Nieuwsbrief Oktober 2017

In deze nieuwsbrief

 • Edito
 • Aankondigingen
  • 2e Netwerkdag Natuurlijk Imkeren - zat.21 okt, 14u-17u, Gent
  • NOV-FEBR | De BD-landbouwcursus lezen en toepassen
  • BD landbouwconferentie Dornach 7-10 febr 2018 en voorbereidende info-avond 28 nov 2017
 • Leertraject Bio & BD-landbouw
 • Inhoudelijke versterking van het Leertraject Bio & BD-landbouw
 • Landwijzer-bevraging over onze communicatie(kanalen)
 • Landwijzer zoekt ... een bib-vrijwilliger
 • Bodemdagen leveren interessante bodemprofielputten op
 • Workshop fytotherapie voor landbouwdieren…
 • Foto van de maand
 • Extern
  • Aankondigingen
  • Vacatures

Edito

Heer: het is tijd. De zomer was zeer groots.
Leg op de zonnewijzers thans uw schaduw,
en stel de velden aan de winden bloot.
Beveel de laatste vruchten rijp te zijn;

verleen hun nog twee zuidelijker dagen,
stuw hen naar de voleinding, Heer, en jaag
de laatste zoetheid in de zware wijn.
Wie nu geen huis heeft, bouwt het ook niet meer.

Wie nu alleen is, zal het nog lang blijven,
zal waken, lezen, lange brieven schrijven,
in lanen rusteloos dwalen, telkens weer,
als op de wind de blaren zullen drijven. 

Rainer Maria Rilke
vertaald door Anton Korteweg

Het is tijd. Nog net niet voor een herfstgedicht, maar over de zomer mag stilaan in de verleden tijd worden gesproken. Nog een paar “zuidelijke dagen” zitten er wellicht aan te komen, en dan zijn de laatste vruchten rijp, de laatste zoetheid ingedreven.

De weemoed van het afscheid, het alleen zijn, het rusteloos dwalen waarover Rilke schrijft, zijn niet het onvermijdelijke deel van al wie de herfst voelt komen. Annie M.G. Schmidt, een buitenkind zoals ze zichzelf noemde, schreef in haar gedenkschriften (“Wat ik nog weet”) hoe anders de herfst voor de stedelingen is.

“Kouder en vroeger donker… dat is haast alles wat het voor die stakkers van stedelingen betekent, het najaar. (…) Eenzaamheid en verlatenheid van mist en natte wegen zijn sterker op het land, maar ook minder triest, en het thuiskomen in het lamplicht en in de geur van hete bruine-bonensoep is een veel groter genot dan het ooit in de stad kan wezen. Herfst op het land is niet te vervangen."

En dan zijn we toch weer bij Rilke: waken, lezen, lange brieven schrijven …  Najaar en winter zijn in onze landbouwgemeenschap minder triest, maar ook onvervangbaar. Het is de tijd van terugblik, naar de zomer die zeer groots was, de tijd om naar binnen kijken, de tijd van studie en ontmoeting. De landbouwcursus lezen, toch weer wat tijd voor een studiedag of bedrijfsnetwerk, een net iets ander ritme in het werk, met wellicht ook iets meer rust dan in de drukke zomer.

Het wordt tijd.

Koen Dhoore

Leertraject Bio & BD-landbouw

Maandelijks ontvangen de cursisten per post een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Antwerpen

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gent

 

G1

 

 

 

 

 

 

 

G2

 

Aankondigingen

2e Netwerkdag Natuurlijk Imkeren - Zat 21 okt, 14-17 u, Gent

imkerenBeste natuurlijk imker of bijenliefhebber, 

Graag nodigen we je uit op de volgende Netwerkdag Natuurlijk Imkeren. Deze 2e netwerkdag gaat door in Gent op zaterdag 21 oktober 2017 van 14 tot 17 u.

De 1e netwerkdag, op 17 maart, kwam er op initiatief van Landwijzer. Deze was gericht op cursisten en oud-cursisten van de Landwijzer-cursus Natuurlijk Imkeren.  Er werden diverse inhoudelijke vragen besproken en ook een 3-tal regionale groepjes ingedeeld zodat het onderhouden van contacten makkelijker kon verlopen. Ondertussen kreeg de werkgroep Natuurlijk Imkeren verder vorm. Lees verder

NOV-FEBR | De BD-landbouwcursus lezen en toepassen

landbouwcursusDe basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd toen Rudolf Steiner in 1924 voor boeren lezingen gaf over antroposofische, geesteswetenschappelijke gezichtspunten voor de landbouw. Deze landbouwcursus was zowel diep spiritueel als heel praktisch. Deze winter willen de BD-vereniging, Kraaybeekerhof en Landwijzer de bron van inspiratie die de Landbouwcursus nog steeds is, opnieuw ontsluiten.

