'Bomen voor veerkracht. Bioboeren over agroforestry' – Wervel vzw en partners

In de biolandbouw leer je automatisch om met en niet tegen de natuur te werken. En wat hier het beste groeit zijn toevallig bomen. Dàt is de reden om bomen te planten. Vervolgens zoek je een manier om dit rendabel te krijgen. 

Jos De Clercq - Natlandhoeve

boeren voor veerkrachtSamen met ILVO Vlaanderen en Bioforum Vlaanderen bundelde Wervel 17 portretten van bioboeren over agroforestry. Het resultaat is het inspirerende boekje ‘Bomen voor veerkracht’.
De korte portretten van deze pioniers tonen een grote diversiteit aan bedrijven, motivaties, concrete aanpak, zoektochten, voordelen en tips, en raken tussendoor vele andere thema’s aan.
‘Bomen voor veerkracht’ inspireert, nodigt uit om te onderzoeken wat agroforestry voor jouw bedrijf kan betekenen, om je er verder in te verdiepen en te gaan experimenteren, en geeft je zin om deze bedrijfspraktijken en –ontwikkelingen beter te leren kennen…

Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee, om zo nieuwe producten en diensten te creëren, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Dat teeltsysteem is eigenlijk al eeuwen oud, en is ook toepasbaar in de moderne landbouw. Mits een doordachte aanpak kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen, zowel voor de huidige als toekomstige generaties.

 

 

 

Ik koos bewust voor soorten met hoge voederwaarde die de geiten lekker vinden, zoals wilg, kastanje, zoete kers en robinia. Ik zette ook sleedoorn, eik, haagbeuk, meidoorn en kastanje: die bevatten looistoffen met ontstekingsremmende, antiparasitaire of diarreeremmende werking. Wat ik verlies door overschaduwing van het gras, win ik door de hoogte te benutten. De geiten snoeien de heggen en bomen op de rand van het perceel, maar ik voeder ze ook bij met snoeimateriaal. Ik moet mijn geiten nu niet meer ontwormen met medicatie. Bovendien doen de looistoffen het eiwit beter verteren. Je moet hoogstammen wel goed beschermen tegen vraat.

Vincent Delobel - Chèvrerie de la Croix de la Grise

De brochure (60p) kan je hier downloaden of je kan een papieren (gratis) exemplaar aanvragen bij Annemie van Bioforum via info@bioforumvl.be (best niet tussen 19 en 30 sept).