Het natuurlijke voordeel – Alan Heeks

‘Het natuurlijke voordeel’ is een ongewoon management-boek op basis van inzichten uit de biologische landbouw. De kracht van een bedrijf of organisatie zit grotendeels in de wijze waarop het z’n menselijk kapitaal beheert.

Alan Heeks adviseert grote bedrijven bij de aanpak van hun interne organisatiestructuur en -cultuur en maakt daarbij gebruik van de processen die hij leerde kennen op Magdalen Farm, een 53 ha grote, educatieve biologische boerderij in Somerset (UK). Sommige trainingen met teams of CEO’s gaan door op deze boerderij waarbij Heeks de deelnemers laat kennis maken met processen als vruchtwisseling, organische bemesting, compostering en het natuurlijke verloop der seizoenen. De wijze waarop bio-boeren problemen hanteren, leren van de natuur en oplossingsgericht handelen, inspireert bedrijfsleiders en brengt hen nieuwe inzichten in de processen in hun bedrijven en organisaties. Dat draagt bij tot een meer organische en vruchtbare samenwerking. Ook op het vlak van marketing toont Heeks aan hoe inventief en veerkrachtig vele bio-bedrijven zijn in hun manier van community-building, spreiding van risico’s, consument-producent relaties enz.

Dit boek laat zien dat de biologische landbouwbedrijven niet enkel binnen de landbouw en voedselproductie, maar ook maatschappelijk en als organisatiemodel een inspirerend voorbeeld kan zijn en een labo voor vernieuwing.  

Geert Iserbyt