Cursussen

Jaarlijks organiseert Landwijzer enkele cursusreeksen, namelijk de cursus Fytolicentie, Inspiratiecursus Agro-ecologie, en de jaarcursus Natuurlijk imkeren. 
Daarnaast organiseren we ook diverse andere (ad hoc) cursussen of workshops, vaak in samenwerking. Deze cursussen vind je bij agenda. 

Onze uitgebreide kennis en ervaring willen we ook inzetten voor een vorming op maat, op vraag van organisaties, instellingen of bedrijven actief in de biologische landbouw en voeding. Voor meer informatie over vorming op maat, kan je ons contacteren via info@landwijzer.be 

5 dagen (1 dag per week) staat de agro-ecologische systeembenadering van de biologische landbouw centraal. Ter plaatse op bedrijven en praktijkcentra, en onder begeleiding van ervaren docenten van de Landwijzer-opleiding, kom je in contact met de praktijk van de biologische landbouw. We doorgaan een traject die start bij de bodem en eindigt tot de marktafzet van een biologisch product.

De landbouw is een overwegend ‘mannelijke’ en fysieke wereld. Als vrouw hierin ondernemen doet vaak streven naar gelijkwaardigheid en kracht, waarbij vrouwen hun mannelijke kwaliteiten aanspreken en overbevragen: focus, discipline, efficiëntie, snelheid, resultaatgerichtheid. Het innerlijk evenwicht raakt uit balans en dat put uit, zeker in de hevigheid en drukte van een teeltseizoen.

Een goed doorzicht in de bedrijfseconomie en fiscaliteit van je eigen bedrijf is één van de sleutels tot succes, dat hoeven we je niet meer te vertellen. Het is echter niet evident om dit op je ééntje (of met 2 of 3) te overzien of soms heb je nood aan feedback van collega’s of experten. Wij willen graag inspelen op deze nood bij afgestudeerde cursisten die hun eigen bedrijf runnen en bieden hiervoor een 4-delig vormingstraject aan.

Je wil de  afzetstrategie van je bedrijf en de bijhorende communicatie bewuster vormgeven, een nieuwe doelgroep aanspreken, je aanbod verruimen door niet enkel je product te verkopen, maar ook bijpassende extra’s, die je aanbod uniek maken tov andere afzetkanalen. Je wil keuzes maken en minder rendabele afzetkanalen vervangen door nieuwe. Je wil inspiratie opdoen voor een gerichte en creatieve communicatie en gebruik maken van zowel fysieke als online communicatiekanalen.

Concreet:

Tijdens de zomermaanden juli-augustus-september bieden we de mogelijkheid om met andere startende of omschakelende imkers de praktijk van het natuurlijk imkeren te oefenen. In deze modules, die je afzonderlijk van mekaar kan volgen, gaan we praktisch werken rond de thema's specifiek voor die periode: plaatsing van nieuwe volkeren in de kasten, de zwermen, Varroabestrijding met roofmijten en opvolging, nieuwe volkeren die zich ontwikkelen, inwintering...
Deze cursus kan een vervolg zijn op onze beginnerscursus of kan gevolgd worden door actieve imkers die hun natuurlijke imkerijtechnieken willen verfijnen.

Deze 6-daagse cursus, gespreid tussen april en september, biedt de mogelijkheid om met andere startende of omschakelende imkers de praktijk van het natuurlijk imkeren te oefenen. Deze cursus kan een vervolg zijn op onze beginnerscursus of kan gevolgd worden door actieve imkers die meer natuurlijke imkerijmaatregelen willen toepassen. Je begeleidt doorheen het seizoen een toegewezen bijenvolk en leert het volk kennen en de methodes van het natuurlijk imkeren toepassen. Na het seizoen is er de optie om het volk aan te kopen.

In samenwerking met de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging), en ervaren biodynamische boeren, organiseert Landwijzer jaarlijks diverse activiteiten rond biodynamische landbouw. De activiteiten die we jaarlijks organiseren, zijn de BD-zomerschool, de BD-landbouwcursus lezen en toepassen, de gezamenlijke reis naar de internationale BD-landbouwconferentie in Dornach, de BD-conferentie in Vlaanderen en de BD-Beroepsontwikkeling.

De basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd toen Rudolf Steiner in 1924 voor boeren lezingen gaf over antroposofische, geesteswetenschappelijke gezichtspunten voor de landbouw. Deze landbouwcursus was zowel diep spiritueel als heel praktisch. Deze winter willen de BD-vereniging, Kraaybeekerhof en Landwijzer de bron van inspiratie die de Landbouwcursus nog steeds is, opnieuw ontsluiten.

De cursus Natuurlijk Imkeren bestaat uit (1) 4 theorieles-dagen in Gent, (2) 5 lesdagen met theorie en praktijk op locatie, (3) en een terugkomdag met beide groepen.
Je wordt aangemoedigd om dan te starten met een eigen bijenvolk en je hierbij te laten ondersteunen tijdens een vervolgcursus/terugkomdagen in het tweede jaar. 
In het voorjaar plannen we steeds nieuwe jaarcursussen.

In de beginnerscursus Natuurlijk Imkeren maak je kennis met de praktijk van het natuurlijk imkeren en krijg je door de koppeling van theorie & praktijk voldoende handvatten om nadien zelf te starten als natuurlijk imker. In januari 2020 starten we deze cursus op 2 locaties zodat je kan kiezen voor de meest passende locatie en cursusdagen. De cursus bestaat uit 10 lesdagen met 3 theoriedagen (keuze uit Gent of Zelem), 6 lesdagen met theorie en praktijk op een locatie met bijenhal en lesvolken (keuze uit Gooik of Zelem) en een afsluitende lesdag met beide groepen (in Gent) .

Landwijzer biedt in samenwerking met praktijkcentra de fyto-opleiding P2 aan vanuit visie van de biologische landbouw.
De opleiding duurt 60 lesuren, voldoet hierdoor aan alle wettelijke vereisten van de P2-opleiding en bereidt de deelnemers voor op het behalen van de P2-licentie. Deze cursus Fytolicentie richt zich naar gevestigde en startende bioboeren, die om professionele redenen hun P2-licentie willen behalen.

Door de groeiende belangstelling voor natuurlijk imkeren organiseren we de eerste lesgeverscursus, die specifiek gericht is op lesgeven over natuurlijke imkerij. De cursus duurt drie halve dagen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!