BD-zomerschool

“Transitie naar een levenskrachtige toekomst voor landbouw, aarde en mens”

Jaarlijks komen jonge boeren uit Vlaanderen en (zuidelijk) Nederland samen op De Kollebloem voor de BD-Zomerschool. Tijdens de BD-Zomerschool verdiepen ze hun kennis over de landbouw, ze wisselen hun ervaring uit met elkaar en met oudere boeren. In die ontmoeting verbinden ze de theorie en de praktijk van de biodynamische landbouw.

Dit studieweekend richt zich niet enkel tot medewerkers en ondernemers in de BD-landbouw. Ook al wie in de praktijk van de biolandbouw staat, en graag wil kennismaken met wat er nog meer mogelijk is, is welkom. De BD Zomerschool wordt dit jaar voor de zesde maal georganiseerd, op initiatief van pionier-boeren in samenwerking met vormingscentrum Landwijzer en de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding.

Renaissance verwijst naar geboorte en nieuw leven, en dit telkens opnieuw. Niemand kan dit begrip beter vatten in zijn hele breedte en diepte dan de boer.in : elke lente opnieuw worden op de boerderijen de kiemen gelegd voor het (her)groeiende en (her)groenende leven. Maar ook in figuurlijke zin roept “renaissance” op tot bezinning : Welke kiemen heb ik gelegd voor de toekomst, mogelijks zonder mij daarvan bewust te zijn ? En hoe kan ik dit goed verzorgen, zodat het ook tot een oogst mag komen ?

En zoals gebruikelijk sluit het thema ook aan bij wat internationaal in de BD beweging actueel is : de aanloop naar honderd jaar Landbouwcursus. Welke nieuwe impulsen brengt de terugblik op een eeuw BD-landbouw ?


Boeren doe je niet alleen, en dat mag je op de Zomerschool ervaren: waarnemen, ontmoeten, uitwisselen en verbinden.


Programma 2022

Het grote afzet- en prijzengesprek

Afzet en prijsvorming beroeren de gemoederen meer dan ooit. Het verband tussen dit vraagstuk en de ‘kwaliteit’ die we in de BD-landbouw willen verzorgen – productkwaliteit, levenskwaliteit, omgevingskwaliteit – is evident. Aan de hand van enkele succesvolle voorbeelden en een aantal uitdagende stellingen gaan we zelf ook aan het werk rond de toekomst van “onze” (sic!) afzet.

Diverse sprekers en workshopbegeleiders

 

Levenskrachten waarnemen

Gebruik je zintuigen ! Waar laat “het leven” zich zien ? Kunnen we ook de kracht van preparaten waarnemen ?

Anna van Oostwaard is BD-boer op pensioen

 

De wonderlijke wording van de wereld

Een terugblik in het verre verleden van onze cultuur en onze wereld levert een verrassend perspectief op : de wonderlijke wording van de wereld en van het levend wezen “aarde”. Dat perspectief is niet enkel verrassend, het geeft ook vertrouwen en houvast, voor heden en toekomst van de landbouw ! We staan daarbij ook even stil bij het ontstaan van het dierenrijk, en bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling, die een landbouw zonder dieren steeds vanzelfsprekender lijkt te vinden.

Koen Dhoore is docent bij Landwijzer in de vakgroepen “Bedrijfsbeheer” en “BD landbouw”.

 

Preparaten voor voeding in balans

Antoine De Paepe vertelt over het belang van koemestpreparaat (hoorns met koemest ingraven is met Sint Michiel aan de orde) voor de levende bodem en groei van de plant. En we gaan natuurlijk ook zelf hoorns met koemest vullen, al dan niet om op het eigen bedrijf in te graven. Dit jaar gaan we bovendien in op de verschillen tussen dierlijke en menselijke mest.

Antoine De Paepe is vrij-latende / los-latende BD-boer op De Kollebloem.

 

Een ecologische toekomstvisie voor de landbouw

De uitdagingen waar de landbouw voorstaat in de Lage Landen – hier en aan de overkant – zijn immens : van het klimaat over bodemkwaliteit tot voedingskwaliteit. De communicatiekortsluiting tussen boeren en overheid over de ecologische breekpunten is nog niet totaal, maar we zijn er niet ver van af. De afgelopen weken viel bioboer Tom Saat regelmatig op door zijn opiniestukken in De Volkskrant. Hij roept daarbij op tot een positieve, toekomstgerichte houding, ook ten aanzien van veehouderij, en vraagt de overheid om de bioboeren expliciet te betrekken bij de blauwdruk van de toekomstige landbouw.

Tom Saat is biologische boer in Almere

En verder natuurlijk ook …

… maaltijden die ons werkelijk voeden, maaltijdgesprekken die dat ook doen, boeren-kampvuur, de zondag inzingen, … kortom : een BD-nazomer waaraan je nog lang terugdenkt!

Ter voorbereiding

Breng je “mooiste” product mee - misschien niet letterlijk het mooiste, maar in elk geval wel een product waarop je bij uitstek trots bent – om jezelf en je werk in de landbouw  voor te stellen. Waarom heb je dat product gekozen ? Welke kwaliteiten tonen zich daar ? Voor alle duidelijkheid : symbolen die een beeld kunnen zijn voor je bedrijf of je werk zijn ook heel leuk, maar we willen dit jaar écht een product van je land- of tuinbouwactiviteit.

Wie koehoorns kan meebrengen voor de preparatenworkshop (om gevuld zelf weer terug mee te nemen of af te staan aan andere deelnemers) : dat wordt zeer gewaardeerd. De Kollebloem kan hiervoor zelf een aantal hoorns ter beschikking stellen, wel graag ten laatste tegen 31 augustus bestellen via antoine@kollebloem.be

Praktisch

De laatste editie van de BD-zomerschool vond plaats op 25-26 september 2022. 
Inschrijven voor 2023 is nog niet mogelijk, maar je kan je wel al aanmelden op de interesselijst.

 

In samenwerking met 

BD Logo