Louis Bolk Instituut

In plaats van een boek zetten we deze maand het Louis Bolk instituut op de bovenste plank. 

En wél omdat ze al 35 jaar lang ervaring hebben met onderzoek rond biologische en duurzame landbouw. Wat onderzocht wordt gebeurt in samenspraak met boeren. Regelmatig verschijnen er interessante publicaties die je kan downloaden via hun website. www.louisbolk.org

Zeker het bezoeken waard. 
 

Een paar voorbeelden:

bufferBufferboeren: Productieve maatregelen voor meer droogtetolerantie: Duurzame klimaatoplossingen voor landbouw & water

http://www.louisbolk.org/downloads/3045.pdf

 

bijenBijen op het landbouwbedrijf: Werken aan een bijvriendelijker platteland.

http://www.louisbolk.org/downloads/3018.pdf

 

 

biodiversiteitBiodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's

http://www.louisbolk.org/downloads/2944.pdf

 

 

lupineLupine voor menselijke consumptie, teelthandleiding

http://www.louisbolk.org/downloads/3066.pdf

 

En nog zoveel meer...: 
http://www.louisbolk.org/nl/landbouw