Met de acht voordrachten van “de landbouwcursus” reikte Rudolf Steiner de verontruste boeren van zijn tijd nieuwe inzichten aan. Hoe de boer zelf de beste onderzoeker van zijn bedrijf is, hoe de plantengroei beter begrepen kan worden door de hele kosmos erbij te betrekken, waarom de bemesting vooral om het verzorgen van het leven in de bodem gaat, en nog veel meer. Lees verder

 

BD landbouwconferentie Dornach 7-10 febr 2018 en voorbereidende info-avond 28 nov 2017

dornach

"Die Präparate - das Herz der biodynamischen Agrikultur"
The Biodynamic Preparations
http://www.sektion-landwirtschaft.org/en/events/agricultural-conference/jahresthema-201718/

De voertaal is Duits, simultane vertaling is voorzien in het Engels, Frans, Italiaans en Spaans.
De conferentie biedt een grote variatie aan workshops, lezingen en mogelijkheid tot uitwisseling met boeren vanuit heel Europa (en verder). Eind oktober wordt het programma bekend gemaakt.

We kondigen alvast aan dat Landwijzer ook dit jaar de mogelijkheid aanbiedt om samen te reizen en de kosten te drukken. Als groep gaan en deelnemen, maakt het mogelijk om de vele indrukken en gedachten te delen en te verdiepen, ook na de conferentie.
Vertrek is voorzien op dinsdag 6 februari en we komen zondag 11 februari terug.
We onderzoeken of we ook in de conferentieprijs een korting mogelijk kunnen maken. Meer informatie volgt. W
Wie interesse heeft om deel te nemen kan een mail sturen naar  ineke.docx@landwijzer.be

Inhoudelijke versterking van het Leertraject Bio & BD-landbouw

versterkingIn september mocht Landwijzer vzw 20 kaarsjes uitblazen. Voor de 19e keer is het Leertraject van start gegaan. De voorbije jaren groeide en evolueerde het Leertraject: van 1 naar 2 cursistengroepen per cyclus, van 1 naar 2 leslocaties én we herschikten ons Leertraject inhoudelijk en verlengden het naar 2,5 jaar. Een uitdagend proces, vooral organisatorisch, maar de uitbreiding staat stilaan stevig op zijn poten. Tijdens dit proces zochten en vonden we ook nieuwe hoofddocenten om het Leertraject te versterken.

Mede door de permanente feedback die we krijgen van onze cursisten zien we momenteel nog een aantal kansen om het Leertraject inhoudelijk naar een hoger niveau te tillen. We willen de afstemming van de lesinhouden tussen de hoofddocenten optimaliseren, handboeken per vakgroep opmaken, de leerwegmap-opdrachten en geïntegreerde lesopdrachten updaten, een online leerplatform ontwikkelen, de verdere vorming van docenten uitbouwen, … .

Daarom krijgen we er binnenkort een nieuwe collega bij die tijdelijk mijn organisatorische taken grotendeels zal overnemen. Zo kan ik met veel plezier het komende halfjaar de uitdaging aangaan om dit project verder uit te werken.

De komende jaren zullen zowel wij als onze cursisten hier de vruchten van kunnen plukken. 
Reden te meer om volgend jaar, in het 21ste levensjaar van Landwijzer, feest te vieren!

Lies Couckuyt

Landwijzer-bevraging over onze communicatie(kanalen)

bevragingDe komende maanden zullen we een nieuwe Landwijzer-website (laten) ontwikkelen en ook de vorm en inhoud van onze nieuwsbrief, facebookpagina en promocampagne mee laten groeien. Daarom staan we momenteel stil bij wàt en hoe we willen communiceren, wat we graag willen bereiken met onze communicatie en of hetgeen we in de wereld willen sturen ook zo aankomt.

Hiervoor vragen we graag de medewerking van mensen uit ons dichte en verdere netwerk, zoals jou. 
Hier vind je onze vragenlijst, met een mix van open en gesloten vragen, die peilen naar hoe jij onze communicatie, website, nieuwsbrief, facebook, … ervaart. 

Wil jij aub ook tijd maken om de vragenlijst in te vullen? 
Door even mee stil te staan bij onze communicatie(kanalen) en jouw ervaring erbij, en door je ideeën te delen, help je ons onze communicatie aantrekkelijker, meer inspirerend en slagkrachtiger te maken.
De ingebrachte ervaringen en ideeën zullen we meenemen in de verder uitwerking van o.a. onze nieuwe website. 
Deze bevraging kan ingevuld worden tot 31 okt. 
Hartelijk dank! 

