Aanbod Biodynamische Landbouw

In samenwerking met de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging), en ervaren biodynamische boeren, organiseert Landwijzer jaarlijks diverse activiteiten rond biodynamische landbouw. 

De biodynamische (of BD-) landbouw is de vertaling naar de professionele landbouwpraktijk van het antroposofisch mens- en wereldbeeld, geïnitieerd door Rudolf Steiner. Meer over de BD-landbouw kan je lezen op  de website van de BD-Vereniging en www.demeter.be die het internationaal keurmerk voor biodynamische landbouw en voeding beheert in Nederland en Vlaanderen. Of bekijk de Vlaamse Demeter-brochure hier.

De activiteiten die we regelmatig organiseren, zijn: 

Demeter doorschakelcursus

De Demeter-doorschakelcursus is er voor ieder die met biodynamische landbouw en voeding aan de slag wil als boer, verwerker of winkelier. 
Ook wanneer je in de toekomst wil doorschakelen naar een Demeter-gecertificeerd bedrijf. Alle belangrijke thema’s uit de biodynamische praktijk komen aan bod, gecombineerd met praktische oefeningen. Parallel met de cursus maak je een scan van het eigen bedrijf volgens de methodiek van de collegiale toetsing. 

Meer info

BD-Winterconferentie in Vlaanderen - februari/maart

De BD-Winterconferentie in Vlaanderen is een dag waarop zowel leden van de Nederlands-Vlaamse BD-vereniging als geïnteresseerden samen komen, zowel mensen actief in de biodynamische landbouw als nieuwe boeren in spé, die willen kennis maken met de BD-landbouwbeweging. Jaarlijks wordt de conferentie ingevuld rond een thema. Doorgaans worden er enkele inhoudelijke bijdragen gebracht die het thema kaderen, dat vervolgens dmv werkgroepen verder verdiept en vertaald wordt naar ieders eigen praktijk. Er is ook steeds voldoende ruimte voor uitwisseling en informele contacten.

In de praktijk van de biodynamische landbouw wordt zelden uitgegaan van een techniek of werkwijze die overal op dezelfde manier kan worden toegepast. Meestal is het de kunst om te ontdekken vanuit welke individuele relatie met de eigen bodem, gewassen of dieren en de eigen bedrijfsindividualiteit een bedrijfseigen aanpak kan groeien. De wijze waarop anderen hun aanpak hebben ontwikkeld, is daarbij heel inspirerend. Ook de holistische benadering waarbij een thema nooit enkel technisch of economisch wordt behandeld, maar ook vanuit de sociale context en het drieluik van persoonlijke ontwikkeling, beroepsontwikkeling en bedrijfsontwikkeling is typisch voor de wijze waarop een BD-winterconferentie wordt ingevuld.

Lees hier het verslag van de vorige BD-winterconferentie. 

Praktisch: 
De conferentie vindt jaarlijks plaats in februari of maart. 
De voorbije jaren ging de BD-winterconferentie door op een locatie van  Dorpsgemeenschap Widar in Wortel bij Hoogstraten.
 

Op deze pagina vind je de info over de editie op 15-16 maart 2024.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden over onze BD-actviteiten? Kan je nu niet deelnemen maar overweeg je om later deel te nemen aan een BD-conferentie in Vlaanderen? Geef je dan hier op.

Dagen zoals deze BD-winterconferentie doen me beseffen hoe dankbaar ik ben met het Landwijzer-leertraject. Naast de beroepstechnische vaardigheden om een goeie boer(in) te worden, krijgen we er zoveel levenswijsheid mee. Het maakt me blij dat er dergelijke bijeenkomsten zijn waar ik na mijn opleiding verder terecht zal kunnen zodat ik mezelf kan blijven ont-wikkelen en kan werken aan persoonlijke groei, voor mezelf, voor mijn bedrijf en voor de hele boerengemeenschap. De BD-conferentie gaf me moed en vertrouwen en dat wens ik ook, met tevens een grote portie trots erbij, alle (bio)boeren en boerinnen toe!

een deelneemster

Gezamenlijke reis naar BD-Landbouwconferentie in Dornach (Zwitserland) - 6-daagse begin februari

De jaarlijkse conferentie van de internationale biodynamische landbouw-beweging, is telkens opnieuw een inspirerende en verrijkende bijeenkomst, zowel inhoudelijk, qua plaats als publiek. Honderden biodynamische boeren, studenten en betrokkenen van over de hele wereld verlaten hun erf om een aantal dagen rond het jaarthema.
De afwisseling van lezingen, workshops, artistieke momenten, en de vele gesprekken doorheen pauzes, maaltijden en op café ’s avonds zorgen voor een veelzijdige ontmoeting en verdieping in de biodynamische landbouw.

