Zo ervaren jullie de Landwijzer-communicatie(kanalen), Deel 2: online bevraging

In oktober riepen we op om onze bevraging over de Landwijzer-communicatie(kanalen) in te vullen. Zo hoopten we meer zicht te krijgen op de ervaringen, noden en ideeën van onze (toekomstige) cursisten en mensen uit ons netwerk. Zodat we onze nieuwe website, en de aanpassingen aan onze nieuwsbrief en facebook hierop kunnen afstemmen.
22 eerstejaars cursisten vulden een specifieke korte bevraging in.
Hiernaast kregen we van 36 mensen uit ons netwerk, antwoorden op onze langere online-bevraging.
Deze keer gaan we graag dieper in op de antwoorden uit die online-bevraging.

De uitgebreide online bevraging sneed vele communicatie-onderwerpen aan en heel wat respondenten hebben echt de tijd genomen gedegen te antwoorden op onze open vragen. Dat waarderen we echt!
De beschrijvingen, ervaringen, en tips bieden ons een breder, dieper en vooral ook levendiger zicht. En dat is voor ons waardevoller dan een (wetenschappelijk) kwantitatieve bevraging.
Samen leggen die persoonlijke antwoorden naast een grote diversiteit, ook enkele grote lijnen bloot, die we hier graag meegeven.

Een mooie variatie

leeftijdenVan de mensen die onze vragenlijst invulden, zijn er evenveel mannen als vrouwen, ook qua leeftijd en hun link met Landwijzer, vormen ze samen een mooie doorsnede van het Landwijzer-netwerk (zie grafieken).
Hun huidige band met Landwijzer beschrijven ze als 'oppervlakkig', over 'stille bewonderaar', en 'vruchtbaar', tot 'innig', of met een schakering ertussen.
Velen van hen geven aan dat ze Landwijzer leerden kennen via mond-aan-mond-reclame. 

ik ben

Zij zoeken én vinden in de Landwijzer-communicatie voornamelijk – en vaak een combinatie van:

- informatie over cursussen, events, vacatures, nieuws uit de sector,
- nieuws en artikels over nieuwe ontwikkelingen in duurzame landbouwsector, nieuwe boeren en projecten, en over wat leeft er bij Landwijzer en bij cursisten,
- bezieling, diepgang, inspiratie, tips en teksten die je doen nadenken over landbouw en jezelf.

Website

Mensen uit ons netwerk komen nu vaak op de website via de maandelijkse nieuwsbrief en zoeken er op andere momenten vaak praktische informatie op.
Ondanks diverse opmerkingen, beschrijven ze de website voornamelijk met positieve woorden als: 'efficiënt', 'helder', 'goede inhoud', 'gevarieerd', ... .
Ze vinden dat de website toont waar Landwijzer voor staat, je duidelijk informeert en vrij goed gestructureerd is.
Voor velen voelt de vormgeving van de huidige website verouderd aan, en zou de uitstraling mooier kunnen.
Ook 'te uitgebreide, soms langdradige informatie' wordt vaker genoemd.
Naast tips rond deze aspecten, is er ook een duidelijke vraag naar meer inhoudelijke artikels, meer ervaringen en portretten van oud-cursisten en nieuwe boeren, en links naar interessante artikels, bronnen en partner-organisaties.

Nieuwsbrief

82% van onze respondenten lezen de nieuwsbrief maandelijks. (Dit heeft natuurlijk ook te maken met de nieuwsbrief het belangrijkste kanaal was om de bevraging bekend te maken.)
Ze vinden dat de nieuwsbrief vooral toont wie we zijn, duidelijke info biedt, en inspireert, en het minst scoort op 'handig in elkaar zit' en 'een mooie uitstraling heeft', en geven hier concrete opmerkingen en tips over. Sommigen vinden de nieuwsbrief ook te uitgebreid.
Ook in de nieuwsbrief zou men graag meer opiniestukken en portretten van nieuwe boeren lezen.
Verder zit er duidelijk veel variatie in wat mensen het vaakst lezen en de meest boeiende rubriek vinden. Zo is het Edito voor vele mensen heel waardevol en inspirerend, en is het voor anderen te lang of te filosofisch.

Facebookpagina

Slechts een vierde van de respondenten volgt onze facebookpagina regelmatig, waarvan enkele mensen de beperkte activiteit op onze facebookpagina jammer vinden. Al krijgen we vaker de suggestie dat we meer mensen zouden kunnen bereiken, als we via facebook meer korte info uit de nieuwsbrief zouden posten, meer berichten van bevriende organisaties en over actuele thema's zouden delen en betaalde berichten (advertenties) zouden overwegen.

Campagne & bekendmaking

Een grote meerderheid kent onze promocampagne en vindt ze erg geslaagd, inspirerend en echt. Ze proeven er passie, gedrevenheid, en 'ge moet maar durven' in.
Enkele mensen adviseren ons ze als vertrekpunt te gebruiken voor andere kanalen, zoals de website.

Velen van hen geven aan dat zij andere mensen over Landwijzer vertellen en dan doorverwijzen naar de website, en dat dit goed loopt. En hierbij krijgen we nog advies hoe de website en ons aanbod nog duidelijker en toegankelijker kan.
Voor verdere verspreiding en bekendmaking benadrukken velen het belang van goede contacten met de afgestudeerden. We krijgen tips om meer in te zetten op (sociale) media, ook mensen aan te spreken buiten de 'bio-sector', meer samen te werken met andere organisaties en (hoge)scholen, en meer opinies te delen. Verschillende mensen vinden dat we best vooral blijven werken aan een kwalitatieve opleiding, en graag ook een ruimer cursusaanbod, en mensen blijven inspireren vanuit de ervaring en praktijk van afgestudeerden.

We vinden dat we nu voldoende input hebben, uit de bevragingen en uit ons intern proces, om onze huisstijl, website, en communicatiestrategie verder te ontwikkelen. Als we graag feedback willen op de concrete uitwerking, dan zullen we zeker de mensen contacteren die aangaven dat ze nog verder mee willen denken.
En we hopen jullie binnen enkele maanden de eerste ontwikkelingen te kunnen voorstellen.
Dankjewel voor jullie medewerking!