidingen

uitwisseling

Op 14 mei ging een deel van het Landwijzer-team, betrokken bij de organisatie en begeleiding van het Leertraject biologische en biodynamische landbouw, op bezoek bij de Warmonderhof-opleiding voor biodynamische landbouw in Dronten (NL). Doel was een gerichte uitwisseling rond structuur, curriculum, organisatie, didactiek en regelgeving in de deeltijdse opleidingen voor volwassenen in de biologische en biodynamische landbouw, die we in beide landen aanbieden in de vorm van een duaal-leren traject (combi lesdagen & stages op bedrijven).

Er is al lang een nauwe band tussen Warmonderhof en Landwijzer, aangezien de opstart door Landwijzer in Vlaanderen in 1997 van de eerste bio-opleiding enkel mogelijk was door de grensoverschrijdende samenwerking tussen beide opleidingscentra. Tussen 1997 en 2005 werd intensief samengewerkt op het niveau van lesgevers, lesinhouden, didactiek en zelfs financiering. Dat leidde tot een succesvolle verzelfstandiging van Landwijzer binnen de Vlaamse context en een erkenning als Algemeen Vormingscentrum in de landbouw door de Vlaamse overheid. Ondertussen vonden zowel in Vlaanderen als in Nederland heel wat nieuwe ontwikkelingen plaats en groeiden beide opleidingscentra qua aanbod en cursisten. Deze keer nam ook Landgilde aan de uitwisseling deel.

Warmonderhof

Warmonderhof (opgericht in 1947) biedt hoofdzakelijk 2 opleidingstrajecten aan:

- een 4-jarige voltijdse dagopleiding voor jongeren op de site van de school in Dronten (Flevopolder) met stages op het eigen gemengd biodynamisch schoolbedrijf van 85 ha en langdurige stages op andere bedrijven in binnen- en buitenland; deze opleiding heeft officieel het statuut van een middelbare beroepsopleiding en de leerlingen verblijven er ook in de woonderij-gebouwen bij de school en het landbouwbedrijf.

- een 2-jarige deeltijdse opleiding voor volwassenen met wekelijkse of tweewekelijkse lesdagen en stages op bedrijven in Nederland; dit traject is sterk vergelijkbaar met het Landwijzer-leertraject, al zijn er ook duidelijke accentverschillen.

Landwijzer-leertraject  en Deeltijd-opleiding Warmonderhof

Het belangrijkste verschil tussen de deeltijd-opleiding op Warmonderhof en het Landwijzer-leertraject ligt op het vlak van ondernemerschapsvaardigheden. Daar waar het Vlaams leertraject tevens een officiële starterscursus in de landbouw inhoudt en in het 3e (half) jaar focust op de uitwerking van een eigen bedrijfsplan, is dit in het Nederlandse traject momenteel niet voorzien.

Ook organisatorisch zijn er belangrijke verschillen. De Warmonderhof-opleidingen vallen onder de werking van Aeres, een groep landbouwscholen, en worden gesubsidieerd en gereglementeerd door het Nederlands Ministerie van Onderwijs. Landwijzer is actief als centrum voor de naschoolse vorming in de landbouw en valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Departement Landbouw en Visserij.

Landgilde

Landgilde is een samenwerkingsverband van verschillende partners en heeft als doel matching te verzorgen tussen in- en uittredende boeren bij de overname of verder zetting van biologische en biodynamische landbouwbedrijven; dit zowel familiaal als niet-familiaal. Vanuit een jarenlange ervaring hanteren zij daarbij een uitgewerkte begeleidingsmethodiek. De vaststelling dat jonge boeren met ambities om een project te starten of over te nemen, vaak nog gerichte begeleiding nodig hebben bij het uitwerken van hun bedrijfsplan, leidde tot het opzetten van een startersbegeleiding in groep in 2018, die ook in de toekomst verder zal worden aangeboden. In een aantal bijeenkomsten, gespreid over 3 maanden, worden de deelnemers gecoacht om hun eigen bedrijfsplan uit te werken.

De uitwisseling tussen de 3 opleidingsinitiatieven was vruchtbaar. Zowel heel concrete tools en lesinhouden als organisatorische ervaringen werden in alle openheid gedeeld.

Meer info:

- Warmonderhof-opleidingen https://aereswarmonderhof.nl/studeren

- Landgilde https://www.landgilde.nl/vraag--aanbod/ondernemers-en-opvolging/