'De geschenken van de bijen' - Karsten Massei

Het grote geheim dat de bijen omgeeft is er de oorzaak van dat de mensen altijd bijen hebben vereerd. Zij werden gezien als bijzondere, heilige dieren. Dit staat in groot contrast tot het beschamende feit dat bijen door het gedrag van de mens met uitsterven worden bedreigd. Wat voor veel dieren al realiteit is geworden, namelijk dat ze niet meer op aarde kunnen leven, dreigt nu ook de bijen ten deel te vallen. Het feit dat de nood van de bijen zo'n grote weerklank bij het publiek vindt, heeft niet alleen te maken met de concreet fysieke consequenties die het uitsterven van de bijen voor de mensen tot gevolg zouden hebben. Er schuilt nog iets anders achter, namelijk een diep in de ziel van de mens verankerd gevoel. Die ziel vermoedt een betekenisvolle samenhang tussen zichzelf en de bijen.

Met deze woorden omschrijft Karsten Massei helder wat zijn onderzoek naar de bijen oplevert: de mens en de bijen zijn één! Dit onderzoek nu is evenwel van "geestelijke" aard, waardoor dit boek zo volstrekt anders is dan andere boeken over bijen. Maar juist door de beschrijving van deze reële "bovenzinnelijke" kant van het bijenvolk, word je er als lezer zeer nauw mee verbonden. Zo komt het hoge wezen van de bijen in al zijn "geestelijke" wezensdelen voor je te staan. 

En dan schetst de schrijver telkens weer hoe dit alles in relatie staat met de mens (jij als lezer dus)! Dan wordt bv. de honing nog iets volstrekt anders dan een van de vele zoetstoffen, het wordt een heilige substantie en een waarachtig geneesmiddel.

Karsten Massei leeft in Zürich. Hij komt al vele jaren naar Nederland (en België) om daar te werken met de BD-imkers. Zij hebben nu deze vertaling mogelijk gemaakt. De imker Jos Willemse schrijft in zijn voorwoord op het boek: "Dit is het eerste boek dat ik ken dat de Imme en haar leefwereld vanuit dat geestelijk standpunt zo gedetailleerd en intiem beschrijft. Het is een uniek en waardevol boek, zowel voor imkers als voor iedereen die de betekenis van de hem omringende natuur nabij wil komen, beter wil leren begrijpen en zich er opnieuw mee wil verbinden, om daarmee met zichzelf in verbinding te komen." 

de geschenken van de bijen

 

John Van Thieghem

 

Titel:

De geschenken van de bijen

Auteur: Massei, Karsten
Uitgeverij: Cichorei     
ISBN:

978 94 91748 61 5