Deelnemersverslag Inspiratiecursus Agro-ecologie:

Een prikkelende collage van een hele grote kleine sector

Dit najaar volgde ik de 5-daagse inspiratiecursus Agro-Ecologie, die ons een heel divers beeld schonk van de biologische landbouw. Met elke dag, een ander segment van de sector (bodem, biodiversiteit, kringlopen, afzet, onderzoek) op een specifiek bedrijf: een boordevolle dag met theorie en praktijk, en boeiende uitwisselingen met boeren, lesgevers en de heel diverse groep deelnemers. Samen vormden ze een mooie collage van een hele grote kleine sector.

Er valt zoveel te ontdekken, natuurlijk veel meer dan in een 5-daagse cursus kan. Soms was het goed om voor ogen te houden waarin ik me vooral wou verdiepen, om daarop te focussen. Daarnaast neem ik de literatuurlijst en contacten mee, en een gegroeide goesting om bepaalde thema's verder op te pikken.

Wat me vooral raakte, was de openheid van de boeren/bedrijfsleiders. Ze gaven een eerlijk beeld van hun stiel, ook van de momenten dat ze zwarte sneeuw zagen. Ze toonden dat de biologische sector een sector is die zoekt, geen pasklare antwoorden heeft, maar waarin mensen telkens streven naar verbetering. Ze doen hun job met hart en ziel, en dat inspireerde me, maar evident is het zeker niet altijd.

De les van Wim Govaerts maakte diepe indruk op me. We bekeken er ons eigen weekmenu -wat en hoeveel we aten- en wat dit betekent op landbouwvlak: of dit tot een goed draaiend landbouwbedrijf kan leiden, dat kan voorzien in al onze voeding. Een heel andere manier om naar een duurzaam voedingspatroon te kijken! Zot eigenlijk hoe complex het is en hoe alles met elkaar in verbinding staat. Het heeft me echt bevraagd, bijvoorbeeld over de rol van dierlijke mest binnen duurzame voeding, en zal me nog lang bijblijven, zoekend naar conclusies voor mijzelf.

In mijn job bij De Landgenoten, kom ik vaak in contact met grondeigenaren. Wat ik voor ogen had, kon de inspiratiecursus waarmaken: meer inzicht en kennis die nuttig is bij het inschatten voor welk gebruik en bedrijfstype gronden met hun specifieke eigenschappen geschikt zijn.
En ik heb tijdens de 5-daagse nog duidelijker ingezien en aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om grondgebonden te kunnen boeren, en een lange termijn toegang te hebben tot dezelfde grond en te kunnen werken aan je bodemvruchtbaarheid. Het staat haaks op de realiteit van vele (jonge) boeren die met de onzekerheid zitten of ze het jaar nadien nog op hun grond terecht kunnen.
Het motiveert me nog meer om verder te werken aan meer duurzame landbouwgrond voor bioboeren.

Annelies Beyens
Met dank aan Sabrina Proserpio voor de foto's!

* Wil je zelf de cursus volgen? Lees meer over de Inspiratiecursus Agro-Ecologie

biodiversiteit