Landwijzer zoekt ... een bib-vrijwilliger

vrijwilligerDe Landwijzer-bibliotheek, ten dienste van onze cursisten, is een unieke verzameling van allerhande boeken over bio-landbouw, ze groeit gestaag en bevat nu ongeveer 700 titels. De boeken zijn handig gerangschikt in (sub)categorieën, en sinds de ontdubbeling van het leertraject is ze verdeeld onder de 2 locaties. Als team komen we er echter niet toe om de bibliotheek up to date te houden, het zoeksysteem op basis van trefwoorden uit te breiden, … 

Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste bibliotheekvrijwilliger voor taken als: het updaten van de databank, meer trefwoorden verbinden aan elk boek en mee werken aan een catalogus, nieuwe boeken plastificeren, boeken bestellen, mee nadenken over een gebruiksvriendelijker systeem, … Onze voorkeur gaat uit naar een vrijwilliger die zich voor een langere tijd zou kunnen engageren, bv. ½ dag per week, en naar iemand die zowel interesse heeft in bibliotheek-taken als in de inhoud van de bio-landbouw boeken. Maar alles is bespreekbaar. De meeste taken kunnen uitgevoerd worden in de Landpoort in Gent, het kan handig zijn als je af en toe naar Antwerpen kan gaan. 

Heb jij zin om bij te dragen aan een boeiende, unieke, hedendaagse en gebruiksvriendelijke Landwijzerbib? Je bent meer dan welkom! Als je interesse hebt, kan je een mail sturen naar  ineke.docx@landwijzer.be 

Bodemdagen leveren interessante bodemprofielputten op

Naar goede gewoonte starten onze nieuwe cursisten van het Leertraject in de maand september met een duik in de bodem. Bodemvruchtbaarheid is de hoeksteen van de biologische landbouw en is dan ook het eerste grote thema dat aan bod komt tijdens de lesdagen. En omdat we houden van een praktische insteek, gaan we ook letterlijk ‘de boer op’ om op bio-bedrijven dmv de spadesteekmethode en bodemprofielputten de eigenschappen en kwaliteiten van Vlaamse biologische landbouwbodems te leren kennen.

Dit jaar waren we te gast op Herdershof in Nijlen, op Grondsmaak in Kontich en op ’t Livinushof in St-Margriete. De profielen die we te zien kregen op de drie bedrijven waren boeiend en verrassend door hun variatie, hun gelaagdheid, hun doorworteling en hun ontstaansgeschiedenis.

bodemprofiel

 

Workshop fytotherapie voor landbouwdieren…

fytotherapie… lokte een stormvloed aan geïnteresseerde deelnemers. We richtten deze workshop, die oorspronkelijk enkel op 4 oktober op De Zonnekouter stond gepland, daarom nog op 2 extra dagen en locaties in. Zo konden we veel meer geïnteresseerden de kans geven om de cursusdag te volgen.

Monique van Riel, veterinair natuurgeneeskundige met bakken ervaring met en kennis van kruidengebruik bij landbouwdieren, gaf de workshop. De aanwezigen kregen praktijkgerichte, hands-on informatie over het veilig gebruik van kruiden als toevoeging bij het dagelijks rantsoen, of als medicinaal gebruik bij ziektesymptomen. Het goed gefundeerde pleidooi voor de paardenbloem in onze graasweiden, nemen we zeker mee! 

Foto van de maand 

maand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op stagebedrijf Bio bij Bernd werd een profielput gemaakt en uitvoerig besproken, met Bernd, Jef en Rosette Hendrix, eerstejaars cursist Antwerpen.

koeien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op stagebedrijf Vaerendriesch, neemt Jarno een tamme koe mee aan de leiband om vaarzen en andere koeien makkelijk om te weiden van de ene wei, door het bos, naar de andere wei. Met de koe op wandel door het bos: Dominique Joos (2e jaars cursist Antwerpen) vond haar eerste stagedag op deze boerderij geweldig.

