Nieuwsbrief Zomer 2018

Lees hier de webversie van onze nieuwsbrief.
Kreeg je onze nieuwsbrief niet in je inbox? Kijk dan even bij je spam-berichten!

Nieuwsbrief-items: 

Op zaterdag 30 juni 2018 vierden we ons 21-jarig bestaan.

Sinds de start in september 1997 vonden zo’n 150 boeren via Landwijzer hun weg naar de professionele biolandbouw. Dat werd gevierd samen met een 100-tal boeren, (ex-)cursisten en sympathisanten op bioboerderij De Zonnekouter in Machelen. En een feest is het geworden!

Net als de voorbije 12 jaar, trokken we deze zomer met onze cursisten van het Leertraject tussen het 1e en het 2e jaar een week op studiereis naar het gemengd biodynamisch gemeenschapsbedrijf Dottenfelderhof bij Frankfurt in Duitsland en het zaadteeltinitiatief Bingenheimer Saatgut in dezelfde streek.
Dat leverde twee, één met de Antwerpse en één met de Gentse groep, heel mooie en inspirerende weken op, die nog (lang zullen) nazinderen bij iedereen. 

Enkele deelnemers delen alvast graag hun impressie: 

Deze zomer nam het Europees Hof de beslissing om de nieuwste technieken die wijzigingen in het genoom van organismen aanbrengen, waaronder crispr, onder de vrij strikte Europese ggo-wetgeving te laten vallen. Wat voor- en tegenstanders in hun pen liet kruipen. Hoofddocent Agro-Ecologie Lien Vrijders en stageboerin en trekker van het Netwerk Zelf Zaden Telen Greet Lambrecht, voedden dit debat met een opiniestuk waarin ze oproepen tot een rijk en divers debat, een agro-ecologische aanpak en lokale kringlopen waarbij de boer een volwaardige partner is in de veredeling.

De EU houdt een burgerbevraging over de gewenste toekomst van de halfjaarlijkse wissel tussen winter- en zomertijd. De zogenaamde voordelen van deze regeling (energiebesparing, verkeersveiligheid, vrije tijdsbesteding, …) blijken miniem te zijn. De nadelen, o.a. de verstoring van het bioritme van mens en dier, o.a. in de landbouw, zijn reëel, maar officieel nog onvoldoende onderzocht.

De eerste collegiale toetsing bij ons op het bedrijf, op 7 juni 2018, was een bijzonder moment met bijzondere mensen.
Samen met 6-tal Vlaamse collega-boeren(bedrijven), vormen we een groep voor collegiale toetsing binnen de BD-beroepsontwikkeling van de BD-Vereniging.

Onder begeleiding komen we samen op het bedrijf om te spiegelen vanuit ieders persoonlijkheid en niet te oordelen.
Binnen een tijdspanne van 2 jaar wordt ieders bedrijf bezocht, zo krijgt ieder bedrijf ongeveer 2 jaar de tijd om aan de geformuleerde ambities te werken.

De TED-talks zijn ondertussen wereldwijd bekend als korte speeches waarin een spreker een vernieuwend of baanbrekend gezichtspunt toelicht. Waardevolle ideeën voor een wereld in verandering. De jongste spreker ooit in deze TED-talks is een 11-jarige Amerikaanse jongen die zich verdiepte in de gang van zaken in de landbouw en de voedselketen. Zijn besluit: ik word bio-boer! Bekijk het filmpje hier

De Belgische staat heeft aan de EU uitstel gevraagd voor de invoering van het verbod op het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw. En dat terwijl alle buurlanden voor dit verbod stemden én aangetoond is dat deze bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn voor insecten en specifiek voor bijen. Daarom vraagt deze petitie de regering om dit uitstel in te trekken en snel werk te maken van een sterkere stimulans voor meer duurzame landbouwmethoden (zeker in Vlaanderen).

De overige berichten vind je onder Landwijzer-agenda, De Bovenste Plank, Nieuwe boeren, Sector-agenda en Vacatures.