Edito december 2018

Onverwachte gast

Natuur, arbeid & kapitaal, dat zijn de productiefactoren in de landbouw zo leren we al decennia.  Na de tweede wereldoorlog komt er een vierde factor bij: Kennis, ook wel ondernemersactiviteit genoemd. Een landbouwopleiding als Landwijzer is voornamelijk actief op vlak van die ondernemerszin. Dat is een tijdloze opdracht, van onbepaalde duur. Ze kan in principe niet sterven, mits ze zichzelf continue vernieuwt. De wil om voorloper te zijn hoort er eveneens bij.

De biosector is een sprong aan het maken. In Vlaanderen beseffen weinigen dit, evenwel Brusselse voorbeelden zijn duidelijk. Daar zijn verkooppunten -overdekte versmarkten- die op een zondag 1200 klanten bedienen met veertien vaste kassa’s en nog twee mobiele in het gangpad. Een omzet van 40.000 euro aan verse bulkproducten op zes uur tijd is daar geen uitzondering. Het laat de bestaande bio-groothandel en dito winkelketens achter de oren krabben.

De operationele inefficiëntie in de bioketen verdwijnt. Bio is niet langer een niche. Dit geeft Landwijzer nieuwe kansen. Naast het vormen van nieuwe boeren in het concept van zelfoogst en abonnementen, maakt Landwijzer zich klaar om bedrijfsleiders vooruit te helpen die meer traditionele agrarische ondernemingen kunnen leiden binnen bio.

Enig lef en openheid vergt het. Binnenkort gaan we de eindejaarsgezelligheid tegemoet. Doorgaans gaat dat met goed eten gepaard. In sommige culturen en tradities wordt er dan een extra bord gedekt voor de onverwachte gast. Voor iemand die niet genodigd is, en toch op een of andere manier binnenkomt en aan mag schuiven.

Landwijzer is een vzw met een algemene vergadering. Er staan daar nu meerdere stoelen leeg, waarvoor competentieprofielen zijn omschreven.  U, beste lezer, bent welkom als onverwachte gast, om samen met ons te vernieuwen. Vraag naar onze statuten en …. mentento mori.

Erik Kosenbrink

 

Naar overzicht Nieuwsbrief december 2018