Nieuwsbrief Januari 2018

In deze nieuwsbrief

 • Edito
 • Aankondigingen
  • Nieuwe infoavonden Leertraject Bio- & BD-Landbouw: 19 febr in Antwerpen, 20 maart in Gent
  • 23 FEBR | BD Winterconferentie 'Leven doorgeven' - Widar, Wortel
  • MAART - MEI | Inspiratiecursus Agro-Ecologie
 • Cursus Natuurlijk Imkeren 2018 van start in nieuw jasje
 • Filmavonden in de Landpoort in januari en februari
 • Leertraject Bio & BD-landbouw
 • Fenomenologisch waarnemen tijdens BD-3-daagse
 • Deelnemersverslag Inspiratiecursus Agro-ecologie:Een prikkelende collage van een hele grote kleine sector*
 • Foto van de maand
 • De Bovenste Plank: 'The Flower Farmer's year' - G. Newber
 • Extern
  • Aankondigingen
  • Vacatures

Edito

Draag de zon naar de aarde;
o mens,
gij zijt tussen licht en duisternis geplaatst.
Wees een strijder voor het licht.
Houd van de aarde,
zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.
Herschep de plant, herschep het dier,
herschep uzelf.

Geciteerd door Michiel Rietveld
in zijn boek “Houden van de Aarde”

Naar aloud gebruik verwoorden mensen op de drempel van het nieuwe jaar wat zij elkaar toewensen. Die drempel is de zalige en unieke plek waar zowel terugblikken als vooruitblikken mogelijk is. Sommigen wensen dat dit drempel-moment zou kunnen blijven duren, dat de tijd er geen vat op zou hebben. Maar onveranderlijk blijft de toekomst lokken.

Met bovenstaande Oud-Perzische spreuk wensen we alle mensen met een boerenhart, of met een hart voor boeren, een gezegend nieuw jaar. De spreuk is tegelijk een wens en een opdracht. In deze tijd van het jaar, tussen donker en licht, kunnen we meer dan ooit ervaren hoe we als mens ook tussen duister en licht zijn geplaatst. Dat ook midden het duister rondom – juist dààr – het licht, het Levend Licht ons mag blijven wenken en wekken!

Voor Landwijzer breekt een feestelijk jaar aan. Het zal zonder twijfel en onvermijdelijk ook een werkjaar zijn. Maar dan wel een waarin we nu en dan het werk even stilleggen, om terug te blikken op de eenentwintig Landwijzer-jaren die achter ons liggen, en vooruit te blikken naar wat de toekomst brengt.

Een jaar ook waarin we de seizoenen vieren … Op 23 maart openen we letterlijk en figuurlijk de poort met een lentefeest: we heffen het glas op De Landpoort, de lokalen in Gent waarin we het afgelopen jaar onze intrek namen. Op 30 juni vieren we de afronding van het schooljaar met een zomerfeest, en op 3 november ronden we ons feestjaar af met een herfstcongres, waarin we vooruitblikken naar het (her)scheppend werk dat voor ons ligt. Hou onze nieuwsbrief in de gaten, hij zal meer dan ooit “uitnodigend” zijn.

Maar vooral wens ik voor het nieuwe jaar dat elk Landwijzer-werk en elke Landwijzer-ontmoeting uitnodigend mogen zijn. Dat wij allen voor elkaar herbergzaam van hart mogen zijn. Dat wij rond en in onze gedeelde liefde voor de aarde een hechte gemeenschap mogen vormen.

