'Handboek Directe Verkoop van Boerderijproducten' - Maria van Boxtel en Geertje Schlaman

handboekInspiratie voor boeren en tuinders over directe verkoop van boerderijproducten via de boerderijwinkel, boerenmarkt, webwinkel, abonnementen en andere verkoopsystemen.

Neuzend in de Landwijzerbibliotheek pakte ik ooit dit boekje uit de categorie 'afzet' vast en was gecharmeerd door de leuke, eenvoudige voorkant. Nu, een jaar later, herinner ik het boekje als iets wat mij veel inspiratie gaf. Geen misse ondertitel dus!

Kort gesteld vind je in het boekje het portret van vijf bedrijven en hun ondernemers. Ze vertellen over hun inspiratie, het uitvoeren van hun plannen, de valkuilen en de successen. Het bijzondere aan dit boekje is dat het niet stopt bij de portretten maar telkens een theoretisch kader wordt aangereikt waar ook plaats is voor zelfreflectie. Zo zijn er de hoofdstukken 'Wat is er mogelijk en wat wil ik?', 'Wat kan ik?', 'Wat mag ik?', 'Op welke klanten richt ik mij?', 'Hoe richt ik een verkoopplek in?' en 'Hoe hou ik het leuk?'.

Niet elke persoon heeft de wil en de sociale vaardigheden om vaak met klanten om te gaan, eigen aan de verkoop via de korte keten. Het boekje bouwt hier een eenvoudige tool voor zelfreflectie in.

Succes bij verkoop gaat niet enkel over wat je verkoopt maar ook over hoe. De schrijfsters gaan dan ook wat dieper in op marketing. Ze vertrekken hierbij van 'het draaiende wiel van de boerenmarketing' waarbij persoon, plek, product, prijs, promotie en presentatie in evenwicht moeten zijn.

Er is een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan regelgeving, weliswaar die van Nederland. Handig om door te nemen maar niet altijd compatibel met de Belgische (of Vlaamse). Een ander hoofdstuk geeft inzicht in klantenwinning en klantenbinding, consumentengedrag en promotie. Als voorlaatste worden tips meegegeven over de inrichting van de verkoopplek en het presenteren van producten. Om in het laatste hoofdstuk te eindigen met de vraagstelling van samenwerking, wat het rendement is en kan je je eigen markt evalueren.

Een boekje vol inspiratie dus. Voor tweedejaarscursisten die in hun eindwerk rond korte keten afzet werken, een echte aanrader. En bij uitbreiding voor iedereen die graag wat inspiratie voor vernieuwing opdoet of zijn/haar huidige verkoopsysteem wil evalueren.

Lies Couckuyt

Titel: Handboek Directe Verkoop van Boerderijproducten
Auteur: Van Boxtel, Maria en Schlaman, Geertje
Uitgeverij: Stichting Biologica (2008)

Je kan het boekje hier downloaden.