Edito oktober 2019

Een nieuw opleidingsjaar is van start gegaan. In tegenstelling tot het ritme in de landbouwpraktijk, waar het oogsten al enige tijd de overhand heeft op het zaaien, is de herfst het moment waarop we in onze werking weer volop beginnen zaaien voor de toekomst.

Onze 3e jaars cursisten van het leertraject Bio- & BD Landbouw zijn druk bezig met de spreekwoordelijke zaaibedbereiding van hun bedrijfsplan. Ze maken hun teeltplan op, stippelen hun afzetstrategie uit en beginnen aan het uitgebreide rekenwerk voor hun bedrijfseconomische studie.

En onze nieuwe 1e jaars kregen onlangs zaden mee naar huis om er een kiemproef mee op te zetten en aandachtig te observeren hoe diverse zaden ontwaken uit hun kiemrust.

Oktober is ook de maand waarin jaarlijks de internationale actie ‘Toekomst Zaaien’ plaats vindt. In heel wat Europese landen wordt de komende weken op biodynamische boerderijen samen met klanten, scholen en gezinnen uit de hand een graanakker ingezaaid.

Ook in onze werking rond natuurlijk imkeren zijn we aan het ‘zaaien’. Midden oktober ronden we de eerste lesgeverscursus natuurlijk imkeren af en heeft een aanzienlijke groep ervaren natuurlijke imkers inspiratie opgedaan om de kennis en ervaring rond het bij-vriendelijk imkeren verder door te geven.

We mogen sinds kort ook een nieuwe Vlaamse landbouwminister verwelkomen. Wat zal zij brengen? Maatschappelijk gezien blijken vrouwen vaker van nature een diep geworteld gevoel te hebben voor duurzaamheid, respect en cohesie. Dat zien we ook in het feit dat veel van de jonge klimaatactivisten vrouwen zijn. Laten we hopen dat onder haar bewind de Vlaamse overheid in de komende legislatuur verder inzet op agro-ecologie, een duidelijke kwantitatieve doelstelling formuleert voor de verdere groei van de biologische landbouw en de wetgeving verder doet aansluiten bij de agro-ecologische ontwikkelingen die zich momenteel overal in de wereld voordoen.

Geert Iserbyt

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!