Nieuwsbrief Juni 2018

Lees hier de webversie van onze nieuwsbrief.
Kreeg je onze nieuwsbrief niet in je inbox? Kijk dan even bij je spam-berichten!

Nieuwsbrief-items: 

Het is de voorbije weken en maanden wat geweest hier in huis ! Al meer dan 5 maanden is collega Koen uitgevallen door overbelasting. Dat heeft ons nog meer aan het denken gezet over ons intern organisatiemodel. Onder begeleiding van externe coaching en vanuit de inspiratie van zelfsturende organisaties werken we aan een vernieuwde organisatiestructuur. Die zou tegen de start van het nieuwe opleidingsjaar moeten landen.  Intensief, maar boeiend. Na 21 jaar, en nog wel in het jaar dat we ‘volwassen’ worden, zijn we Landwijzer als organisatie aan het hervormen.
 

Maandelijks ontvangen de cursisten per post een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Op een info-avond bedankte één van de deelnemers ons voor alle info. Ze vond het wel veel info, en wat ze miste was een levendig  beeld van de opleiding, de praktijk, de docenten, misschien een getuigenis van een paar cursisten.
Net dàt proberen we op een open lesdag ervaarbaar te maken.
Elke keer opnieuw zijn cursisten echt enthousiast, als we hen vragen iets over hun Landwijzerervaring aan kandidaat-cursisten te komen vertellen. De eerlijkste en beste reclame!

Samen met Bioforum, ABS en Boerenbond, zet Landwijzer haar schouders onder het Lerend Netwerk ‘Bio in Onderwijs’, in het kader van het Vlaams actieplan Biologische Landbouw.
Binnen dit project organiseert Landwijzer 3 netwerkmomenten (telkens zowel in het oosten als in het westen van Vlaanderen) voor leerkrachten, praktijkopleiders en pedagogen die werken in en rond de land- en tuinbouw op middelbare scholen. Het uiteindelijke doel is om de biologische teeltmethode te integreren in het curriculum van middelbare land -en tuinbouwscholen.

Barbara Redant, oud-cursiste van Landwijzer, werkte mee aan de opnames van 6 podcasts over de actuele situatie in de landbouw. In deze gesprekken komen cruciale elementen aan bod voor een toekomstgerichte visie op het (Europees) landbouw- en voedselbeleid. Deze keer niet vanuit de ivoren toren van de politiek of de academische wereld, maar vanuit het gezond verstand van ervaringswetenschappers, overwegend bioboeren: Tijs Boelens, Bavo Verwimp, Jos Declerq, Luc Hollands en Johan D'hulster. Zij geven hun mening aan Bart Staes die hen bevraagt.

Al jaar en dag is Ethis Verzekeren één van onze sponsors. Ethis Verzekeren is een verzekeringskantoor dat jaarlijks 10% van haar commissie stort naar diverse goede doelen, waaronder Landwijzer. Zo zetten hun cliënten dus hun schouders onder ethische projecten, zonder dat zij er zelf iets voor moeten betalen. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen! En Landwijzer ontving voor dit jaar 1244€ van hen. Waarvoor dank!  Meer info over Ethis Verzekeren. 

De overige berichten vind je onder Landwijzer-agenda, De Bovenste Plank, Nieuwe boeren, Sector-agenda en Vacatures.