'Die unsichtbare Kraft in lebensmittel' – bio und nicht-bio im vergleich - A.W. Dänzer

vvWat is voedingskwaliteit? In de meeste gevallen wordt dit begrip niet kwalitatief maar kwantitatief ingevuld. Het gaat dan bv. om de uiterlijke aspecten via de sortering in categorieën (Klasse I / Klasse II / ...). Vorm, kleur en volume spelen daarbij de belangrijkste rol. Of het gaat om de zogenaamde 'voedingswaarde' waarbij de inhoudsstoffen gemeten en gewogen worden. Maar voor meer subtiele kwalitatieve aspecten van voedingsmiddelen hebben we weinig duidelijke begrippen. Denk maar bijvoorbeeld aan smaak of natuurlijke houdbaarheid. Nog veel minder tastbaar zijn aspecten als levenskrachten (vitaliteit), coherentie en ordening.

Om zulke kwalitatieve aspecten zichtbaar te maken zijn specifieke onderzoeksmethoden nodig. Een voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde beeldvormende onderzoeksmethoden. Het maken van kristallisatiebeelden van sappen van voedingsmiddelen is één van die methoden.

In dit 260 pagina's tellend boek worden van heel wat voedingsmiddelen de kristallisatiebeelden van een biologisch product naast die van een niet-biologische variant geplaatst; in een aantal gevallen genetisch gemodificeerd. De verschillen in de vormen die zichtbaar worden zijn vaak zeer significant. Een boek dat verbazing, verwondering en bewondering oproept bij de vaststelling dat kwaliteitsverschillen in vitaliteit zo duidelijk zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Enkele voorbeelden:

soja

 

 

 

 

 

 

aard

 

 

 

 

 

 

kk

Titel:

Die unsichtbare Kraft in lebensmittel' – bio und nicht-bio im vergleich

Auteur:

A.W. Dänzer

Uitgeverij: Verlag Bewusstes Dasein (2014)
ISBN: 9783905158151