Visie- en beleidsteksten

De transitie naar een agro-ecologische landbouw is niet enkel een zaak van boeren in de dagelijkse landbouwpraktijk. Er is ook vanuit het beleid en vanuit de maatschappij een visie nodig die agro-ecologische landbouw mogelijk maakt en ondersteunt. Ondanks het decennialange voorbeeld van de biologische landbouwbeweging ontbreekt het nog steeds op Europees, federaal, Vlaams en lokaal niveau aan een coherente visie op duurzame en toekomstgerichte landbouw. Toch zijn alle noodzakelijke elementen daarvoor gekend en reeds grondig beschreven door wetenschappers en NGO’s. Hieronder een greep uit de meest waardevolle recente documenten uit Vlaanderen en Nederland.


  Vanuit Vlaanderen:

   

  Vanuit Nederland:

  • Groenboerenplan, oproep voor een ander landbouwbeleid vanuit een brede coalitie van duurzame landbouworganisaties nav de stikstofproblematiek, juli 2022
  • Gezondheid in Drievoud, visietekst voor een duurzaam en gezond landbouw- en voedingsmodel, opgesteld door de Wetenschappelijke Raad voor integrale duurzame landbouw en voeding, sept 2021
  • De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, doctoraat van Meino Smit over de (in)efficiëntie van de Nederlandse landbouw en de noodzakelijke transitie naar een ander model, 2018 (ondertussen ook verschenen in boekvorm met ISBN 9789492326782)