Organisatie

Landwijzer als organisatie  bestaat uit een netwerk van bestuur, Algemene Vergadering, team, docenten, praktijkopleiders ...
Hieronder vind je meer info.

In de Algemene Vergadering zetelen nog meer mensen uit de sector, ook teamleden, hoofddocenten, praktijkopleiders en oud-cursisten. De Algemene Vergadering komt jaarlijks samen.