Nieuwsbrief November 2017

In deze nieuwsbrief

- Edito 
- Leertraject Bio & BD-landbouw
- Aankondigingen
     - NOV-FEBR | De BD-landbouwcursus lezen en toepassen
     - 28 NOV| Infoavond Landbouwconferentie Dornach - Gent
     - DEC-FEBR | Cursus Biologische Gewasbescherming in Gent én in Antwerpen
- Nieuwe collega's: Els en Siebe
- Techniek-lesdagen
- Netwerk Natuurlijk Imkeren gelanceerd
- De koe heeft vier magen ...
- Zo ervaren jullie de Landwijzer-communicatie(kanalen), Deel 1: Eerstejaars cursisten
- Foto van de maand
- De Bovenste Plank
      - Visienota De Landgenoten ‘Geef ruimte aan de boeren van de toekomst’
      - De Lemniscaat Benadering - Lemniscaat Academie, Francis Gastman
- Extern
      - Aankondigingen
      - Vacatures

Edito

Verborgen delen in de wortels
van het onderbewuste.
Wonderlijke levensvormen
doorspoelen mijn binnenkant.

Een rijke groei verheft mij,
gedachten houden vormen vast,
geven ze door.

De aarde is een geboortehuis
waar nieuw leven geschapen wordt,
aantrekkingskracht
ligt besloten in haar schoot.

Monika Detter

Het meeste wintergraan zal nu wel gezaaid zijn. Voor de "nobele" granen tarwe en spelt zal dat zeker het geval zijn. Voor de uitzaai van rogge is er nog ruim tijd, jammer dat dit heel bijzondere graangewas, dat een weldaad is voor mensenvoeding, dierenvoeder, vruchtwisseling èn bodemleven, zo zeldzaam wordt ...

De tijd waarin het wintergraan onder de aarde ligt en kiemt is een mooie tijd voor bespiegelingen. Het wonder van het leven dat ongezien in het verborgene, aan de binnenkant begint.

Het beeld van de rijke, verheffende groei, vanuit het geboortehuis van de aarde, is zo breed toepasbaar op al wat essentieel is in het leven van de mens. Het is zeker ook van toepassing op wat in heel diverse werkgebieden van het Landwijzer-vormingswerk gebeurt: gedachten worden krachten, krijgen vorm, komen uit het verborgene aan het licht en worden doorgegeven.

Zo was en is het bedoeld: aarde zijn, voedingsbodem, schoot waaraan aantrekkingskracht èn verheffende groei mogen ontspruiten.

Koen Dhoore

Leertraject Bio & BD-landbouw

Maandelijks ontvangen de cursisten per post een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Antwerpen

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

Gent

G1

 

 

 

 

 

 

 

 

G2

Aankondigingen

NOV-FEBR | De BD-landbouwcursus lezen en toepassen

landbouwcursusDe basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd toen Rudolf Steiner in 1924 voor boeren lezingen gaf over antroposofische, geesteswetenschappelijke gezichtspunten voor de landbouw. Deze landbouwcursus was zowel diep spiritueel als heel praktisch. Deze winter willen de BD-vereniging, Kraaybeekerhof en Landwijzer de bron van inspiratie die de Landbouwcursus nog steeds is, opnieuw ontsluiten.

Met de acht voordrachten van “de landbouwcursus” reikte Rudolf Steiner de verontruste boeren van zijn tijd nieuwe inzichten aan. Hoe de boer zelf de beste onderzoeker van zijn bedrijf is, hoe de plantengroei beter begrepen kan worden door de hele kosmos erbij te betrekken, waarom de bemesting vooral om het verzorgen van het leven in de bodem gaat, en nog veel meer. Lees verder

 

 

28 NOV| Infoavond Landbouwconferentie Dornach - Gent

dornach

Elk jaar vindt in Dornach (Goetheanum –Zwitserland nabij Basel) een internationale conferentie rond biodynamische landbouw plaats. Er staat telkens één thema centraal dat op verschillende manieren belicht wordt, dit jaar is dat 'de preparaten'.
Meestal is dit inhoudelijk een zeer inspirerende en verrijkende bijeenkomst, en bovendien zijn de plaats en het publiek zeer uniek. Allemaal BD-boeren die het erf verlaten en elkaar daar ontmoeten, studenten vanuit verschillende landen, maar ook betrokken onderzoekers, adviseurs etc.

