Inspiratiecursus agro-ecologie

5 dagen (1 dag per week) staat de agro-ecologische systeembenadering van de biologische landbouw centraal. Ter plaatse op bedrijven en praktijkcentra, en onder begeleiding van ervaren docenten van de Landwijzer-opleiding, kom je in contact met de praktijk van de biologische landbouw.

Onze systeem-ecologische aanpak vertrekt, voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, van een visie op het bedrijfssysteem als één geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

De cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch denken en ondernemen. Aan de hand van bedrijfsbezoeken op ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen, koppelen we theorie meteen aan de praktijk. Op elk bedrijf is een leslokaal beschikbaar.

PROGRAMMA

Hieronder kan u ter info het programma raadplegen van de cursus die in najaar 2023 zal doorgaan.
Elke lesdag loopt van 10 uur tot 17 uur.

Dag 1 - vrijdag 13 oktober 2023 - Bodemvruchtbaarheid & Grondgebondenheid (Reigershof, 8420 De Haan)

 • Kennismaking & Doelstelling cursus
 • Gelaagdheid in de bio-landbouw & agro-ecologie
 • De bodem als levend biotoop / spadesteekmethode
 • Onkruiden als signalen voor de bodemgesteldheid
 • Duurzaam bemesten / opbouw bodemvruchtbaarheid / compostering

Dag 2 - vrijdag 27 oktober 2023 - Vruchtwisseling & Biodiversiteit (De Zonnekouter, 9870 Zulte)

 • Belang vruchtwisseling / bepalende factoren (bemesting, ziekten & plagen, …)
 • Voorbeeld en resultaten
 • Teeltsystemen plantaardige productie (volle grond / beschutte teelt)
 • Onkruidbeheersing
 • Het bedrijf als ecosysteem

Dag 3 - vrijdag 10 november 2023 - Kringlopen in de bio-landbouw (De Witte Lierman, 2360 Oud-Turnhout)

 • Wisselwerking plantaardige & dierlijke productie / soorten mest
 • Grondbehoefte voor kringlooplandbouw binnen 1 bedrijf / d.m.v. koppelbedrijven
 • Evenwichtig (bedrijfseigen) rantsoen
 • Stalsysteem / beweidingssysteem / uitloopbeheer
 • Gezondheidszorg

Dag 4 - vrijdag 24 november 2023 - Afzet en Klantenrelaties (Livinushof, 9981 Sint Laureins)

 • Voor welke markt produceer je?
 • Teeltafspraken / Prijsafspraken / Productkwaliteit
 • Verkoopsystemen / voor- en nadelen
 • Wat vraagt de handel?
 • Maatschappelijk belang lokaal produceren – lokaal consumeren

Dag 5 - vrijdag 8 december 2023 - Bedrijfs- & Sectorontwikkeling (BoerEnCompagnie, 3001 Heverlee)

 • Praktijkonderzoek nationaal
 • Waar vind je kennis en informatie
 • Innovatie reststromen
 • Van weekmenu naar teeltplan
 • Wat betekent ons voedingspatroon voor de sectorontwikkeling
 • Evaluatie

De 5-daagse inspiratiecursus Agro-Ecologie schonk ons een heel divers beeld van de biologische landbouw. Met elke dag, een ander segment van de sector (bodem, biodiversiteit, kringlopen, afzet, onderzoek) op een specifiek bedrijf: een boordevolle dag met theorie en praktijk, en boeiende uitwisselingen. Samen vormden ze een mooie collage van een hele grote kleine sector.

een deelnemer

Doelpubliek

De inspiratiecursus richt zich naar mensen die werkzaam zijn in de sector (landbouw, onderzoek, beleidswerk, verkoop, …), of er een grote interesse in hebben, en zich willen verdiepen in de biolandbouw.

Deze inspiratiecursus is niet aangewezen voor wie zonder ervaring actief wil worden als nieuwe bioboer(in), aangezien deze cursus te summier is voor nieuwe boeren en geen praktijkstage bevat. Maar ze kan wel dienen als een geschikte oriëntatie om te ontdekken of dit beroep iets voor jou is.

Wie graag meteen wil uitzoeken of werken als bioboer(in) en als het leertraject iets voor jou is, kunnen we in de eerste plaats de infobrochure, een info-avond en de voorstage van het leertraject Bio- en BD-landbouw aanraden (Leertraject).

Voor gangbare boer(inn)en die overwegen om te schakelen, is de inspiratiecursus wel geschikt om goed beeld te krijgen van de sector. Lees hier het verslag van een deelnemer van één van de vorige edities.

Lesgevers en begeleiding

Je krijgt telkens les van de bedrijfsleiders en andere lesgevers van ons docententeam. De cursus wordt begeleid door een Landwijzer-begeleider.

Locaties

De cursus gaat elke dag (per thema) door op een ander specifiek biologisch bedrijf in Vlaanderen.
Zie het programma hierboven.

Inschrijven

Deze cursusreeks is volzet.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de start van de volgende inspiratiecursus in het voorjaar 2024? Meld je dan hier aan op de interesselijst.  We nemen dan contact op met jou in aanloop van deze nieuwe reeks.

Voor vragen kan je je steeds richten tot de cursusorganisator via siebe.keirse@landwijzer.be