Een (duo)legaat voor Landwijzer?

Wat is een legaat?

Een legaat is een beschikking per testament die na het overlijden van de erflater wordt uitgevoerd. Het kan om roerende en/of onroerende goederen gaan. Een legaat kan worden opgemaakt ten gunste van een bepaald individu, een groep van mensen óf bijvoorbeeld een vereniging zonder winstoogmerk, zoals Landwijzer. Men kan deze beschikking op elk moment wijzigen.

Hoe kan je aan Landwijzer een (Duo)legaat nalaten?

Het volstaat om in uw testament te vermelden dat je een deel van je nalatenschap of je volledig bezit (wanneer er geen reservataire* erfgenamen zijn) nalaat aan Landwijzer vzw.
Je kan dit zowel met een handgeschreven als met een notarieel (authentiek) testament doen.

* Reservataire erfgenamen zijn erfgenamen die men nooit volledig kan onterven, bijv. kinderen.

Wat zijn de voordelen van een Duolegaat?

Een duolegaat is een speciale vorm van testament waarmee je een aanzienlijke belastingbesparing realiseert. De successierechten die de familieleden of andere erfgenamen na uw overlijden moeten betalen, kunnen oplopen tot 65 %. Wanneer een vzw erft, dienen echter heel wat minder successierechten te worden betaald (in het Vlaamse gewest 8,5 %). Dat maakt een duolegaat interessant. De wettelijke erfgenamen ontvangen netto wat zij ook zonder het duolegaat zouden krijgen. De rest (de oorspronkelijke successierechten) wordt nagelaten aan de vzw. Die vzw dient als tegenprestatie naast de eigen successierechten ook die van de erfgenamen te betalen. Aangezien de vzw op het eigen deel slechts 8,8 % successierechten betaalt, blijft er nog een deel over, terwijl de andere erfgenamen niet benadeeld worden!
Je notaris vertelt je graag meer over deze formule.

Belangrijke tips:

  • Voor professioneel advies neem je best contact op met een notaris.
  • Maak bij voorkeur een authentiek testament op. Hieraan zijn kosten verbonden, maar het geeft zekerheid.
  •  Een eigenhandig testament is pas rechtsgeldig als het duidelijk geformuleerd is, met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend. Geef je testament in bewaring bij een notaris. Zo gaat je wilsbeschikking niet verloren.
  • Een testament is individueel en kan niet door twee personen worden ondertekend.
  • Een bestaand testament herroept men bij voorkeur door een nieuw testament op te maken en hierin duidelijk te vermelden dat het oude niet meer geldig is.

Meer info: http://www.testament.be
 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!