Landwijzer faciliteert de mogelijkheid om samen naar Dornach te reizen voor deze unieke conferentie. Niet alleen om verdieping in de biodynamische landbouw mogelijk te maken, maar vooral ook om ervaringen en gedachten met elkaar te kunnen delen.

 

DEC-FEBR | Cursus Biologische Gewasbescherming in Gent én in Antwerpen

fytoCursus geldig voor het behalen van de fytolicentie P2
- Inschrijven kan nog tot 20 december 2017!

Landwijzer organiseert in samenwerking met BioForum en de praktijkcentra een cursus “Biologische gewasbescherming”. Een boeiende opleiding, die grondig ingaat op alle aspecten van de biologische gewasbescherming, met inbegrip van preventie en functionele agro-biodiversiteit. Deze cursus beantwoordt aan alle wettelijke vereisten van de P2-opleiding, en bereidt de deelnemers voor op het behalen van de licentie. Lees verder

 

Nieuwe collega's: Els en Siebe

siebeHallo iedereen!
Ik ben Siebe en een nieuwe tijdelijke medewerker bij Landwijzer, tot eind april '18.
De komende periode zal Lies me enkele taken doorgeven (planning van lesgevers, organisatie van excursies, administratie voor cursisten), terwijl zij zich tijdelijk aan de inhoudelijke versterking van het leertraject wijdt. Hiernaast organiseer ik ook het verhuur van onze Gentse leslokalen. Ik woon in Gentbrugge en dat zou wel eens typisch mij kunnen zijn: ik ben altijd dicht bij de stad maar leef mij vooral uit in de ruimte die de buitenwijk me geeft. Ik volgde zelf de 16e cyclus van de het leertrjact, en net als zovelen voel ik me altijd thuis op een boerderij. Zo ben ik ook te vinden op bioboerderij Dubbeldoel, maar sinds kort dus vooral op het Landwijzerkantoor in Gent.

elsHoi! Ik ben Els en dit najaar deeltijds communicatiemedewerker bij Landwijzer. Met veel plezier werkte ik de voorbije lentes al mee aan de promo(campagne) voor het leertraject.
Anderhalf jaar meewerken op 't veld op Akelei en bij Moniek Broekx, gaf me een mooie 'fond' in de biolandbouw. En er is nog zoveel te ontdekken, te ervaren en te leren ...
Ik werk nu, samen met het team, aan een degelijke basis voor onze communicatie en aan een nieuwe website. Zo hoop ik bij te dragen aan een klare, inspirerende en eigentijdse Landwijzer-communicatie.
Ook de nieuwsbrief verzorg ik, dus aankondigingen, vacatures, e.a. mag je mij bezorgen via els.hillaert@landwijzer.be 

Techniek-lesdagen

In oktober verdiepten de eerstejaars zich tijdens een techniek-lesdag in de mechanische onkruidbeheersing en tractortechniek. De Gentse groep was welkom op De Wassende Maan in Astene-Deinze, en de Antwerpse groep bij de Boerencompagnie in Heverlee.
We delen hier graag enkele sfeerbeelden van de Gentse lesdag, getrokken door Astrid Agemans.

techniek

 

Netwerk Natuurlijk Imkeren gelanceerd

imkerenOp zaterdag 21 oktober ging voor de 2e maal dit jaar een netwerkdag door voor Natuurlijke Imkers. Het initiatief ging uit van de kerngroep van het nieuwe Netwerk Natuurlijk Imkeren Vlaanderen ism Landwijzer. Een 30-tal aanwezigen vulden het lokaal in De Landpoort in Gent en wisselden geanimeerd uit over een aantal hot items: het werken met verschillende types van behuizing, het belang van de vorm van kast of korf, de eigenschappen van geventileerde en geïsoleerde daken, de varroa-behandeling, ...

