Beginnerscursus Natuurlijk Imkeren 2021 (start Zelem) (volzet)

Leerdoel

In deze opleiding, gespreid over 2 jaar, leer je als  startende imker honingbijen  houden, met respect voor de bij en het gehele ecosysteem waarin wij samen met haar leven, volgens de principes van het natuurlijk imkeren. De opleiding omvat theoretische lessen met ervaren natuurlijke imkers als lesgevers, observatie & waarnemingsoefeningen op de Landwijzer-bijenstand, praktijkmomenten met de bijen en uiteraard ook het leren van elkaar onder de deelnemers.

Na afloop van deze twee jaar kan je zelf starten met een eigen bijenvolk / bijenstand.

  Doelpubliek

  Deze Beginnerscursus Natuurlijk Imkeren (2 jaar) richt zich tot imkers in spé die willen starten als natuurlijk imker en geen of weinig ervaring hebben in het natuurlijk imkeren. Gezien de omvang van het thema is jouw deelname aan de cursus een engagement. We polsen dit engagement in de inschrijvingsmodule door middel van een vragenlijst.

  Deze cursus is NIET bedoeld voor reeds praktiserende of ervaren imkers, die willen overschakelen naar natuurlijk imkeren.  Zij die al ervaring hebben in het imkeren en willen overschakelen, raden we aan om contact op te nemen met de cursusorganisator om samen te overwegen of deelname aan het tweede jaar van deze beginnerscursus een optie is. 
  Dat kan enkel via een persoonlijk gesprek door contact op te nemen via
  siebe.keirse@landwijzer.be of 0489 27 66 79 waar we je imkerervaring (praktijkervaring of eerdere deelname aan klassieke imkercursus) en je kijk op het natuurlijk imkeren bespreken .

  Visie

  Het natuurlijk imkeren is geen vage term waaronder een breed scala aan praktijken vallen  . Het is een verdiepende manier van bijen ‘houden’, waarbij we kijken naar het grotere geheel (de bij, het ecosysteem, de bredere natuurlijke context) en ons niet enkel toespitsen op de taken van de imker of de opbrengst.
  Hieronder een korte samenvatting van onze visie op het natuurlijk imkeren, die het kader vormt waarbinnen we deze beginnerscursus organiseren.
  (!) Wie graag instapt in deze cursus, begrijpt & onderschrijft deze keuzes.

  • We zien een imker als diegene die voor optimale omstandigheden zorgt om een bijenvolk op een bij-eigen en bijvriendelijke wijze te houden. We beschouwen de honingbij en een bijenvolk niet als een wild dier, maar als een gedomesticeerd insect dat  als een superorganisme leeft en de nodige zorg van de imker verdient.
  • We imkeren in 1e instantie in functie van het behoud van de honingbijen en van de bestuiving die zij verrichten. De opbrengst van honing en andere bijenproducten is van secundair belang. Deze producten oogsten we slechts in evenwicht met de ontwikkeling en behoefte van het volk.
  • We kiezen voor een brede genetische diversiteit in het bijenvolk en zo mogelijk voor streekeigen bijen.
  • Voor de behuizing van de volken kiezen we voor natuurlijke, damp-open materialen en een bij-eigen volume waarin natuurlijke nest- en ratenbouw mogelijk zijn (liefst in één aaneengesloten ruimte). We maken gebruik van een kastsysteem waarbij honingafname en werkzaamheden in het volk kunnen gebeuren met een beperkte verstoring van het volk zodat de opbrengstvoordelen van het imkeren kunnen blijven bestaan binnen de grenzen van een evenwichtige afname van honing, was, stuifmeel en/of propolis.
  • We beperken het aantal ingrepen in het volk & de kast én de aard ervan; we respecteren daarbij de integriteit van de individuele bij én het bijenvolk als geheel.
  • We dragen zorg voor een goede standplaats van de bijenvolken met aanwezigheid van voldoende drachtplanten doorheen het seizoen. We vermijden transport van de volken en plaatsen ze in kleine groepen niet te dicht bij elkaar.
  • We werken met een zoveel mogelijk natuurlijke vorm van vermeerdering van bijenvolken dmv zwermen of afleggers, die een eigen koningin ontwikkelen.
  • We verstrekken geen andere voeding om afgenomen honing te compenseren. Indien bijvoederen nodig is, doen we dat bij voorkeur met andere honing van natuurlijke imkerij.
  • We volgen de natuurlijke dynamiek van het volk (broed, zwermgedrag, climax-ontwikkeling, …) en verhinderen die niet. We staan natuurlijke bevruchting toe, natuurlijke keuze en ontwikkeling van de koningin, natuurlijk zwermgedrag.
  • Op het vlak van gezondheidszorg voor bij & volk en mogelijke ziekten of plagen (o.a. varroa) kiezen we in eerste instantie voor een preventieve versterking van de immuniteit van bij én volk, natuurlijke symbiose in de kast met andere organismen en een goede monitoring. Indien nodig maken we gebruik van natuurlijke versterkings- of bestrijdingsmiddelen.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar combineren we theorielessen vanuit apicentrisch oogpunt met observatie- en waarnemingsoefeningen op onze eigen bijenstanden.
  Op woensdag 3 maart 2021 starten we de beginnerscursus in Zelem (Limburg).
  Voor deze groep worden de theoriemomenten verzorgd in het leslokaal van de oude Pastorie (Huize Nassau, Dorpsstraat 34, 3545 Zelem). De observatie- en waarnemingsoefeningen vinden plaats op onze bijenstand op de biologische boomgaard Den Boogerd in Zelem.
  Voor de behuizing van de bijen kiezen we voor een combinatie van warré-kasten en einraumbeutes.

