Cursus Fytolicentie P2

Als biologische boer of tuinder is het behalen van de licentie “fytolicentie P2” een voorwaarde om biologische gewasbeschermingsmiddelen professioneel aan te kopen en te gebruiken. Wie gewasbeschermingsmiddelen wil gebruiken, moet dus over een geldige fytolicentie beschikken.  Deze licentie kan je behalen door een erkende fyto-opleiding P2 te volgen en te slagen voor het bijhorende examen.
Landwijzer biedt daarom, in samenwerking met praktijkcentra, deze opleiding aan vanuit de visie van de biologische landbouw.

De opleiding duurt 60 lesuren, voldoet hierdoor aan alle wettelijke vereisten van de P2-opleiding en bereidt de deelnemers voor op het behalen van de P2-licentie. Na afloop van de opleiding brengen we je op de hoogte van vervolmakingslessen in teken van het wettelijke verplichte minimum bijscholing dat nodig is om de P2-licentie om de 6 jaar te verlengen.
 

Cursusinhoud

Met de opleiding gaan we grondig in op alle aspecten van de biologische gewasbescherming. We hanteren een veelzijdige aanpak waarbij zowel de verplichte thema’s aan bod komen (wetgeving, opslag, registratie) alsook een eigen diepere biologische invulling door middel van onkruidherkenning- en preventie, geïntegreerde aanpak van de onkruidbeheersing, functionele agrodiversiteit en preventie via waardplant, teeltomgeving, teeltpraktijk, fysische methodes.

Hiernaast gaan we ter plaatse op het bedrijf om enkele manieren van aanpak te analyseren, we organiseren een workshop waar het eigen bedrijf centraal zal staan en op de praktijkdag (Inagro) gaan we aan de slag met onze eigen onkruiden en bekijken we de mechanische insteek van gewasbescherming.

j

De cursus Fytolicentie gaf mij een volledig overzicht van ziekten, plagen en onkruiden en de verschillende manieren om deze een beheersbare plaats te geven in het eigen bedrijf. Deze informatie zal me in de toekomst zeker helpen om op mijn bedrijf op een goede en proactieve manier te reageren.

een deelnemer

Doelpubliek

Deze cursus richt zich naar gevestigde en startende bioboeren, die om professionele redenen hun P2-licentie willen behalen.  Werken in de landbouw is een absolute voorwaarde
De cursus is een aanvulling op een landbouwopleiding.

Wie de eerste stappen wil zetten in de professionele biolandbouw en ervaring ontbreekt, raden we het leertraject Bio-en BD-landbouw aan. 
Wie de praktijk van de biolandbouw op een korte en krachtige manier wilt ontdekken raden we de inspiratiecursus agro-ecologie aan.

Lesgeversteam

De lesgevers werken zelf in de praktijkcentra, zijn actief in praktijkonderzoek ter zake en adviseren boeren. Waardoor ze kennis en inzicht combineren met praktijkervaring.

Cursusbijdrage

Richtprijs: 200 € (BioForum-leden 150 €)

Data en locaties

Hieronder kan u de invulling van de dagen van de vorige cursusreeks zien.

Dag 1 

- Definitie & wetgeving gewasbeschermingsmiddelen en gebruik fytoweb.
- Risico’s gewasbeschermingsmiddelen: EHBO en kledij

Dag 2 

- Ziekten en plagen in de biologische akkerbouw en groenteteelt
- Basisprincipes, sleutelcomponenten & beheersingsstrategieën

Dag 3 

- Preventie en strategische aanpak van zaad- en wortelonkruiden : machines & andere strategieën

Dag 4 

- Bedrijfsbezoeken geïntegreerde aanpak in de praktijk

Dag 5 

- Ziekten en plagen in de biologische beschutte teelt
- Beheersingsstrategie  en geïntegreerde aanpak in de biologische beschutte teelt

Dag 6

- Ziekten en plagen in pit- en steenfruit & plagen in het kleinfruit

Dag 7

- spuitdoppen en spuittoestellen
- Risico’s gewasbeschermingsmiddelen: drift, buurpercelen, effect op milieu

Dag 8

- Ziektes in het kleinfruit
- Irrigatie en waterbeheer met toepassing op gewasbescherming

Dag 9 

- Risico’s gewasbeschermingsmiddelen: effect op milieu & risico’s voor niet-doelwitorganismen
- workshop en voorbereiding examen

Dag 10

- Analyse wortel- en zaadonkruiden van eigen bedrijf
- Mechanische onkruidbeheersing
- Aansluitend schriftelijke proef

Interesse?

Er is momenteel geen cursus gepland. Wil je graag op de hoogte gebracht worden als er een nieuwe cursus wordt aangekondigd? Meld je aan als geïnteresseerde voor de cursus Fytolicentie. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!