Uitbreiding cursusaanbod bio-dynamische landbouw

banner cursusaanbod

Naast de vaste waarden in ons cursusaanbod, zoals de cursussen Natuurlijk Imkeren (voor starters en gevorderden), de Inspiratiecursus Agro-ecologie en de Cursus Fytolicentie, hebben we de voorbije jaren ons aanbod verruimd met diverse vormingsactiviteiten rond biodynamische landbouw. De vraag naar verdieping op dit vlak neemt toe.

Vanaf nu zijn alle activiteiten rond biodynamische landbouw gebundeld op een nieuwe pagina op onze website: de BD-Zomerschool, verdieping in de BD-landbouwcursus, de jaarlijkse BD-winterconferentie in eigen land & de internationale conferentie in Zwitserland,  en het aanbod rond intervisie en collegiale toetsing vanuit het BD-beroepsontwikkelingsproject (ism de BD-Vereniging). Zie ook de aankondiging elders in deze nieuwsbrief over de start van 2 nieuwe intervisiegroepen.

Je vindt het volledige BD-aanbod hier.