Een geschikte vennootschapsvorm kiezen... zowel voor de oprichting van een nieuwe vennootschap als voor de omvorming van een bestaande

In 2018 werd het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. Van de 17 vennootschapsvormen blijven slechts 4 vormen over (waarvan één in 3 varianten), en waarbij onder andere de landbouwvennootschap verdwijnt. Voor bestaande vennootschappen is er op dit moment een overgangstermijn, die loopt tot 1/1/1924, maar in sommige gevallen moet de omvorming al eerder plaatsvinden. Voor bestaande vennootschappen is de vraag dan ook welke omvormingen en eventuele andere stappen noodzakelijk en zinvol zijn. Voor bedrijven die een vennootschap wensen op te richten is de vraag vooral welke uitbatingsvorm voor het eigen bedrijf de beste keuze is.

Inhoud

Met deze vorming bieden we de mogelijkheid om de keuze tussen de verschillende vennootschapsvormen af te toetsen aan de kenmerken van het eigen bedrijf (of op te starten bedrijf). Ervaringen en vragen van de deelnemers staan centraal. Samen overlopen we, aan de hand van een theoretische inleiding, de belangrijkste  aandachtspunten van het nieuwe vennootschapsrecht en de vooropgestelde deadlines voor aanpassing van bestaande vennootschappen. De vorming heeft niet meteen de intentie diep in te gaan op alle details van het vennootschapsrecht maar wil vooral aanzetten tot nadenken en uitwisseling onder collega-boeren. Aan de hand van de vragen bekijken we vervolgens waar we terecht kunnen voor verdere begeleiding en voor het uitklaren van eventuele onduidelijkheden.

Doelpubliek

Deze vorming is gericht op landbouwers met een vennootschap of landbouwers die een vennootschap willen oprichten. Deze namiddag kadert in de Landwijzer-alumini werking, maar staat ook helemaal open voor andere gevestigde boeren.

Lesgever

De namiddag wordt begeleid door Koen Dhoore, hoofddocent bedrijfsbeheer van Landwijzer VZW.

Cursusbijdrage

Deelnemersbijdrage: €20

Datum en locatie

Deze vorming ging door op 30 november 2021 van 14u tot 17u
Het Scoutshuis, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen

Er is momenteel geen nieuwe cursus gepland. Interesse om deel te nemen? Schrijf je dan in op de interesselijst.