  Lesdag 1 : Kennismaking, samenstelling bijenvolk, leren waarnemen & drachtplanten

  op woensdag 3 maart van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau in Zelem.

  Lesdag 2 : De solitaire bij, warmtehuishouding & dynamiek van een bijenvolk

  op woensdag 10 maart van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau in Zelem.

  Lesdag 3 : Het jaaroverzicht van de bij & wetgeving

  op woensdag 24 maart van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau in Zelem.

  Lesdag 4 : Imkermateriaal voor de beginnende imker, waarneming en observatie

  op woensdag 31 maart van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau & op bioboomgaard Den Boogerd.

  Lesdag 5 : Inrichting standplaats, waarneming en observatie

  op woensdag 21 april van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau & op bioboomgaard Den Boogerd.

  Lesdag 6 : Bijengezondheid en preventie, Varroa, waarneming en observatie

  op woensdag 28 april van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau & op bioboomgaard Den Boogerd..

  Lesdag 7 : De zwerm, waarneming en observatie

  op woensdag 5 mei van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau & op bioboomgaard Den Boogerd.

  Lesdag 8 : Historiek imkerij, kasttypes, waarneming en observatie

  op woensdag 12 mei van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau & op bioboerderij Den Boogerd.

  Lesdag 9 : Meting varroaproeven, waarneming en observatie

  op woensdag 19 mei van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau & op bioboomgaard Den Boogerd.

  Lesdag 10 : Bijenproducten en afgeleiden, waarneming en observatie

  op woensdag 9 juni van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau & op bioboomgaard Den Boogerd.

  Lesdag 11 : Inwintering, waarneming en observatie

  op woensdag 23 juni van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau & op bioboomgaard Den Boogerd.

  Lesdag 12 : Evaluatie seizoen, honingtest, waarneming en observatie

  op woensdag 8 september van 10 uur - 17 uur in Huize Nassau & op bioboomgaard Den Boogerd.

   

  Het tweede jaar

  Het tweede jaar van de beginnerscursus Natuurlijk Imkeren bouwt verder op het eerste jaar en biedt de mogelijkheid om met de andere startende of omschakelende imkers samen de praktijk van het natuurlijk imkeren te oefenen. Dit traject omvat 6 praktijkdagen en wordt gespreid over het toppunt van het bijenseizoen van maart  tot juni. Je begeleidt doorheen het seizoen, samen met een andere cursist, een toegewezen bijenvolk en leert dat volk kennen en de methodes van het natuurlijk imkeren praktisch toe te passen. 

  De lesdagen in 2021 gaan steeds door op bio-boerderij De Zonnekouter (Vossenholstraat 9, 9870 Machelen-aan-de-Leie). Voorzie eigen lunch en kledij aangepast aan de weersomstandigheden. Breng bij voorkeur ook eigen imkerkledij mee.

  Lesdag 1 : de lentestart: hoe komt een volk de winter uit

  Op woensdag 31 maart 2021 van 10.30 uur tot 17 uur.

  Lesdag 2 : De zwermstemming

  Op woensdag 28 april 2021  van 10.30 uur tot 17 uur.

  Lesdag 3 : Einde van de lentedracht

  Op woensdag 26 mei 2021 van 10.30 uur tot 17 uur.

