Schrapping 40 % subsidies Bioforum – Open brief & Petitie

Bioforum, onze sectororganisatie, wordt van het ene jaar op het andere door de Vlaamse overheid bedacht met een korting van zo'n 40 % op de gesubsidieerde werkingsmiddelen. Het ontslag van enkele medewerkers en de schrapping van een groot deel van de inhoudelijke werking, zijn het onvermijdelijk gevolg. De argumentatie hiervoor van de overheid is op z'n zachtst gezegd bedenkelijk.

 

Een luchtje

Als België met 5,3 % bio-areaal nog enigszins het EU-gemiddelde van 6,4 % benadert, dan is dat voor het allergrootste deel te danken aan de sterke dynamiek in Wallonië waar het bio-areaal al meer dan 10 % bedraagt. Met 0,9 % bio-areaal is Vlaanderen zowat de meest achterlopende regio in de hele EU als het gaat om de ontwikkeling van biolandbouw.

Als dan de Vlaamse overheid beweert dat het tijd wordt om de subsidies voor de algemene ondersteuning van de sectorontwikkeling te herschikken en ze meer ten goede te laten komen van de biobedrijven zelf (die via diverse regelingen sowieso recht hebben op ¬subsidies bij omschakeling, hectare-steun, controlekost en bedrijfsadvies), dan zit daar een luchtje aan.

Beeldvorming

Juist in een regio als Vlaanderen is een sterke sectororganisatie nodig om de beeldvorming rond biologische landbouw en voeding –die hier nog steeds moet opboksen tegen talrijke vooroordelen en gekleurde informatie- van groot belang. En dat kan je met 0,9 % areaal niet zomaar zichzelf laten financieren vanuit de marktwerking of licentiegelden. Volgens de Vlaamse overheid echter hoeft de sectororganisatie bijvoorbeeld geen promotie meer te voeren voor bioproducten bij de consument; de Vlaamse dienst voor Agro-Marketing (VLAM) doet dat al en dat volstaat. Die VLAM heeft meer dan 20 websites met informatie over specifieke agrarische productgroepen, maar geen enkele daarvan is gespecialiseerd in bioproducten. Wél komen, naast een 15-tal andere categorieën, de bioproducten aan bod op de websites 'Lekker van bij ons' en 'Recht van bij de boer'.

Overal waar het bio-areaal sterk groeit is dat voor een belangrijk deel te wijten aan overheden die zich expliciet inzetten en uitspreken voor de groei van de biolandbouw, zelf het goede voorbeeld geven en duidelijk de meerwaarde van biolandbouw onderschrijven! Niet zo in Vlaanderen dus.

De meerwaarde van biolandbouw onderschrijven

Uiteraard is het naar het brede publiek toe communicatief verstandig om bioproducten niet als een geheel aparte markt te behandelen (hoewel het in feite wél een volledig gescheiden keten is). Maar dan is het des te belangrijker om een grondige onderbouwing van de pluspunten van bioconsumptie aan die communicatie toe te voegen.

En dat is nu net wat de VLAM niet doet en ook niet kan omdat men er eenvoudigweg niet de nodige knowhow voor in huis heeft. Zij hebben immers onvoldoende verbinding met het werkveld, wat de sectororganisatie uiteraard wél heeft. Het gaat bij biologische consumptie om meer dan smaak of een goed gevoel. Een slogan als "Bio, je kan er niet meer omheen" zegt wat dat betreft bijzonder weinig.

Overal waar het bio-areaal sterk groeit is dat voor een belangrijk deel te wijten aan plaatselijke, regionale en nationale overheden die zich expliciet inzetten en uitspreken voor de groei van de biolandbouw, zelf het goede voorbeeld geven en duidelijk de meerwaarde van biolandbouw onderschrijven! Niet zo in Vlaanderen dus.

Een 70-tal biologische boeren, verwerkers en winkeliers hebben via De Wereld Morgen een open brief verspreid aan de minister met de oproep haar beslissing in te trekken. Zie:

Er is ook een AVAAZ-petitie opgestart. Je kan die mee ondertekenen.