Nieuwsbrief juni 2021

Lees hier de webversie van onze nieuwsbrief.
Kreeg je onze nieuwsbrief niet in je inbox? Kijk dan even bij je spam-berichten!

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief nog niet? Onderaan deze pagina kan je je inschrijven.

Nieuwsbrief-items: 

Energetische seizoenen

Het heeft dit jaar een tijdje geduurd voordat we het gevoel hadden dat de zomer naderde. In de mei-maand was het nog vaak fris en heel wisselvallig en velen hadden het over een kwakkelende lente.
Maar was dat wel een wisselvallige lente?

Maandelijks ontvangen de cursisten een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Gespreid over twee locaties in Vlaanderen, en onder begeleiding van 5 lesgevers, zijn we in maart 2021 opnieuw van start gegaan met de beginnerscursus Natuurlijk Imkeren (2 jaar).  

"De conventionele, chemisch-industriële landbouw heeft decennia lang vastgehouden aan een visie die niet enkel niet klopt, maar zelfs regelrecht het agro-ecosysteem naar de afgrond heeft geleid en boeren en boerinnen tot pionnen heeft gemaakt van de uitbuiting van bodem, plant, dier én hun eigen menswaardigheid." Geert Iserbyt stelt in dit opiniestuk dat enkel (be-)rouw de gangbare landbouw kan redden.

De overige nieuwsbriefberichten vind je onder: