Nieuwsbrief Mei 2018

Lees hier de webversie van onze nieuwsbrief.
Kreeg je onze nieuwsbrief niet in je inbox? Kijk dan even bij je spam-berichten!

Nieuwsbrief-items: 

En Leren … is zo waardevol … dat het daarom heilig is. Een Leven gevuld met Leren is de grootste gift van alles. Een Leven zo geleefd wordt gevierd … Er zijn liederen om te zingen die de schoonheid van zo’n Leven prijzen, en die ons allen herinneren aan ons doel … en ons potentieel. 

Paua Underwood

Maandelijks ontvangen de cursisten per post een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Sinds meer dan 12 jaar gaan we jaarlijks met onze cursisten van het Leertraject in de zomer tussen het 1e en het 2e jaar een week op studiereis naar het gemengd biodynamisch gemeenschapsbedrijf Dottenfelderhof bij Frankfurt in Duitsland en het zaadteeltinitiatief Bingenheimer Saatgut in dezelfde streek.
Jaar na jaar is dit een zeer inspirerende reis waarvan de cursisten ook samen een groepsverslag maken. De inspiratie die zij daar opdoen, ligt op diverse vlakken:
- het gemeenschappelijk uitbaten van een landbouwbedrijf

Na de paasvakantie werden in Antwerpen en Gent 2 lesdagen gevuld door onze huidige 2e jaars. De eerste editie van de presentaties van thematische werkstukken in het recent verlengde leertraject. Samen met mede-cursisten, 1e jaars en docenten, kregen we een inkijk in het proces waar ieder doorheen gaat met een blik op de toekomst die steeds meer in beeld komt. De boer/boerin in spe staat dan al even te blinken.

Voor de tweede maal organiseerde Landwijzer de cursus fytolicentie. We mochten 10 deelnemers in Gent en 17 deelnemers in Antwerpen verwelkomen. Het vooruitzicht op alle thematische lessen rond gewasbescherming, en de spontane uitwisseling tussen bioboeren van alle soorten bedrijven, gaven de cursus een goede start. Ook de talrijke aanwezigheid van afgestudeerde cursisten, die zo even opnieuw in contact kwamen met elkaar, was een frisse impuls.

Op 28 april trokken we op initiatief van één van onze Gentse 1e jaars cursisten met een 20-tal geïnteresseerden naar De Horst, deelgemeente van Groesbeek bij Nijmegen. Ons doel: een bezoek aan het oudste voedselbos van Nederland.

Deze maand ontvingen we enkele foto's van Julie Van Overmeiren, eerstejaars in Antwerpen: " Tijdens de paasvakantie deed ik stage op de Salt Farm Texel bij Texel Saline. Bioboerin Ellen Van Straeten kweekt er verschillende zoutminnende planten zoals zeekraal, lamsoor, salty fingers en ijskruid. Vlakbij de zee, dus ze beschikken over zout water om te bevloeien. 

In de recente PANO-reportage ‘Boerenbedrog’ werd de problematiek van de oneerlijke prijsvorming voor boeren scherp in beeld gebracht. Hoewel in de reportage vooral groenten- en fruittelers aan het woord komen, is het duidelijk dat deze problematiek in de dierlijke sectoren minstens even schrijnend is, zo niet nog erger. Bekijk de reportage hier.

Als tegen-gewicht bij de Pano-reportage (die vooral ingaat op een probleem) verwijzen we ook naar een reportage van Tegenlicht (die ingaat op een toekomstgerichte oplossing).
Welke rol kunnen burgercollectieven spelen bij het oplossen van de maatschappelijke problemen van deze tijd (ook in de landbouw en voedselketen)? Steeds meer burgercollectieven en coöperaties nemen initiatieven om de zogenaamde 'commons' te beheren.

De overige berichten vind je onder Landwijzer-agenda, De Bovenste Plank, Nieuwe boeren, Sector-agenda en Vacatures.