Verslag Dornach, internationale winterconferentie bio-dynamische landbouw, februari 2018

Dornach 2018Datgene wat voor veel mensen die in aanraking komen met de biodynamische landbouw heel abstract en vreemd blijft, werd in Dornach gedurende 4 dagen centraal gezet: de biodynamische preparaten als een vorm van homeopathische medicijnen en regulatoren voor een evenwichtig landbouwbedrijfsorganisme. In plaats van minder deelnemers, waren er dit jaar juist meer dan anders. Een zaal gevuld met 900 mensen van over heel de wereld; boeren, onderzoekers, adviseurs, docenten, studenten, ... Nieuwsgierig en open, een soms beladen thema verkennend en verdiepend vanuit vragen en eigen ervaringen.

Stap voor stap een nieuwe cultuur

Een jonge Duitse boer vertelde in een workshop over de preparatendagen die ze al jaren samen organiseren met enkele andere bedrijven op zijn boerderij. De jarenlange trekker gaf de fakkel door aan hem, maar de energie was er al lang uit. Boeren stuurden hun stagiaires naar de bijeenkomsten omdat ze teveel werk hadden... Hij trok aan de bel. 'Als we met deze preparaten willen werken en ze samen willen maken dan moeten we dat ook écht samen doen. Dan mag tijd geen obstakel zijn. Ofwel realiseren we dat samen, ofwel gaat ieder voor zich verder.' En zo werd er stap voor stap aan een nieuwe cultuur gebouwd. De dagen werden voorbereid, inhoudelijk verdiept, er kwamen wat experimenten bij, en ook evaluatie achteraf. De tijd die er in kroop werd meer dan verdubbeld. Maar het werd een feest en tijd is nu geen obstakel meer.

Dornach 2018Wat niet echt zichtbaar is, maar wel voelbaar

Vijf jonge Vlaamse boeren besloten om tijd te maken en trokken mee naar Dornach. Al enkele jaren op hun eigen bedrijf actief, geïnspireerd door de biodynamische landbouw.
Ook wij proefden de feestelijkheid deze dagen. Geïnspireerd door de vele lezingen en workshops, maar ook door de uitwisseling onder elkaar. Het openlijk kunnen delen wat niet echt zichtbaar is maar wel voelbaar. Het stukje extra zorg voor de aarde, het verlevendigen van datgene waar we als boer met veel liefde voor zorgen.
Zo zijn we teruggekomen; met veel inspiratie en goesting om ieder op eigen tempo de preparaten verder te leren kennen. Ze niet alleen te gebruiken, maar ook stap voor stap te maken, en vooral ook te kijken naar wat het teweeg brengt en daarover te blijven uitwisselen.
En dat alles met een goeie portie plezier en zelfs een laagje sneeuw op de bergen in de terugweg...

Het thema van volgend jaar en de oogst van de voorbije 2 conferenties nodigen uit het initiatief vanuit Landwijzer om gezamenlijk naar deze internationale winterconferentie te reizen, te blijven verderzetten. Volgend jaar wordt het thema, dat dit jaar centraal stond op de BD-winterconferentie in Vlaanderen en Nederland, immers het internationale thema:

The Economy of Agriculture – between farm individuality and global economy
Biodynamic agriculture as a wellspring for relationships and value creation
6-9 februari 2019
Hier alvast de link: http://www.sektion-landwirtschaft.org/en/events/agricultural-conference/theme-of-the-year-201819/ 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!