  Lesdag 4 : Begin van de zomerdracht

  Op woensdag 16 juni 2021 van 10.30 uur tot 17 uur.

  Lesdag 5 : Varroa-opvolging, inwintering & Aziatische hoornaar

  Op woensdag 30 juni 2021 van 10.30 uur tot 17 uur.

  Lesdag 6 : Evaluatie inwintering, reflectie, evaluatie

  Op woensdag 15 september 2021  van 10.30 uur tot 17 uur.

  Lesgevers en begeleiding

  Ons docententeam bestaat uit 5 ervaren imkers die elk, via hun specialiteiten , een deel opnemen in deze cursus.
  Afhankelijk van het jaar en de locatie is er één hoofddocent die doorheen het cursusjaar het geheel verzorgt . Het beheer van onze bijenstanden wordt verzorgd door 2 zorgimkers die deel uitmaken van dit docententeam. Op de lesdagen communiceren zij over de zorg de ze verleend hebben.

  Tijdens de observatie- en waarnemingslessen in het eerste jaar en de praktijklessen in het tweede jaar is er steeds begeleiding door 2 lesgevers voorzien.

  Ik wil vooral op een duurzame manier bijen houden, met respect voor de honingbij en haar omgeving. Deze manier van bijen houden heeft volgens mij de meeste slaagkans als je het natuurlijk gedrag van de honingbij ten volle bestudeert en begrijpt. Dat is nu net wat de cursus van Landwijzer mij ten volle heeft bijgebracht.

  een cursist van het eerste jaar

  Inschrijven

  Op woensdag 3 maart starten we met de beginnerscursus in Zelem (Limburg).
  We werken met een maximum aantal deelnemers van 13 cursisten en zijn momenteel volzet.

  Je inschrijving is definitief na  overschrijving van 470€ (bijdrage  eerste jaar).
  Voor deelname aan het tweede jaar werken met een nieuwe inschrijving. Iedere deelnemer zal dus kunnen kiezen of hij of zij verder gaat in het tweede jaar. De richtprijs hiervoor is €300.

  Heb je interesse in deze beginnerscursus maar passen deze locatie/data niet voor jou? Meld je aan als geïnteresseerde voor de volgende beginnerscursus Natuurlijk Imkeren 2022, en we houden je graag op de hoogte. 
  De volgende beginnerscursus in maart 2022 zal starten in Machelen-aan-de-Leie (Oost-Vlaanderen) op de gemengde bioboerderij De Zonnekouter.

  Voor vragen kan je je steeds richten tot de cursusorganisator via siebe.keirse@landwijzer.be

  Na de kennismakingsronde was het meteen duidelijk dat we een heel diverse groep vormden, met één gezamenlijk doel, nl ingewijd worden in het "natuurlijk imkeren". Voor sommigen was alles nieuw, anderen hadden al bijenkasten of hadden al een cursus "klassiek imkeren" gevolgd.

  een cursist uit het eerste jaar

  Covid-19

  Tot en met 31 maart 2021 worden wij gevraagd om onze lessen online te organiseren.
  Wij hopen na 31 maart 2021 opnieuw live lessen te kunnen organiseren.
  Voor de beginnerscursus Natuurlijk Imkeren hebben we de sterke voorkeur om alle lessen live te organiseren.
  Indien dit niet kan/mag zullen we in de eerste plaats kijken naar een herplanning van de lessen op andere momenten, door bijvoorbeeld voorrang te geven aan de lesmomenten op de bijenstand in een covid-veiligere periode en de theorie (binnensdeurs) door te schuiven naar een later moment. Om de timing te bewaken van het bijenseizoen kan het zijn dat we daarom de eerste theorielesdagen online moeten organiseren.

  We herinneren bij deze alvast nog even aan de coronaregels die gelden in de volwassenenvorming: mondmasker verplicht bij elke verplaatsing binnenin gebouwen en in alle omstandigheden waarin de afstand niet gegarandeerd kan worden. Handen ontsmetten, minstens bij aankomst, alcoholgel wordt door ons ter beschikking gesteld. De opstelling van de lesbanken is bij aanvang in overeenstemming met de geldende afstandsregels, gelieve deze opstelling niet op eigen initiatief aan te passen.
  Bij de organisatie van de cursus is er rekening gehouden met de verplichtingen naar afstand en ruimte. Catering wordt niet voorzien. Neem eigen lunch en dranken mee

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!