Reeds enkele jaren trekken we vanuit Vlaanderen met een mooi gevarieerde groep van boeren, cursisten en docenten naar Dornach, en faciliteert Landwijzer de deelname door de organisatie van vervoer en overnachting op zich te nemen.

Meer info over de internationale BD-Landbouwconferentie vind je hier. Lees hier het verslag van de vorige reis naar de BD-landbouwconferentie. 

Praktisch
De conferentie gaat telkens door begin februari in het Goetheanum in Dornach. We vertrekken in Vlaanderen op dinsdagochtend en komen op zondagavond terug thuis.
De voertaal is overwegend Duits, soms Engels of Frans. Er is steeds vertaling voorzien naar Engels, Duits, Frans en Spaans.
Vanuit Landwijzer regelen we carpooling en zorgen we voor een slaapplek in het begegnungscentrum als je je tijdig aanmeldt. 
Richtprijs conferentiedeelname, vervoer, overnachtingen, maaltijden: € 500 euro voor studenten, € 680 voor niet-studenten.

Alle informatie over de 2023 editie vind je op deze pagina. 
 

Zoals ik eerder ondervond, onderzoekt en behandelt de BD-beweging een thema op veel manieren. Zo krijg je antwoorden op vragen waarmee je bewust vertrekt, maar kom je ook verder met die vragen die je nog niet had scherp gesteld. Vaak ontmoet je ook precies die mensen die jouw weg in de landbouw helpen te verhelderen en je in beweging brengen. (…) De conferentie in Dornach was voor mij een kans om even stil te staan bij mijn eigen drijfveren, mijn kracht, mijn visie om in dialoog te gaan met andere visies en dimensies en met nieuwe inspiratie en inzichten in het boerenleven te staan.

een deelnemer

BD-Zomerschool - weekend in september

Jaarlijks komen jonge boeren uit heel Vlaanderen (en zuidelijk Nederland) samen met ervaren biodynamische boeren voor de BD-Zomerschool, om hun kennis over de landbouw te verdiepen, met elkaar uit te wisselen, en theorie en praktijk van de biodynamische landbouw met elkaar te verbinden. Het leidmotief van de BD-zomerschool is: 'Boeren doe je niet alleen'. Jaarlijks heeft de BD-zomerschool een ander thema, zoals 'kwaliteit en gezondheid' of 'levende aarde'. 

Lees hier een verslag van de vorige BD-Zomerschool.

Praktisch:
De voorbije jaren ging de BD-Zomerschool door op de biodynamische boerderij de Kollebloem in Sint-Lievens-Esse.
De BD-Zomerschool vindt meestal plaats tijdens het 2e weekend van september.
Richtprijs deelnemersbijdrage, inclusief maaltijden, koffie en thee: 100€

Wil je graag op de hoogte gehouden worden over onze BD-actviteiten? Overweeg je deel te nemen aan een BD-Zomerschool? Geef je dan hier op.

De BD-landbouwcursus lezen en toepassen

De basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd toen Rudolf Steiner in 1924 voor boeren lezingen gaf over antroposofische, geesteswetenschappelijke gezichtspunten voor de landbouw. 
Met de acht voordrachten van 'de landbouwcursus' reikte hij de verontruste boeren van zijn tijd nieuwe inzichten aan. Hoe de boer zelf de beste onderzoeker van zijn bedrijf is, hoe de plantengroei beter begrepen kan worden door de hele kosmos erbij te betrekken, waarom de bemesting vooral om het verzorgen van het leven in de bodem gaat, en nog veel meer. 
De landbouwcursus is nog steeds toepasbaar, en ook in de 21ste eeuw brandend actueel.

Van herfst tot lente, bespreken we op 5 dagen of 8 avonden de 8 voordrachten. 
De deelnemers lezen telkens vooraf de voordracht die aan de beurt is. 
Koen Dhoore geeft als docent toelichting over de achtergronden en het bredere kader, Antoine De Paepe vertelt over zijn ervaringen als biodynamische boer.

