‘Barstensvol Leven’ – Demeter

kDemeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding

In een nieuwe brochure (20p), stelt Demeter op een heldere en mooie manier voor waar de biodynamische kwaliteitsproducten voor staan. Het boekje gaat in op de kernwaarden Levende bodem, Biodiversiteit, Dierenwelzijn en integriteit van voeding, Levenskracht en Voedselkwaliteit.
Ook de sprekende foto’s en concrete citaten dragen bij aan een kwaliteitsvol en laagdrempelig beeld dat de brochure schept. Het boekje maakt de biodynamische landbouw tastbaarder, en is ook gericht naar consumenten
.

Cursisten kunnen binnenkort zowel in Gent als Antwerpen een exemplaar meenemen.
Je kan hier ook de pdf-versie downloaden
En wie graag één of meerdere papieren brochures aanvraagt, kan dit doen via info@stichtingdemeter.nl