 

Extern

Aankondigingen

Toekomst Zaaien 2017 -  Do 12 okt, St-Lievens-Esse

toekomst zaaienToekomst Zaaien, de jaarlijkse internationale actie voor het behoud van zaadvaste rassen, gaat ook dit jaar in Vlaanderen door op De Kollebloem in St-Lievens-Esse.  
In 2013 en 2014 slaagden we erin om vanuit Landwijzer en Bioforum deze actie telkens op 4 Vlaamse biobedrijven te laten doorgaan. Maar door een gebrek aan middelen konden we dit project niet verder uitrollen en gaat het sindsdien in een beperkte setting verder. 
De Kollebloem blijft dapper doorgaan en organiseert op donderdag 12 oktober ism de plaatselijke basisschool opnieuw een zaaiactie. Ook andere geïnteresseerde zaaiers zijn welkom.
Zie: http://www.toekomstzaaien.be/ 
en: http://www.avenirsem.ch/fran%C3%A7ais/  

Studiedag Landbouwverbreding "Welke weg kies jij?" - Inagro - 24 okt 2017 - Gits

inagroDenk je eraan om meer te halen uit je product en omgeving en zo meerwaarde te creëren?

Heb je graag mensen om je heen? Stip dan zeker deze inspiratienamiddag over landbouw-verbreding aan in je agenda. Het programma laat je proeven van diverse vormen van verbreding en wijst je op succesfactoren via infosessies van experten en inspirerende getuigenissen. De infomarkt geeft je volop de kans om elkaar en ondersteunende landbouworganisaties te ontmoeten. Kortom, een must voor iedereen die een nieuwe richting overweegt. Meer info: http://inagro.be/welkewegkiesjij

Verslag 40 jaar SEKEM – “The miracle in the dessert”

sekem

 

 

 

 

 

Op zat 30 sept ging op initiatief van de Vereniging voor Associatieve Economie een voordracht door in de gebouwen van de Gentse Universiteit over het Egyptische SEKEM-project. Helmy Abouleish, zoon van de oprichter ervan, kwam getuigen over de ontwikkelingen en de drijfveren van dit succesvol initiatief. Het werd een inspirerende lezing met aansluitend een boeiende interactie via vraag en antwoord met het publiek. Aan bod kwamen o.a.: 
- de biodynamische landbouw die er op een steeds verder groeiende oppervlakte (3.000 ha) en met betrekking van honderden kleine boeren wordt toegepast, motor van het opnieuw vruchtbaar maken van woestijngronden, Lees verder

Nieuw: Demeter monitor 2016-2017

Stichting Demeter, BD-vereniging en vele partners stellen hun nieuwe monitor voor: een publicatie die inzoemt op de trends en ontwikkelingen in de biodynamische landbouw en handel en de onderwijs- en kennisnetwerken die de biodynamische voedselketen ondersteunen. 

De monitor focust niet enkel op Nederland, maar brengt ook cijfers, trends en ontwikkelingen uit Vlaanderen (met een mooie vermelding voor Landwijzer en CSA-bedrijven). Je vindt er ook de nieuwe missie van stichting Demeter, de normen in ontwikkeling en inspirerende reportages. De monitor kan je hier downloaden. 

Vacatures

Stad Gent zoekt kandidaten voor 10 ha stadsgericht landbouwproject

De Stad Gent gaat op zoek naar een (of meerdere) landbouwer(s) die in Afsnee op landbouwgrond van het OCMW Gent vanaf 2018 een stadsgericht landbouwproject met sociale tewerkstelling wil(len) opzetten. In Afsnee - in vogelvlucht ongeveer 6 km van het centrum van Gent - komt 10 hectare 70 are landbouwgrond vrij in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Deze 10 ha vruchtbare grond zijn gelegen op de kouter in Afsnee en zijn geschikt voor akkers of grasland.

Meer info vind je hier.
De open oproep en offerte – indiening vind je hier.
 

CVBA De Vroente zoekt mede-uitbater(ster) voor de Gentse Lousbergmarkt

De Vroente cvba (De Kollebloem + De Zonnekouter + Ourobouros) baat zes dagen per week een coöperatieve boerderijwinkel uit in de overdekte Lousbergmarkt in Gent (in de voormalige kaasmakerij van Het Hinkelspel). Dit wordt gedragen door 4 medewerkers, die hiervoor nauw samenwerken met de Vroente-boeren. 

Door verschuivingen binnen het huidige team zijn we op zoek naar een nieuwe versterkende kracht (3/5, mogelijks 4/5). Je werkt het eerste jaar in loondienst, met in het 2de jaar doorgroei naar zelfstandig statuut als meewerkend vennoot in de Vroente cvba.Meer info vind je hier. 

Geïnteresseerd?  Stuur dan voor 15/10 jouw motivatiebrief en cv naar  dezonnekouter@skynet.be . 

Met de steun van...

Landwijzer is erkend als algemeen vormingscentrum voor de biologische landbouw én als centrum voor sensibilisering ter bevordering van duurzame landbouw, door het Vlaamse departement Landbouw en Visserij, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen.
Het leertraject en de cursussen krijgen financiële steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

steun