Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure

Ben je geïnteresseerd in het leertraject?
Je verder informeren, voorbereiden en inschrijven, gebeurt in de volgende stappen:

i

1. Infobrochure aanvragen

We hechten er veel belang aan dat je als kandidaat-cursist vooraf goed geïnformeerd bent over inhoud en verloop van deze opleiding.
Vraag daarom nu de infobrochure aan. Door deze aandachtig door te nemen, krijg je een goed zicht op alle aspecten van het leertraject.

2. Je opgeven voor een info-avond en de info-avond bijwonen

Nadat je de infobrochure hebt doorgenomen, kan je je opgeven voor een info-avond. In de periode januari t.e.m. juni organiseren we verschillende info-avonden in Gent en in Leuven. Tijdens zo’n info-avond stellen we het leertraject concreet voor, maak je kennis met de leertrajectbegeleider & andere kandidaten en is er ruimte voor individuele vragen. Kom goed voorbereid naar de info-avond zodat je gerichte vragen kan stellen en al verder vooruit kan kijken (voorstage, …).
Inschrijven voor een info-avond is noodzakelijk!  
Deelname aan een info-avond is een voorwaarde voor verdere aanmelding en inschrijving.

De data van de info-avonden vind je hier.

Daarnaast kan je ook deelnemen aan één van de open lesdagen, die een waardevolle aanvulling zijn op een info-avond. In de lente van 2023 worden er nieuwe open lesdagen georganiseerd. Data worden later bekendgemaakt.

3. Aanmelden als kandidaat-deelnemer

Na de info-avond kan je je aanmelden als kandidaat-deelnemer voor het leertraject. 
Aanmelden houdt in dat we mét jou wederzijds onderzoeken of het leertraject geschikt is voor jou. Na het bijwonen van een info-avond krijg je van ons een aanmeldingsformulier doorgemaild.

4. Voorstage

Een goede manier om te zien en te ervaren of dit leertraject en dit beroep je écht liggen, als je nog geen werkervaring in de biolandbouw hebt opgedaan, is een tijd meedraaien op een biobedrijf en zo in de praktijk het werken en leven in de biolandbouw ervaren.

Daarom vragen we je meestal om een voorstage te doen van min. 10 en max 20 dagen met een intensiteit van minimum 2 tot 3 dagen/week.

5. Evaluatie kandidatuur

Na afronding van je voorstage nemen we opnieuw contact op met jou en met je stageboer. Aan de hand van je stage-ervaring en het aanmeldingsgesprek evalueren we je kandidatuur. We onderzoeken in samenspraak of jij als kandidaat over de mogelijkheden én competenties beschikt die nodig zijn om het leertraject tot een goed einde te brengen en daadwerkelijk in het beroep te stappen. Aangezien het leertraject een intensief engagement vraagt, is dit zowel voor jou als kandidaat, als voor Landwijzer belangrijk.

6. Inschrijven

Als je de aanmeldingsprocedure met positief gevolg doorlopen hebt, geven we je groen licht om in te schrijven. Dit kan vanaf 1 juli tot 15 augustus. Je schrijft je dan in voor één van beide leslocaties: Gent of Leuven.

In de infobrochure vind je de details van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

Vraag de brochure hier aan.
De infobrochure biedt je een goed zicht op alle facetten van het leertraject.
De infobrochure aandachtig doornemen, is de eerste stap in onze aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. 

“Mijn droom was nogal idealistisch, maar tijdens vele gesprekken en mijn Landwijzer- voorstage verloor hij niet aan kracht, integendeel. Dit wou ik doen! Ik nam loopbaanonderbreking en zo kon ik in september de Landwijzer-opleiding starten.”

een cursist

Naar aanleiding van ons 21-jarig bestaan dat we in 2018 vierden, vroegen we aan enkele cursisten en oud-cursisten wat het leertraject hen biedt en bracht. Hun antwoord zie je hier: