Cursus Fytolicentie P2

Als biologische boer of tuinder is het behalen van de licentie “fytolicentie P2” een voorwaarde om biologische gewasbeschermingsmiddelen professioneel aan te kopen en te gebruiken. Wie gewasbeschermingsmiddelen wil gebruiken, moet dus over een geldige fytolicentie beschikken.  Deze licentie kan je behalen door een erkende fyto-opleiding P2 te volgen en te slagen voor het bijhorende examen.

Landwijzer biedt daarom, in samenwerking met praktijkcentra, deze opleiding aan vanuit de visie van de biologische landbouw.

De opleiding duurt 60 lesuren, voldoet hierdoor aan alle wettelijke vereisten van de P2-opleiding en bereidt de deelnemers voor op het behalen van de P2-licentie. Na afloop van de opleiding moeten P2-houders 4 vervolmakingslessen volgen in teken van het wettelijke verplichte minimum bijscholing dat nodig is om de P2-licentie om de 6 jaar te verlengen. Onze vakorganisatie BioForum organiseert geregeld bijeenkomsten die in aanmerking komen als vervolmaking.

Afbeeldingen
Fyto
Fyto
Fyto

Cursusinhoud

Met de opleiding gaan we grondig in op alle aspecten van de biologische gewasbescherming. We hanteren een veelzijdige aanpak waarbij zowel de verplichte thema’s aan bod komen (wetgeving, opslag, registratie) alsook een eigen diepere biologische invulling door middel van onkruidherkenning- en preventie, geïntegreerde aanpak van de onkruidbeheersing, functionele agrodiversiteit en preventie via waardplant, teeltomgeving, teeltpraktijk, fysische methodes.

Hiernaast gaan we ter plaatse op het bedrijf om enkele manieren van aanpak te analyseren, we organiseren een workshop waar het eigen bedrijf centraal zal staan en op de praktijkdag (Inagro) gaan we aan de slag met onze eigen onkruiden en bekijken we de mechanische insteek van gewasbescherming.

Programma

Ter info kan je hier het programma van 2022-2023 terugvinden: 

Voor de fytocursus P2 voor professioneel kiezen we afwisselend live en online lessen voor enkele voordelen die praktisch zijn van aard.

Dag 1  (vrijdag 18 november 2022) - live

 • Introductie, planning & verloop cursus
 • Definitie & wetgeving gewasbeschermingsmiddelen en gebruik fytoweb.
 • Introductie ziekten en plagen in de biologische akkerbouw en groenteteelt
   

Dag 2 (vrijdag 25 november 2022) - online

 • Risico’s gewasbeschermingsmiddelen: EHBO, vergiftiging & kledij
 • Basisprincipes, sleutelcomponenten & beheersingsstrategieën
   

Dag 3 (vrijdag 2 december 2022) - live

 • Preventie en strategische aanpak van zaad- en wortelonkruiden : machines & andere strategieën
   

Dag 4 - Bedrijfsbezoeken mechanisatie (vrijdag 9 december 2022) - live

 • De geïntegreerde aanpak in de praktijk
 • Mechanisatie & teeltstrategie met betrekking op biologische methodes
   

Dag 5 - Bedrijfsbezoeken (vrijdag 16 december 2022) - live

 • Ziekten en plagen in de biologische beschutte teelt
 • Beheersingsstrategie  en geïntegreerde aanpak in de biologische beschutte teelt
   

Dag 6 (vrijdag 13 januari 2023) - online

 • Ziekten en plagen in pit- en steenfruit
 • Plagen in het kleinfruit
   

Dag 7 (vrijdag 20 januari 2023) - live

 • Spuitdoppen en spuittoestellen
 • Risico’s gewasbeschermingsmiddelen: risico's van de omgeving en op de professionele gebruiker, op zijn milieu en bedrijf
   

Dag 8 (vrijdag 27 januari 2023) - online

 • Ziektes in het kleinfruit
 • Irrigatie en waterbeheer met toepassing op gewasbescherming
   

Dag 9 (vrijdag 3 februari 2023) - live

 • Risico’s gewasbeschermingsmiddelen: effect op jezelf & risico’s voor niet-doelwitorganismen
 • Workshop ziekten en plagen & voorbereiding op examen
   

Dag 10 - Bedrijfsbezoek Proefcentrum Inagro (vrijdag 10 februari 2023) - live

 • Analyse wortel- en zaadonkruiden van eigen bedrijf
 • Mechanische onkruidbeheersing vanuit praktijkonderzoek
 • Aansluitend schriftelijke proef
   

Hierna volgt nog een mondelinge proef met een examinator van FOD op vrijdag 17 februari 2023.

De cursus Fytolicentie gaf mij een volledig overzicht van ziekten, plagen en onkruiden en de verschillende manieren om deze een beheersbare plaats te geven in het eigen bedrijf. Deze informatie zal me in de toekomst zeker helpen om op mijn bedrijf op een goede en proactieve manier te reageren.

Doelpubliek

Deze cursus richt zich naar gevestigde en startende bio-boeren, die om professionele redenen hun P2-licentie willen behalen. Werken in de landbouw is een absolute voorwaarde.

De cursus is een aanvulling op een landbouwopleiding.

De lessen tellen eveneens niet mee voor de vervolgmaking van mensen die reeds een fytolicentie P2 bezitten.

Wie de eerste stappen wil zetten in de professionele biolandbouw en ervaring ontbreekt, raden we het leertraject Bio-en BD-landbouw aan. 
Wie de praktijk van de biolandbouw op een korte en krachtige manier wilt ontdekken raden we de inspiratiecursus agro-ecologie aan.

Lesgeversteam

De lesgevers werken zelf in de praktijkcentra, zijn actief in praktijkonderzoek ter zake en adviseren boeren. Waardoor ze kennis en inzicht combineren met praktijkervaring.

Locatie

De theorielessen gaan door in onze leslokalen in Abdij van Park (3001 Leuven). Voor deze cursus is er een combinatie tussen live lessen en enkele onlinelessen. Verder zijn er ook 3 bedrijfsbezoeken gepland.

Inschrijven

Inschrijven is momenteel niet mogelijk. 
De deelnemersbijdrage bedraagt €200 voor leden van BioForum, en €250 voor niet-leden.

Interesse

Afhankelijk van de interesse proberen we jaarlijks één basisopleiding P2 op te starten.  Door je aan te melden op onze interesselijst help je ons de interesse voor een nieuwe reeks te monitoren.

Wie graag op de hoogte gebracht wilt worden voor een volgende cursus, kan zich ook op deze lijst aanmelden. We hopen een eerstvolgende reeks te kunnen starten in oktober 2023 voor de regio Gent.