Cursussen

Jaarlijks organiseert Landwijzer enkele cursusreeksen, namelijk de cursus Fytolicentie, Inspiratiecursus Agro-ecologie, en de jaarcursus Natuurlijk imkeren. 
Daarnaast organiseren we ook diverse andere (ad hoc) cursussen of workshops, vaak in samenwerking. Deze cursussen vind je bij agenda. 

Onze uitgebreide kennis en ervaring willen we ook inzetten voor een vorming op maat, op vraag van organisaties, instellingen of bedrijven actief in de biologische landbouw en voeding. Voor meer informatie over vorming op maat, kan je ons contacteren via info@landwijzer.be 

5 dagen (1 dag per week) staat de agro-ecologische systeembenadering van de biologische landbouw centraal. Ter plaatse op bedrijven en praktijkcentra, en onder begeleiding van ervaren docenten van de Landwijzer-opleiding, kom je in contact met de praktijk van de biologische landbouw. We doorgaan een traject die start bij de bodem en eindigt tot de marktafzet van een biologisch product.

De beginnerscursus Natuurlijk Imkeren loopt over 2 bijenseizoenen (van maart tot september) met 12 lesdagen in het eerste jaar en 6 lesdagen in het tweede jaar. Het eerste jaar bestaat uit zowel volle theorielesdagen als halve theoriedagen, met hieraan gekoppeld waarnemingsoefeningen op onze eigen bijenstanden.
In het tweede jaar wordt er voornamelijk gewerkt met diepgaande praktijkmomenten waarbij de cursisten zelf een bijenvolk verzorgen onder begeleiding van onze docenten. Hierna word je aangemoedigd om te starten met een eigen bijenvolk en je hierbij verder te laten ondersteunen in het netwerk Natuurlijk Imkeren. In het voorjaar plannen we steeds een nieuwe beginnerscursus. We wisselen hiervoor jaarlijks af met onze bijenstand in Deinze (Oost-Vlaanderen) en Zelem (Limburg).

De beginnerscursus Natuurlijk Imkeren loopt over 2 bijenseizoenen (van maart tot september) met 12 lesdagen in het eerste jaar en 6 lesdagen in het tweede jaar. Het eerste jaar bestaat uit zowel volle theorielesdagen als halve theoriedagen, met hieraan gekoppeld waarnemingsoefeningen op onze eigen bijenstanden.
In het tweede jaar wordt er voornamelijk gewerkt met diepgaande praktijkmomenten waarbij de cursisten zelf een bijenvolk verzorgen onder begeleiding van onze docenten. Hierna word je aangemoedigd om te starten met een eigen bijenvolk en je hierbij verder te laten ondersteunen in het netwerk Natuurlijk Imkeren. In het voorjaar plannen we steeds een nieuwe beginnerscursus. We wisselen hiervoor jaarlijks af met onze bijenstand in Deinze (Oost-Vlaanderen) en Zelem (Limburg.

Op 6 en 7 maart krijg je inzicht in het inzetten van trekpaarden in de landbouw. Corentin geeft je een realistisch beeld van de tijd-, grond- en financiële investering die het werken met trekpaarden met zich meebrengt. Praktisch ervaar je wat het is om een paard te besturen, hoe je een paard optuigt en welke nazorg er nodig is.

De landbouw is een overwegend ‘mannelijke’ en fysieke wereld. Als vrouw hierin ondernemen doet vaak streven naar gelijkwaardigheid en kracht, waarbij vrouwen hun mannelijke kwaliteiten aanspreken en overbevragen: focus, discipline, efficiëntie, snelheid, resultaatgerichtheid. Het innerlijk evenwicht raakt uit balans en dat put uit, zeker in de hevigheid en drukte van een teeltseizoen.

Een goed doorzicht in de bedrijfseconomie en fiscaliteit van je eigen bedrijf is één van de sleutels tot succes, dat hoeven we je niet meer te vertellen. Het is echter niet evident om dit op je ééntje (of met 2 of 3) te overzien of soms heb je nood aan feedback van collega’s of experten. Wij willen graag inspelen op deze nood bij afgestudeerde cursisten die hun eigen bedrijf runnen en bieden hiervoor een 4-delig vormingstraject aan.

In samenwerking met de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging), en ervaren biodynamische boeren, organiseert Landwijzer jaarlijks diverse activiteiten rond biodynamische landbouw. De activiteiten die we jaarlijks organiseren, zijn de BD-zomerschool, de BD-landbouwcursus lezen en toepassen, de gezamenlijke reis naar de internationale BD-landbouwconferentie in Dornach, de BD-conferentie in Vlaanderen en de BD-Beroepsontwikkeling.

De basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd toen Rudolf Steiner in 1924 voor boeren lezingen gaf over antroposofische, geesteswetenschappelijke gezichtspunten voor de landbouw. Deze landbouwcursus was zowel diep spiritueel als heel praktisch. Deze winter willen de BD-vereniging, Kraaybeekerhof en Landwijzer de bron van inspiratie die de Landbouwcursus nog steeds is, opnieuw ontsluiten.

De beginnerscursus Natuurlijk Imkeren loopt over 2 bijenseizoenen (van maart tot september) met 12 lesdagen in het eerste jaar en 6 lesdagen in het tweede jaar.
Het eerste jaar bestaat uit zowel volle theorielesdagen als halve theoriedagen, met hieraan gekoppeld waarnemingsoefeningen op onze eigen bijenstanden.
In het tweede jaar wordt er voornamelijk gewerkt met diepgaande praktijkmomenten waarbij de cursisten zelf een bijenvolk verzorgen onder begeleiding van onze docenten.
Hierna word je aangemoedigd om te starten met een eigen bijenvolk en je hierbij verder te laten ondersteunen in het netwerk Natuurlijk Imkeren.
In het voorjaar plannen we steeds nieuwe beginnerscursussen.

Landwijzer biedt in samenwerking met praktijkcentra de fyto-opleiding P2 aan vanuit visie van de biologische landbouw.
De opleiding duurt 60 lesuren, voldoet hierdoor aan alle wettelijke vereisten van de P2-opleiding en bereidt de deelnemers voor op het behalen van de P2-licentie. Deze cursus Fytolicentie richt zich naar gevestigde en startende bioboeren, die om professionele redenen hun P2-licentie willen behalen.

Door de groeiende belangstelling voor natuurlijk imkeren organiseren we de eerste lesgeverscursus, die specifiek gericht is op lesgeven over natuurlijke imkerij. De cursus duurt drie halve dagen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!