Inspiratiecursus Agro-Ecologie

In 5 thematische dagen bieden we een krachtige cursus aan waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als één geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.
De cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch ondernemen. 
Aan de hand van bedrijfsbezoeken op ervaren biobedrijven doorheen Vlaanderen, koppelen we theorie meteen aan de praktijk. Op elk bedrijf is er een leslokaal beschikbaar. 
5 vrijdagen van 12 oktober tot 7 december 2018.

Programma

Dag 1: Vr 12/10/2018 – 10-17u – Livinushof (Sint-Margriete)
Bodemvruchtbaarheid & Grondgebondenheid 

 • Kennismaking & Doelstelling cursus
 • Gelaagdheid in de biolandbouw & agro-ecologie
 • De bodem als levend biotoop / spadesteekmethode
 • Onkruiden als signalen voor de bodemgesteldheid
 • Duurzaam bemesten / opbouw bodemvruchtbaarheid / compostering

Dag 2: Vr 26/10/2018 – 10-17u – Stichting Ommersteyn (Dilsen-Stokkem)
Kringlopen in de biolandbouw

 • Wisselwerking plantaardige & dierlijke productie / soorten mest
 • Grondbehoefte voor kringlooplandbouw binnen 1 bedrijf / d.m.v. koppelbedrijven
 • Evenwichtig (bedrijfseigen) rantsoen
 • Stalsysteem / beweidingssysteem / uitloopbeheer
 • Gezondheidszorg

Dag 3: Vr 09/11/2018 – 10-17u – De Wassende Maan (Astene-Deinze) 
Vruchtwisseling & Biodiversiteit

 • Belang vruchtwisseling / bepalende factoren (bemesting, ziekten & plagen, …)
 • Voorbeeld en resultaten
 • Teeltsystemen plantaardige productie (volle grond / beschutte teelt)
 • Onkruidbeheersing
 • Het bedrijf als ecosysteem

 

Dag 4: Vr  23/11/2018 – 9u30-17u - BioVibe, Biofresh (O.L. Vr. Waver), Akelei (Schriek) 
Bioketendag: afzet en Klantenrelaties 

 • Voor welke markt produceer je?
 • Teeltafspraken / Prijsafspraken / Productkwaliteit
 • Verkoopsystemen / voor- en nadelen
 • Wat vraagt de handel?
 • Maatschappelijk belang lokaal produceren – lokaal consumeren

Dag 5: Vr 07/12/2018 – 10-17u – Proefcentrum voor de Groenteteelt (Kruishoutem)
Bedrijfsontwikkeling & Sectorontwikkeling

 • Praktijkonderzoek nationaal
 • Waar vind je kennis en informatie
 • Innovatie reststromen
 • Van weekmenu naar teeltplan
 • Wat betekent ons voedingspatroon voor de sectorontwikkeling
 • Evaluatie

 

 

Lees hier het verslag van een deelnemer van één van de vorige edities.

Doelpubliek

De inspiratiecursus richt zich naar mensen die werkzaam zijn in de sector (onderzoek, beleidswerk, verkoop, …), of er een grote interesse in hebben, en zich willen verdiepen in de biolandbouw.
Deze inspiratiecursus is niet aangewezen voor wie actief wil worden als bioboer(in), aangezien deze cursus echt te summier is voor nieuwe boeren, en geen praktijkstage bevat. Voor wie graag wil uitklaren of werken als bioboer(in) en het leertraject iets voor jou is, kunnen we in de eerste plaats de infobrochure, een info-avond en de voorstage van het leertraject Bio- en BD-landbouw aanraden (Leertraject).
Voor gangbare boer(inn)en die overwegen om te schakelen, is de inspiratiecursus wel geschikt.

Lesgevers en begeleiding

Je krijgt telkens les van de bedrijfsleider van het bezochte biobedrijf én van één van de hoofddocenten van het Landwijzerleertraject.
Gedurende de hele cursus, begeleidt Koen Dhoore het cursusproces.

Data, locaties en cursusbijdrage

In het najaar van 2018 gaat de cursus door op:
VR 12/10 - VR 26/10 - VR 09/11 - VR 23/11 - VR 07/12, telkens op een ander specifiek biologisch bedrijf in Vlaanderen (zie programma).
Cursusbijdrage: 405€
Heb je nog een inhoudelijke vraag? Dan kan je contact opnemen met Koen Dhoore via koen.dhoore@landwijzer.be 
De inspiratiecursus is volzet. 
Wil je op de hoogte blijven van inspiratiecursussen in de toekomst? Meld je dan hier aan als geïnteresseerde en we houden je op de hoogte.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!