Koen Dhoore

Leertraject Bio & BD-landbouw

Maandelijks ontvangen de cursisten per post een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Antwerpen

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gent

G1

 

 

 

 

 

 

 

G2

 

Aankondigingen

Nieuwe infoavonden Leertraject Bio- & BD-Landbouw: 
19 febr in Antwerpen, 20 maart in Gent

info-avondDenk je erover na om bioboer of -boerin te worden? Ons leertraject Biologische en Biodynamische landbouw is uniek en bevat (bijna) alles wat je nodig hebt om het vak te leren: lessen, stages, begeleiding en een netwerk, ...
Werken in en rond de biolandbouw is een mooi en zinvol beroep, maar het vraagt ook veel realiteitszin, doorzetting, werklust, zakelijk en praktisch inzicht, ...
Bovendien valt de stap naar de landbouw niet te onderschatten voor wie er niet in opgroeide.
Daarom hechten we er veel belang aan dat je als kandidaat-cursist vooraf goed geïnformeerd bent over inhoud en verloop van de opleiding. Lees verder

 

23 FEBR | BD Winterconferentie 'Leven doorgeven' - Widar, Wortel

Leven Doorgeven - Landbouw als inspiratie voor de samenleving
Winterconferentie van de BD-Vereniging en Landwijzer 

BD winterEen CSA-tuinder geeft een man op de tuin een riek in zijn handen. Ze vertelt hem hoe hij daarmee de wortelen uit de grond kan halen. "Dat is een echte riek," zegt hij, "Ik dacht dat je met iets kleins aan zou komen zetten. Mag ik dat zelf doen?" Zijn gezicht straalt, blij zo betrokken te kunnen zijn bij "zijn" tuin.

In de samenleving zien we meer voorbeelden van een grote liefde voor het boerenbedrijf, een hunkering naar te weten hoe het voedsel groeit, waardering voor boeren die burgers bij hun bedrijf betrekken. En toch zuchten veel boeren onder de hoge kosten voor de grond en de lage prijzen voor de producten. Lees verder

 

MAART -MEI | Inspiratiecursus Agro-Ecologie

inspiIn 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

Lees verder

 

Cursus Natuurlijk Imkeren 2018 van start in nieuw jasje

imkerenSinds 2011 organiseren we onze jaarcursus Natuurlijk Imkeren, die in de afgelopen jaren verfijnd werd en ook sterk gewaardeerd werd. De cursus richtte zich op kleine groepen met een all-in aanpak. Ze omvatte zowel theoretische lessen als praktijklessen met eigen lesvolken én bovendien de levering van een eerste eigen volkje.
Een steeds terugkerende vraag bleef echter de nood aan verdere begeleiding in het volgende seizoen. Bovendien bleek de capaciteit van dit concept te laag gezien de sterk toegenomen vraag.

Daarom starten we in 2018 met een nieuwe modulaire aanpak. Lees verder 

Filmavonden in de Landpoort in januari en februari

films

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende weken maken we van de nog donkere winterdagen gebruik om op maandagavonden naar inspirerende 'lichtbeelden' te kijken. De filmavonden gaan door in onze vaste Gentse kantoor- en leslocatie 'De Landpoort' aan de Kasteellaan 435 tegenover het station Gent-Dampoort. Vanaf 17u30 eten we samen volgens het 'potluck'-concept (ieder brengt iets mee en alles wordt gedeeld); vanaf 18u30 start de documentaire met nabespreking. Iedereen welkom; vrije bijdrage voor niet-LW-cursisten.

29/01 – 17.30 u potluck – 18.30 u 'The real dirt on farmer John'
(Amerikaanse boer start na heel wat perikelen een CSA / 83 min)
05/02 – 17.30 u potluck – 18.30 u 'Rencontre avec un Boulanger - Paysan'
(Franse boer teelt, maalt en verbakt eigen graan / 102 min / niet ondertiteld)
19/02 – 17.30 u potluck – 18.30 u 'Unlocking the mystery of life'
(wetenschappelijke documentaire over het ontstaan van het leven / 67 min)
& 'The power of community' (de landbouwrevolutie in Cuba / 53 min)
26/02 – 17.30 u potluck – 18.30 u 'A new We'
(eco-communities & eco-villages in Europa / 120 min)

Fenomenologisch waarnemen tijdens BD-3-daagse

BD
Het is tot nu toe een jaarlijkse gewoonte om ons in december met de 2e jaars-cursisten van het Landwijzer-leertraject 3 dagen terug te trekken in de Noorder-Kempen voor een meer diepgaande kennismaking met de achtergronden van de biodynamische landbouw. Dorpsgemeenschap Widar, met gemengd BD-landbouwbedrijf, biedt daartoe een geschikte locatie. Naast de beschouwelijke achtergronden van de BD-landbouw en vernieuwende inzichten rond de sociaal-economische context ervan, was er dit jaar ook een praktijkoefening fenomenologisch waarnemen van planten onder begeleiding van René Groenen. Aan de hand van enkele romanesco-planten bestudeerden de cursisten de wetmatigheden van de bladmetamorfose en de dubbele spiraal. Ook vergeleken ze de ras-specifieke eigenschappen van diverse variëteiten winterwortelen met elkaar. 

Deelnemersverslag Inspiratiecursus Agro-ecologie: Een prikkelende collage van een hele grote kleine sector *

inspiDit najaar volgde ik de 5-daagse inspiratiecursus Agro-Ecologie, die ons een heel divers beeld schonk van de biologische landbouw. Met elke dag, een ander segment van de sector (bodem, biodiversiteit, kringlopen, afzet, onderzoek) op een specifiek bedrijf: een boordevolle dag met theorie en praktijk, en boeiende uitwisselingen met boeren, lesgevers en de heel diverse groep deelnemers. Samen vormden ze een mooie collage van een hele grote kleine sector.

Lees verder

Foto van de maand 

jan

We ontvingen deze foto van Jan Van Hulle, eerstejaars cursist in Gent: 'Voor mijn interview met een oudere boer, ging ik langs bij André Van Heule (°1934) en zijn vrouw, boeren uit Nevele. André heeft 4 melkkoeien en enkele kalveren op ongeveer 12ha. De meeste grondbewerkingen en transporten binnen de boerderij worden met het paard gedaan. Wat me bijzonder raakte in zijn verhaal is het feit dat hij de hele industrialisatie in de landbouw heel bewust heeft meegemaakt. André stoort zich aan de strenge wetgevingen die geboren zijn uit die industrialisatie. Hij voelt dat hij en andere oudere, kleine boeren boeten voor de "rooflandbouw" van niet-grondgebonden landbouwindustrieën. Ik leerde uit het gesprek dat 84-jarige boeren veel ervaringswijsheid hebben i.v.m. compactie van gronden door grote logge landbouwmachines, verlies aan bodemleven door injectie van mest, inzichten over dierenwelzijn op bedrijven waar honderden koeien het hele jaar rond in een stal verblijven, ...'

De Bovenste Plank: 'The Flower Farmer's year' - G. Newbery

flowersSinds enkele jaren kent de biologische bloementeeltsector in Vlaanderen een opmars. Enkele pioniers begonnen een paar jaar geleden met professionele bloementeelt. Maar waar haal je de kennis als deze nog niet volop beschikbaar is in eigen land? In het buitenland! 
Engeland is één van de dichtstbij zijnde landen met een lange traditie in bloemsierkunst en een groot aantal biologische bloementelers. Eén van die telers, Georgie Newbery, schreef haar bevindingen neer in het boek: 'the Flower Farmer's year'. Ze leert je de eigenschappen kennen van knollen, bollen, éénjarige, tweejarige en meerjarige bloemen en geeft haar favoriete soorten en variëteiten weer. 

Lees verder

Extern

Aankondigingen

Het Bio-effect, pesticide-residu's in gangbaar voedsel

bioeffect

Stel je voor: een Zweeds gezin met 3 kinderen leeft en eet heel gewoon. Een onderzoeksteam stelt hen voor om eens op te meten via een urinestaal van elk van de gezinsleden hoeveel en welke pesticide-residu's zij in hun lichaam hebben. Vervolgens wordt de hele voedselvoorraad van het gezin omgeruild met biologische producten en eten ze 2 weken lang uitsluitend biologisch. Dan worden opnieuw urinestalen onderzocht; en wat blijkt ... ? Een Zweedse supermarkt besloot hierdoor meer structureel biolandbouw te ondersteunen en consequenter biovoeding aan te bieden. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=dQ31k0DOk30 
(met dank aan Wervel vzw voor de vertaling)

Miimosa, crowdfunding voor landbouwprojecten

mimosa

Een crowdfundingplatform speciaal voor (vernieuwende) landbouwprojecten? Ja, het bestaat. Ontstaan in Frankrijk onder de naam Miimosa, is dit crowdfundingsinitiatief ondertussen uitgebreid naar Wallonië. En het is de bedoeling om het platform verder 2-talig uit te bouwen en zo op termijn ook Vlaamse initiatieven op te nemen (met de steun van CRELAN).
Niet enkel vanuit Nederland komen vernieuwende initiatieven in de (bio)landbouw naar ons overgewaaid; ook vanuit Frankrijk en Duitsland komt inspiratie naar ons toe. In al onze omringende buurlanden is de biobeweging immers al zo'n 50 jaar langer actief dan bij ons.
Zo vormde het Franse 'Terre de Liens' een belangrijke inspiratiebron bij het ontstaan van het Vlaamse biogrondfonds 'De Landgenoten'. En het Franse afzetplatform 'La ruche qui dit oui' werd in Vlaanderen vertaald naar 'Boeren en Buren'. Inspiratie van onze buren helpt ons om de achterstand in eigen land in de biobeweging stap voor stap in te halen. Wat zou het heerlijk zijn als ook onze overheden eens over de grens gingen kijken ... Zie: https://www.miimosa.com/be?l=nl    

Woning met 1ha landbouwgrond te koop in Holsbeek

Ligging: Rotselaarsebaan 45, 3220 HOLSBEEK.
Woonhuis met gemetselde schapenstal, ruime carport, serre en visvijver. Daarrond 1 ha grond in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Nu weiland, maar mag gescheurd worden. Meer informatie via eigenaar: staf.vandenbergh@skynet.be  of 0477 49 96 49.
De mogelijkheid bestaat voor professionele (bio)boeren om voor de gronden samen te werken met De Landgenoten.

Vacatures

CSA-boerderij Erwtjes&Knollen (Zandbergen) zoekt een voltijdse boer(in)

Dringende vacature, vanaf januari-februari 2018. 
Contact: Wim Michels, tel. 0488 10 33 71 of  info@erwtjesenknollen.be
De volledige vacature vind je hier. 

Gemeenschapstuin Cityseeds (Middelburg - NL) zoekt deeltijds tuincoördinator

Stichting Gemeenschapstuin CitySeeds in Middelburg (NL) zoekt een (betaalde) tuin-coördinator voor ongeveer 16 uur per week, om haar 1,5ha, samen met vrijwilligers te onderhouden. Contact: Nico Landsman, 00 31 6 40 01 71 91 -  nlandsman@gmail.com De volledige vacature vind je hier.

Vzw Atelier Groot Eiland (Molenbeek) zoekt een werkbegeleider/stadslandbouwer

Vzw Atelier Groot Eiland uit Molenbeek, actief in de sociale economie, zoekt een werkbegeleider/ stadslandbouwer (80%), voor het beheer van 2 stadsmoestuinen. Solliciteren kan tot 28 januari. Contact: tom@ateliergrooteiland.be De volledige vacature vind je hier.  

Christoforusgemeenschap (Munte) zoekt tijdelijke tuinier

De Christoforusgemeenschap is een sociaaltherapeutische woon- en werkgemeenschap in Munte en zoekt voor het werk in haar biologisch-dynamische tuin, een interimaris TUINIER –begeleider (m/v), voor een voltijdse betrekking van 1 april 2018 tot en met 15 juni 2018. De volledige vacature vind je hier. 

Met de steun van...

Landwijzer is erkend als algemeen vormingscentrum voor de biologische landbouw én als centrum voor sensibilisering ter bevordering van duurzame landbouw, door het Vlaamse departement Landbouw en Visserij, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen.
Het leertraject en de cursussen krijgen financiële steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

steun