Lees hier een verslag van de vorige editie.

Praktisch:
Deze cursus kan elk jaar in een andere regio doorgaan. 
Heb je interesse om deel te nemen aan de Landbouwcursus lezen? Geef je dan hier op.
Richtprijs deelnemersbijdrage, inclusief koffie en thee: 150€

Het valt niet te betwisten dat het lezen van de landbouwcursus verloopt met vallen en opstaan. En wanneer je over je hersenspinsels en kolkende emoties bent gevallen, is het bijzonder verhelderend om in groep te bespreken wat je wel en vooral niet hebt begrepen. De bijeenkomsten na het lezen van elk hoofdstuk deden menig lichtje branden en gaven mij opnieuw een stimulans om ook het daaropvolgend hoofdstuk aan te pakken.
Nabeschouwend gaf de landbouwcursus mij een inkijk in hoe de aarde en de kosmos met elkaar in verband staan, pikte ik best wel praktische suggesties op om als boerin de natuurlijke processen te ondersteunen en deed het mij bovenal beseffen dat het waardevol is om steeds te blijven waarnemen hoe alles wat leeft met elkaar in verbinding staat
.

een deelneemster

BD-Beroepsontwikkeling - vormingsaanbod voor BD-bedrijven

Het BD-beroepsontwikkelingsproject van de Nederlands-Vlaamse BD-Vereniging biedt al meer dan 20 jaar begeleiding aan de beroepsleden van de BD-Vereniging. 
Bedrijven waarvan de vaste medewerkers beroepslid zijn, kunnen dankzij hun lidmaatschap zonder extra kosten gebruik maken van individuele bedrijfscoaching, deelnemen aan een begeleide intervisiegroep met collega’s of aan een thematische verdiepingsgroep en meedoen met Collegiale Toetsing voor BD-bedrijven.
In elk van deze activiteiten staat de samenhang en wisselwerking tussen persoonlijke ontwikkeling,  beroepsontwikkeling en bedrijfsontwikkeling centraal.

Bij een Collegiale Toetsing komt een groep van een 4-tal bedrijven per bedrijf een halve dag samen en maakt gebruik van een brede toetsingsmethodiek, vergelijkbaar met een participatief garantie systeem (PGS), aanvullend op de officiële Demeter-controle. Boeren spiegelen er elkaar in de ontwikkeling van hun bedrijfsvoering en voelen zich gesteund en gewaardeerd bij de vele extra inspanningen die ze doen bovenop de louter wettelijke of via het lastenboek vastgelegde normen. Tweejaarlijks wordt hetzelfde bedrijf bezocht en worden de ontwikkelingen van het hele bedrijf in beeld gebracht. Daarbij wordt ook telkens een engagement aangegaan rond een aantal verbeterpunten voor de komende 2 jaar. Deelnemersvoorwaarde is dat de vaste medewerkers op het bedrijf beroepslid zijn van de BD-vereninging of dat je bedrijf een Demeter-licentie heeft (of aan het behalen is).

Bij een intervisie komen een 6-tal deelnemers een dagdeel bij elkaar en brengen werkvragen uit hun beroepspraktijk in. Doorgaans wordt per bijeenkomst 1 werkvraag behandeld met een beproefde intervisiemethodiek. 

Vlaanderen telt nu 4 begeleiders, 2 (volzette) Collegiale Toetsings-groepen voor BD-bedrijven en 2 (volzette) intervisiegroepen.

Bij voldoende interesse kunnen nieuwe Collegiale Toetsings-groepen en intervisiegroepen starten. 
Heb je interesse om deel te nemen aan een intervisie- of Collegiale Toetsings-groep? Geef je dan hier op.

De collegiale toetsing op ons bedrijf was een intiem en emotioneel moment dat recht naar de kern van de zaak heeft geleid. Het was een zeer goed instrument om ook de dieper liggende lagen en aspecten te behandelen van het bedrijf en de mensen erin. Ook waren de bijdragen van onze collega’s zeer waardevol en mooi. We kijken er reeds naar uit om binnen 2 jaar, wanneer er opnieuw een collegiale toetsing bij ons op het bedrijf plaats vindt, te kunnen evalueren wat het ons en het bedrijf in de praktijk heeft bijgebracht.

deelnemers