Nieuwsbrief december 2020

Lees hier de webversie van onze nieuwsbrief.
Kreeg je onze nieuwsbrief niet in je inbox? Kijk dan even bij je spam-berichten!

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief nog niet? Onderaan deze pagina kan je je inschrijven.

Nieuwsbrief-items: 

TRANSITIE …
In de voorbije maanden heeft in diverse netwerken de hoop geklonken dat de wereldwijde corona-crisis zou bijdragen aan een paradigma-shift, een transitie naar een andere, duurzamere en meer menswaardige samenleving.
Toch valt daar in onze brede maatschappij nog niet zoveel van te merken.

De voorbije jaren vonden in de wintermaanden boeiende en inspirerende ontmoetingen plaats rond de acht voordrachten van de landbouwcursus, waarmee Rudolf Steiner in 1924 de eerste aanzet gaf voor de ontwikkeling van de biodynamische landbouw. Gezien de recente verstrenging van de covid-maatregelen is het het momenteel onmogelijk deze bijeenkomsten te organiseren. Je kan je wel inschrijven op de interesselijst.

"Mijn droom als toekomstige boerin is er een van verbondenheid tussen mens en natuur en tussen mensen onderling, van zorg voor al wat leeft, van toegankelijke grond, van vrij te gebruiken zaad, van eerlijke lonen. Het is ook een droom van gelijke kansen voor iedereen en van gelijkwaardigheid, onder andere tussen boerin en boer."

Voedsel Anders Vlaanderen verenigt 25 partnerorganisaties (waaronder Landwijzer, die ijveren voor agro-ecologie als krachtig alternatief. Nieuw is dat nu ook burgers, bedrijven en lokale groepen zich vanaf nu kunnen aansluiten. Hoe en waarom lees je op hun vernieuwde website.

Vitale Rassen is een jonge vzw die zich inzet voor het behoud en de verbreding van de genetische diversiteit van landbouwgewassen. Vanaf 1 janauri kan je bestellen in hun nieuwe webshop. Parallel aan deze opstart lanceert de vzw een crowdfundingsactie voor de aankoop van twee zaadschoningsmachines.

De overige nieuwsbriefberichten vind je onder: