BD Zomerschool 2018 : “Hoor je Sint Michiel ?”

Op 15 en 16 september laatstleden ging – voor de derde keer op rij – de BD Zomerschool door.

Onder impuls van wijlen Walter Coens besloten een paar jaar terug enkele BD-pioniers om hun ervaring en kennis aan de jonge generatie door te geven. Sindsdien komt jaarlijks een wisselende groep jonge boeren (jong in jaren en/of jong in de landbouw) samen op De Kollebloem om de BD-landbouw te verkennen of hun kennis daarrond te verdiepen.

Elk jaar opnieuw luidt het Leitmotiv : “Boeren doe je niet alleen”, en daarmee hebben we meteen al gewezen op een belangrijke en onmisbare component van deze tweedaagse: ontmoeting!

Maar elk jaar snijden we ook een ander thema aan, dat als een rode draad doorheen de gebruikelijke activiteiten loopt. Dit jaar was dat “kwaliteit en gezondheid”. Onze gastsprekers dit jaar, Luc Vandecasteele (Antroposofisch arts) en Renaat Devreese (eerste bio-geitenboer in Vlaanderen) voegden aan dit thema hun eigen invalshoek toe.

September is ook Michaël-tijd. Het Michielszomerke is elk jaar al van de partij geweest, en dat is een zalige tijd om ’s avonds bij het kampvuur na te praten. Het is ook een heel bijzondere ervaring om ‘s anderendaags in de vroege (of gezien het einduur van het kampvuur iets minder vroege) ochtend op het veld Sint Michiel toe te zingen …

Elders in deze nieuwsbrief lees je een persoonlijke impressie van Sarah, een van de deelnemers. Zelf wil ik heel graag via deze nieuwsbrief een woordje van dank richten aan de “vaste ploeg”, zonder wie de zomerschool haar vooropgesteld doel maar moeizaam zou kunnen waarmaken. Bedankt pionier-boerin Anna van Oostwaard en pionier-boer Antoine De Paepe. Bedankt Luc Ambagts van de BD Vereniging, voor de ondersteunende aanwezigheid in de voorbereiding en op het weekend. Bedankt Leen en je wisselende schare helpers, om ons jaar na jaar zo uitstekend te verzorgen. Het is en blijft een voorrecht om met jullie allen samen te werken.

Bedankt ook aan alle deelnemers, voor wat jullie elkaar en ons hebben gebracht. De BD zomerschool is niet alleen “halen”, ook  “brengen”, en dat hebben jullie alweer op een heel mooie manier waargemaakt. Het is en blijft een voorrecht om voor jullie te mogen werken.