Opinie: Er is geen gevaar voor de volksgezondheid …

We kennen dit zinnetje ondertussen. Bij elk milieu- of voedingsschandaal, dat in de openbaarheid komt, haast de overheid zich om snel de brandhaard te isoleren, wat producten uit de rekken te laten halen of nieuwe maatregelen aan te kondigen (die niet noodzakelijk worden uitgevoerd) , om vervolgens de burgers gerust te stellen: … “er is geen gevaar voor de volksgezondheid ….” Of  “consumeer voorlopig geen groenten en eieren uit eigen tuin …”.

Nog erger wordt het wanneer zelfs die mededeling er niet komt en het probleem eenvoudigweg wordt doodgezwegen. Terwijl er momenteel (heel even) collectieve verontwaardiging bestaat na de PANO-reportage (waarin één van onze oud-cursisten getuigde) over het feit dat onze overheid jarenlang de doodzwijg-tactiek heeft toegepast rond de PFAS- en PFOS-problematiek, wordt amper opgemerkt dat al heel lang een veel grotere toedek-operatie aan de gang is rond een milieuproblematiek die nog veel meer verspreid is in Vlaanderen dan PFOS.

Uit een Europees onderzoek in 21 landen naar de aanwezigheid in het stof van slaapkamers (!) bij landelijk wonende huisgezinnen van 30 vaak gebruikte actieve stoffen in de meer dan 450 in de EU erkende pesticiden, blijkt dat 24 van die actieve stoffen terug te vinden zijn in dat huisstof. Het gaat in eerste instantie om een beperkt onderzoek: uit elk land werd 1 staal onderzocht. In het Belgische staal werden 23 van de 24 actieve stoffen, die bekend staan als potentieel vruchtbaarheidsverstorend of kankerverwekkend, terug gevonden. Het gemiddelde in de andere landen is 8 van de 24. Daarmee zijn we de glansrijke koploper van Europa qua aantal verschillende actieve stoffen. Op het vlak van de gedetecteerde concentraties voert Denemarken de lijst aan. Het bericht werd kort bekend gemaakt op de website van VRT-nieuws en verdween vervolgens naar de achtergrond. Er is geen politieke reactie gevolgd en ook in de media bleef het stil. Dat we in ons land ook hoog scoren als het gaat om kankers is wellicht louter toeval. De landelijk wonende burger kan met een gerust hart gaan slapen en het raam open zetten.

Zie ook:

Geert Iserbyt - oktober 2021
Leertrajectbegeleider van het Leertraject Bio- & BD-Landbouw bij Landwijzer


Als vormings- en kenniscentrum voor de biologische landbouw vindt Landwijzer vzw het belangrijk om bij te dragen aan het maatschappelijk debat en om opinies te publiceren rond actuele thema’s en ontwikkelingen op het (raak)vlak van landbouw, natuur, milieu en voeding. Opinies die in de lijn liggen van de missie en visie van Landwijzer.
De auteur schrijft deze opinie in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud.
Deze opinie verwoordt de visie van de auteur en is geen weergave van de visie van Landwijzer vzw als geheel.
Reageren? Mag!
 Stuur je reactie/opinie naar: webmaster@landwijzer.be