Inspiratiecursus agro-ecologie

5 dagen (1 dag per week) staat de agro-ecologische systeembenadering van de biologische landbouw centraal. Ter plaatse op bedrijven en praktijkcentra, en onder begeleiding van ervaren docenten van de Landwijzer-opleiding, kom je in contact met de praktijk van de biologische landbouw.
Onze systeem-ecologische aanpak vertrekt, voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, van een visie op het bedrijfssysteem als één geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.
De cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch denken en ondernemen. Aan de hand van bedrijfsbezoeken op ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen, koppelen we theorie meteen aan de praktijk. Op elk bedrijf is er een leslokaal beschikbaar. 

PROGRAMMA

Hieronder krijg je een overzicht van het programma van de cursusreeks die eind 2021 plaatsvond. Van zodra er nieuwe data bekend zijn, komt er een update online en krijg je ook de locaties te zien.
Elke lesdag loopt van 10 uur tot 17 uur.

Dag 1 - Bodemvruchtbaarheid & Grondgebondenheid 

 • Kennismaking & Doelstelling cursus
 • Gelaagdheid in de biolandbouw & agro-ecologie
 • De bodem als levend biotoop / spadesteekmethode
 • Onkruiden als signalen voor de bodemgesteldheid
 • Duurzaam bemesten / opbouw bodemvruchtbaarheid / compostering

Dag 2 - Kringlopen in de biolandbouw 

 • Wisselwerking plantaardige & dierlijke productie / soorten mest
 • Grondbehoefte voor kringlooplandbouw binnen 1 bedrijf / d.m.v. koppelbedrijven
 • Evenwichtig (bedrijfseigen) rantsoen
 • Stalsysteem / beweidingssysteem / uitloopbeheer
 • Gezondheidszorg

Dag 3 - Vruchtwisseling & Biodiversiteit

 • Belang vruchtwisseling / bepalende factoren (bemesting, ziekten & plagen, …)
 • Voorbeeld en resultaten
 • Teeltsystemen plantaardige productie (volle grond / beschutte teelt)
 • Onkruidbeheersing
 • Het bedrijf als ecosysteem

Dag 4 - Afzet en Klantenrelaties

 • Voor welke markt produceer je?
 • Teeltafspraken / Prijsafspraken / Productkwaliteit
 • Verkoopsystemen / voor- en nadelen
 • Wat vraagt de handel?
 • Maatschappelijk belang lokaal produceren – lokaal consumeren

Dag 5 - Bedrijfsontwikkeling & Sectorontwikkeling

 • Praktijkonderzoek nationaal
 • Waar vind je kennis en informatie
 • Innovatie reststromen
 • Van weekmenu naar teeltplan
 • Wat betekent ons voedingspatroon voor de sectorontwikkeling
 • Evaluatie

De 5-daagse inspiratiecursus Agro-Ecologie schonk ons een heel divers beeld van de biologische landbouw. Met elke dag, een ander segment van de sector (bodem, biodiversiteit, kringlopen, afzet, onderzoek) op een specifiek bedrijf: een boordevolle dag met theorie en praktijk, en boeiende uitwisselingen. Samen vormden ze een mooie collage van een hele grote kleine sector.

een deelnemer

Doelpubliek

De inspiratiecursus richt zich naar mensen die werkzaam zijn in de sector (landbouw, onderzoek, beleidswerk, verkoop, …), of er een grote interesse in hebben, en zich willen verdiepen in de biolandbouw.

Deze inspiratiecursus is niet aangewezen voor wie zonder ervaring actief wil worden als nieuwe bioboer(in), aangezien deze cursus te summier is voor nieuwe boeren en geen praktijkstage bevat. Maar ze kan wel dienen als een geschikte oriëntatie om te ontdekken of dit beroep iets voor jou is.
Wie graag meteen wil uitklaren of werken als bioboer(in) en als het leertraject iets voor jou is, kunnen we in de eerste plaats de infobrochure, een info-avond en de voorstage van het leertraject Bio- en BD-landbouw aanraden (Leertraject).

Voor gangbare boer(inn)en die overwegen om te schakelen, is de inspiratiecursus wel geschikt.
Lees hier het verslag van een deelnemer van één van de vorige edities.

Lesgevers en begeleiding

Je krijgt telkens les van bedrijfsleiders en onze ervaren docenten. De cursus wordt begeleid door onze hoofddocent bedrijfsbeheer Koen Dhoore.

Locaties

De cursus gaat elke dag (per thema) door op een ander specifiek biologisch bedrijf in Vlaanderen. (zie het programma hierboven)

Interesse?

Wil je op de hoogte gehouden worden van de start van de volgende inspiratiecursus in het voorjaar 2022?
Meld je dan bovenaan deze pagina aan op de interesselijst. We nemen dan contact op met jou in aanloop van de nieuwe reeks.