Ook werd de werking van het nieuwe netwerk voorgesteld:
• Een kerngroep van een 12-tal leden geeft het netwerk vorm en beschrijft momenteel de elementaire kenmerken van het natuurlijk imkeren in een visietekst, Lees verder 

De koe heeft vier magen ...

... en dat is nu wel absoluut zeker, want bij Landwijzer kan je die vier magen en hun samenspel in het klaslokaal bekijken. Van binnen en van buiten zelfs ...
Natuurlijk zijn dat geen echte koeienmagen, maar een hele mooie replica daarvan. Zo werden ze alleen gemaakt in het pre-plastic-tijdperk, toen didactische middelen ook nog esthetisch verantwoord mochten zijn, of simpel gezegd : gewoon "mooi om naar te kijken".
Dat uitgerekend veehouderijdocent Wim Govaerts dit prachtstuk voor ons op de kop heeft getikt, zal niemand verbazen. En dankzij de voorzichtige en vaardige handen van Ine Craenhals (Landwijzer-cursiste 17de cyclus, en al evenzeer door koeien "gebeten") kreeg het magencomplex ook nog de restauratie die het nodig had en verdiende. Voor Ine moet het restauratiewerk een soort herkauwen geweest zijn, denk ik, in allerlei betekenissen van het woord.
De namen, de volgorde, het uitzicht en de werking van de koeienmagen, het zal geen enkele Landwijzer-cursist ooit nog zwaar op de maag liggen.
Dankjewel, Wim en Ine !

koemagen

Zo ervaren jullie de Landwijzer-communicatie(kanalen), Deel 1: Eerstejaars cursisten

cursistenVorige maand riepen we op om onze bevraging over de Landwijzer-communicatie(kanalen) in te vullen. Zo hoopten we meer zicht te krijgen op de ervaringen, noden en ideeën van onze (toekomstige) cursisten en mensen uit ons netwerk. Zodat we onze nieuwe website, en de aanpassingen aan onze nieuwsbrief en facebook hierop kunnen afstemmen.

22 eerstejaars cursisten vulden een specifieke korte bevraging in.
Hiernaast kregen we van 36 mensen uit ons netwerk, antwoorden op onze langere online-bevraging.
Velen van hen hebben echt de tijd genomen gedegen te antwoorden op onze open vragen.
Dat waarderen we echt!

Deze keer gaan we graag dieper in op de antwoorden van de eerstejaars cursisten. Bij hen peilden we vooral naar hun eerste kennismaking met en beeld van Landwijzer. Lees verder 

Foto van de maand 

 

foto

 

Jan Van Hulle, eerstejaars in Gent, trok deze foto midden oktober "Op de Zonnekouter, werd de perspotmachine deze week voor de laatste keer dit jaar gebruikt. Hier zie je de bakken veldsla staan – ze passen niet meer in de opkweekruimte van de tunnel. Later zullen de tomaten plaats ruimen voor partijen veldsla: de overgang van de seizoenen wordt hiermee een feit."  

De Bovenste Plank

Visienota De Landgenoten ‘Geef ruimte aan de boeren van de toekomst’

visieDe Landgenoten, het Vlaams biogrondfonds en verkozen tot dé radicale vernieuwer 2017, heeft een zeer leesbare visienota uitgebracht. Hierin nodigen ze de overheid en alle publieke en private actoren uit om meer en beter werk te maken van een duurzaam beheer van onze commons, met name onze landbouwgronden, de voedingsbodem waarvan wij leven. 

Het document bevat 10 concrete tips voor een beter bodembeheer voor landbouwgronden in Vlaanderen.

Je kan de volledige tekst hier online raadplegen. 

 

 

  

De Lemniscaat Benadering - Lemniscaat Academie, Francis Gastmans

lemniscaatSinds een aantal jaren is begeleid intervisiewerk volledig geïntegreerd in het Landwijzer-leertraject. We bouwen dit op in het eerste jaar waarin we de aandacht vooral richten op het intensiveren van de persoonlijke leerwinst tijdens de stages. In het tweede jaar ligt de focus meer op de individuele professionele toekomst in de landbouw en in het derde jaar gaat de aandacht naar de uitdagingen bij het concretiseren van een eigen project. Voor de methodische invulling van het intervisiewerk hebben we o.a. veel inspiratie opgedaan bij trainingen door Francis Gastmans van de Lemniscaat Academie.

De uitgangspunten van de Lemniscaat-benadering zijn nu kort beschreven in het boekje "Lemniscaat Benadering, een korte inleiding met inspirerende gedachten". De Lemniscaat-benadering is een doeltreffende en oplossingsgerichte benadering bij het hanteren van werkvragen en veranderingsprocessen.
Je kan dit boekje in pdf-formaat nu hier gratis bestellen.
Meer over de andere publicaties van de Lemniscaat Academie vind je hier.

Extern

Aankondigingen

Studiedag Community Based Seed-Saving and –Breeding, vrij 24 nov, Netwerk Zelf Zaden Telen, Merelbeke

studiedag'Hoe betrekken we de gehele keten in het zaadveredelings- en vermeerderingsverhaal?'
De studiedag van het Netwerk Zelf Zaden Telen, ism Stichting Zaadgoed NL, richt zich tot alle belanghebbenden en geïnteresseerden bij de instandhouding van 'Open Bestoven Rassen'. Samenwerking tussen de verschillende schakels in de voedselketen staat centraal, want zaadteelt en instandhouding van rassen is een zaak van de hele gemeenschap. Diverse sprekers zullen hun kennis en ervaring delen en er is voldoende ruimte voor uitwisseling en om samen na te denken over interesse, steun, financiering en initiatief om zaadvaste rassen weer hun plek in de hele keten te geven.
Datum: 24 november 2017, 9:30u tot 15:00u
Locatie: ILVO Plant 9 Burgemeester Van Gansberghelaan 109 9820 Merelbeke
Deelnameprijs:10 Euro broodmaaltijd, koffie en thee inbegrepen.
Inschrijving: Voor maandag 20 november bij Greet Lambrecht via  akelei.jd@skynet.be 
Meer info en programma.

Vacatures

CVBA De Zonnekouter zoekt 2 extra meewerkende vennoten

De Zonnekouter cvba is een gemengde biologisch-dynamische boerderij met groententeelt en vleesvee in Machelen a/d Leie bij Deinze. Het bedrijf is gericht op rechtstreekse verkoop via groente-abonnementen, thuisverkoop, de Lousbergmarkt in Gent en diverse Voedselteams.
De boerderij wordt uitgebaat onder de vorm van een coöperatie en telt momenteel drie werkende vennoten, twee mensen in loondienst en enkele seizoenarbeiders.
Om het project verder te kunnen uitbouwen en het draagvlak te vergroten zoeken we vanaf januari 2018 twee extra meewerkende vennoten voor de teelten en de winkel.
De volledige beschrijving van de vacatures vind je hier.
Meer info op: www.dezonnekouter.be 

Met de steun van...

Landwijzer is erkend als algemeen vormingscentrum voor de biologische landbouw én als centrum voor sensibilisering ter bevordering van duurzame landbouw, door het Vlaamse departement Landbouw en Visserij, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen.
Het leertraject en de cursussen krijgen financiële steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

steun