Algemene Vergadering

In de Algemene Vergadering zetelen mensen uit de sector, ook teamleden, hoofddocenten, praktijkopleiders en oud-cursisten.

De Algemene Vergadering komt jaarlijks samen.