Fien "Ik produceer vitaliteit"

Tijdens de Landwijzer-opleiding leerde ik veel door de praktijk in al haar vormen. En nadien was ik er klaar voor om zelf te starten. Je leert nog zoveel door het zelf te doen en je moet flexibel zijn om telkens oplossingen te zoeken. Ik stuur nog vaak bij zodat mijn groenten zijn zoals ik wil: lekker en levenskrachtig. Wij verzorgen onze koeien, hun mest verrijkt de bodem, de bodem voedt de planten en samen bepalen ze de energie van de groenten die ik op ecologische manier kweek. Die energie uit zich op vele vlakken: levenskracht, een volle smaak, een goede bewaarbaarheid en een mooi uiterlijk. Zeg maar: groenten die goed in hun vel zitten.

De verbondenheid tussen natuur, milieu en landbouw boeit me al lang. Eigenlijk ben ik door die interesse ervaring gaan opdoen op een biologisch bedrijf in Nederland. En daar voelde ik heel duidelijk: ik wil boer worden! Op ons eigen bedrijf werken we ook aan natuurbehoud. Onder andere door te zorgen voor diverse landschapselementen als het aanplanten van hagen, het reinigen en beschermen van de vijver, het aanleggen van houtwallen, het onderhouden en uitbreiden van een hoogstamboomgaard met oude rassen. We helpen natuurgebieden mee in stand te houden door daar het grasland te maaien. En met onze ecologische groenteteelt en paardentractie willen we de band tussen landbouw en natuur verstevigen. 
 

Fien, cursist Landwijzer 2009-2011, startte in 2012 bio-bedrijf Stoppel in Poperinge www.stoppel.be